12651.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Philip

SZÓCIKK: "K. Philip, amerikai rabbi, szül. Baracskán 1848 máj. 22., megh. 1926 márc. 21. Több jesiván tanult, így a pozsonyin is de u. o. a gimnáziumot is elvégezte, majd a bécsi egyetemet látogatta és doktorátust tett. Rabbioklevelét Auerbach halberstadti rabbitól nyerte s 1880-90 közt Libauban (Oroszország) működött, majd Amerikába vándorolt ki és itt az Ohab Cedek new-yorki magyar zsidó hitközség rabbija lett. Hittudományi körökben nagy tekintélyt szerzett, kivált a nyugateurópai országokban. Az Agudasz Jiszroelnak hosszú ideig elnöke volt, de a Mizrachi-mozgalmat is pártolta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2651. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12651.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Philip

SZÓCIKK: K. Philip, amerikai rabbi, szül. Baracskán 1848 máj. 22., megh. 1926 márc. 21. Több jesiván tanult, így a pozsonyin is de u. o. a gimnáziumot is elvégezte, majd a bécsi egyetemet látogatta és doktorátust tett. Rabbioklevelét Auerbach halberstadti rabbitól nyerte s 1880-90 közt Libauban Oroszország működött, majd Amerikába vándorolt ki és itt az Ohab Cedek new-yorki magyar zsidó hitközség rabbija lett. Hittudományi körökben nagy tekintélyt szerzett, kivált a nyugateurópai országokban. Az Agudasz Jiszroelnak hosszú ideig elnöke volt, de a Mizrachi-mozgalmat is pártolta.

12651.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Phili

SZÓCIKK K Philip amerika rabbi szül Baracská 184 máj 22. megh 192 márc 21 Töb jesivá tanult íg pozsonyi i d u o gimnáziumo i elvégezte maj bécs egyeteme látogatt é doktorátus tett Rabbioklevelé Auerbac halberstadt rabbitó nyert 1880-9 köz Libauba Oroszorszá működött maj Amerikáb vándorol k é it a Oha Cede new-york magya zsid hitközsé rabbij lett Hittudomány körökbe nag tekintély szerzett kivál nyugateurópa országokban A Agudas Jiszroelna hossz idei elnök volt d Mizrachi-mozgalma i pártolta

12651.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Phil

SZÓCIK Phili amerik rabb szü Baracsk 18 má 22 meg 19 már 2 Tö jesiv tanul í pozsony gimnázium elvégezt ma béc egyetem látogat doktorátu tet Rabbioklevel Auerba halberstad rabbit nyer 1880- kö Libaub Oroszorsz működöt ma Ameriká vándoro i Oh Ced new-yor magy zsi hitközs rabbi let Hittudomán körökb na tekintél szerzet kivá nyugateuróp országokba Aguda Jiszroeln hoss ide elnö vol Mizrachi-mozgalm pártolt

12651.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Phi

SZÓCI Phil ameri rab sz Baracs 1 m 2 me 1 má T jesi tanu pozson gimnáziu elvégez m bé egyete látoga doktorát te Rabbiokleve Auerb halbersta rabbi nye 1880 k Libau Oroszors működö m Amerik vándor O Ce new-yo mag zs hitköz rabb le Hittudomá körök n tekinté szerze kiv nyugateuró országokb Agud Jiszroel hos id eln vo Mizrachi-mozgal pártol

12651

CÍM K

SZEMÉLY K Ph

SZÓC Phi amer ra s Barac m m jes tan pozso gimnázi elvége b egyet látog doktorá t Rabbioklev Auer halberst rabb ny 188 Liba Oroszor működ Ameri vándo C new-y ma z hitkö rab l Hittudom körö tekint szerz ki nyugateur országok Agu Jiszroe ho i el v Mizrachi-mozga párto

1265SZEMÉL P

SZÓ Ph ame r Bara je ta pozs gimnáz elvég egye láto doktor Rabbiokle Aue halbers rab n 18 Lib Oroszo műkö Amer vánd new- m hitk ra Hittudo kör tekin szer k nyugateu országo Ag Jiszro h e Mizrachi-mozg párt