12649.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Mór

SZÓCIKK: K. Mór, rabbi, szül. Miskolcon 1842 júl. 7., megh. 1915 márc. 29. Miskolcon, majd Prágában tanult. 1863-ban avatták bölcsészdoktorrá Prágában, a rabbioklevelet is ott szerezte meg 1865-ben miskolci rabbi, később Ungvárott, 1876-tól pedig Pápán működött. 1880-tól nagybecskereki főrabbi volt. A zsidó tudományok jeles művelője volt. 1880-1915-ig a Rabbiképző vezérlőbizottságának tagja. Magyarra fordította Majmuni: A tévelygők útmutatója c. munkáját, mely az Akadémia támogatásával jelent meg. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a hazai zsidó folyóiratokban. A Ferencz József-rend tulajdonosa volt. Fia Kiss Arnold, budai vezető főrabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2649. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12649.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Mór

SZÓCIKK: K. Mór, rabbi, szül. Miskolcon 1842 júl. 7., megh. 1915 márc. 29. Miskolcon, majd Prágában tanult. 1863-ban avatták bölcsészdoktorrá Prágában, a rabbioklevelet is ott szerezte meg 1865-ben miskolci rabbi, később Ungvárott, 1876-tól pedig Pápán működött. 1880-tól nagybecskereki főrabbi volt. A zsidó tudományok jeles művelője volt. 1880-1915-ig a Rabbiképző vezérlőbizottságának tagja. Magyarra fordította Majmuni: A tévelygők útmutatója c. munkáját, mely az Akadémia támogatásával jelent meg. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a hazai zsidó folyóiratokban. A Ferencz József-rend tulajdonosa volt. Fia Kiss Arnold, budai vezető főrabbi.

12649.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Mó

SZÓCIKK K Mór rabbi szül Miskolco 184 júl 7. megh 191 márc 29 Miskolcon maj Prágába tanult 1863-ba avattá bölcsészdoktorr Prágában rabbioklevele i ot szerezt me 1865-be miskolc rabbi későb Ungvárott 1876-tó pedi Pápá működött 1880-tó nagybecskerek főrabb volt zsid tudományo jele művelőj volt 1880-1915-i Rabbiképz vezérlőbizottságána tagja Magyarr fordított Majmuni tévelygő útmutatój c munkáját mel a Akadémi támogatásáva jelen meg Számo cikk é tanulmány jelen me haza zsid folyóiratokban Ferenc József-ren tulajdonos volt Fi Kis Arnold buda vezet főrabbi

12649.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle M

SZÓCIK Mó rabb szü Miskolc 18 jú 7 meg 19 már 2 Miskolco ma Prágáb tanul 1863-b avatt bölcsészdoktor Prágába rabbioklevel o szerez m 1865-b miskol rabb késő Ungvárot 1876-t ped Páp működöt 1880-t nagybecskere főrab vol zsi tudomány jel művelő vol 1880-1915- Rabbikép vezérlőbizottságán tagj Magyar fordítot Majmun tévelyg útmutató munkájá me Akadém támogatásáv jele me Szám cik tanulmán jele m haz zsi folyóiratokba Feren József-re tulajdono vol F Ki Arnol bud veze főrabb

12649.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl

SZÓCI M rab sz Miskol 1 j me 1 má Miskolc m Prágá tanu 1863- avat bölcsészdokto Prágáb rabbiokleve szere 1865- misko rab kés Ungváro 1876- pe Pá működö 1880- nagybecsker főra vo zs tudomán je művel vo 1880-1915 Rabbiké vezérlőbizottságá tag Magya fordíto Majmu tévely útmutat munkáj m Akadé támogatásá jel m Szá ci tanulmá jel ha zs folyóiratokb Fere József-r tulajdon vo K Arno bu vez főrab

12649

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC ra s Misko m m Miskol Prág tan 1863 ava bölcsészdokt Prágá rabbioklev szer 1865 misk ra ké Ungvár 1876 p P működ 1880 nagybecske főr v z tudomá j műve v 1880-191 Rabbik vezérlőbizottság ta Magy fordít Majm tével útmuta munká Akad támogatás je Sz c tanulm je h z folyóiratok Fer József- tulajdo v Arn b ve főra

1264SZEMÉL

SZÓ r Misk Misko Prá ta 186 av bölcsészdok Prág rabbiokle sze 186 mis r k Ungvá 187 műkö 188 nagybecsk fő tudom műv 1880-19 Rabbi vezérlőbizottsá t Mag fordí Maj téve útmut munk Aka támogatá j S tanul j folyóirato Fe József tulajd Ar v főr