12648.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: K. III. Miksa, publicista és ügyvéd, szül. Désen 1883. Már fiatalon élénk közéleti működést fejtett ki. Szerkesztette Désen a Vármegyei Közélet c. újságot és a Szamosmente c. hetilapot. Az Erdélyben megalakult Zsidó Nemzeti Szövetségnek első alelnöke volt. A zsidó jogvédő iroda megalapítója és a Román Zsidók Szövetsége erdélyi jogvédő irodájának igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2648. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12648.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: K. III. Miksa, publicista és ügyvéd, szül. Désen 1883. Már fiatalon élénk közéleti működést fejtett ki. Szerkesztette Désen a Vármegyei Közélet c. újságot és a Szamosmente c. hetilapot. Az Erdélyben megalakult Zsidó Nemzeti Szövetségnek első alelnöke volt. A zsidó jogvédő iroda megalapítója és a Román Zsidók Szövetsége erdélyi jogvédő irodájának igazgatója.

12648.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Miks

SZÓCIKK K III Miksa publicist é ügyvéd szül Dése 1883 Má fiatalo élén közélet működés fejtet ki Szerkesztett Dése Vármegye Közéle c újságo é Szamosment c hetilapot A Erdélybe megalakul Zsid Nemzet Szövetségne els alelnök volt zsid jogvéd irod megalapítój é Romá Zsidó Szövetség erdély jogvéd irodájána igazgatója

12648.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Mik

SZÓCIK II Miks publicis ügyvé szü Dés 188 M fiatal élé közéle működé fejte k Szerkesztet Dés Vármegy Közél újság Szamosmen hetilapo Erdélyb megalaku Zsi Nemze Szövetségn el alelnö vol zsi jogvé iro megalapító Rom Zsid Szövetsé erdél jogvé irodáján igazgatój

12648.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Mi

SZÓCI I Mik publici ügyv sz Dé 18 fiata él közél működ fejt Szerkeszte Dé Vármeg Közé újsá Szamosme hetilap Erdély megalak Zs Nemz Szövetség e aleln vo zs jogv ir megalapít Ro Zsi Szövets erdé jogv irodájá igazgató

12648

CÍM K

SZEMÉLY K M

SZÓC Mi public ügy s D 1 fiat é közé műkö fej Szerkeszt D Várme Köz újs Szamosm hetila Erdél megala Z Nem Szövetsé alel v z jog i megalapí R Zs Szövet erd jog irodáj igazgat

1264SZEMÉL

SZÓ M publi üg fia köz műk fe Szerkesz Várm Kö új Szamos hetil Erdé megal Ne Szövets ale jo megalap Z Szöve er jo irodá igazga