12652.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Salamon

SZÓCIKK: "K. Salamon, osztrák orvostanár, szül. Miskolcon 1845 aug. 12. A bécsi egyetemen tanult s 1870. orvos, 1883. a szemészet egyetemi magántanára és több nagy kórház szemészfőorvosa, 1902. pedig nyilvános rk. tanár lett. Számos kitűnő ophtalmológiai szaktanulmányt írt s munkatársa volt az Eulenburg-féle Realencyclopedie der gesamten Heilkunde-nek és a Nagel-féle Jahrbuch für Ophtalmologi-nak. Önállóan megjelent főbb művei: Die Anwendung des Augenspiegels (1876); Augenspielstudien bei Geisterkranken (1877); Grundriss der Augenheilkunde (1886); Das Auge und seine Diätetik (1892)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2652. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12652.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Salamon

SZÓCIKK: K. Salamon, osztrák orvostanár, szül. Miskolcon 1845 aug. 12. A bécsi egyetemen tanult s 1870. orvos, 1883. a szemészet egyetemi magántanára és több nagy kórház szemészfőorvosa, 1902. pedig nyilvános rk. tanár lett. Számos kitűnő ophtalmológiai szaktanulmányt írt s munkatársa volt az Eulenburg-féle Realencyclopedie der gesamten Heilkunde-nek és a Nagel-féle Jahrbuch für Ophtalmologi-nak. Önállóan megjelent főbb művei: Die Anwendung des Augenspiegels 1876 ; Augenspielstudien bei Geisterkranken 1877 ; Grundriss der Augenheilkunde 1886 ; Das Auge und seine Diätetik 1892 .

12652.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Salamo

SZÓCIKK K Salamon osztrá orvostanár szül Miskolco 184 aug 12 bécs egyeteme tanul 1870 orvos 1883 szemésze egyetem magántanár é töb nag kórhá szemészfőorvosa 1902 pedi nyilváno rk taná lett Számo kitűn ophtalmológia szaktanulmány ír munkatárs vol a Eulenburg-fél Realencyclopedi de gesamte Heilkunde-ne é Nagel-fél Jahrbuc fü Ophtalmologi-nak Önállóa megjelen főb művei Di Anwendun de Augenspiegel 187 Augenspielstudie be Geisterkranke 187 Grundris de Augenheilkund 188 Da Aug un sein Diäteti 189

12652.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Salam

SZÓCIK Salamo osztr orvostaná szü Miskolc 18 au 1 béc egyetem tanu 187 orvo 188 szemész egyete magántaná tö na kórh szemészfőorvos 190 ped nyilván r tan let Szám kitű ophtalmológi szaktanulmán í munkatár vo Eulenburg-fé Realencycloped d gesamt Heilkunde-n Nagel-fé Jahrbu f Ophtalmologi-na Önálló megjele fő műve D Anwendu d Augenspiege 18 Augenspielstudi b Geisterkrank 18 Grundri d Augenheilkun 18 D Au u sei Diätet 18

12652.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Sala

SZÓCI Salam oszt orvostan sz Miskol 1 a bé egyete tan 18 orv 18 szemés egyet magántan t n kór szemészfőorvo 19 pe nyilvá ta le Szá kit ophtalmológ szaktanulmá munkatá v Eulenburg-f Realencyclope gesam Heilkunde- Nagel-f Jahrb Ophtalmologi-n Önáll megjel f műv Anwend Augenspieg 1 Augenspielstud Geisterkran 1 Grundr Augenheilku 1 A se Diäte 1

12652

CÍM K

SZEMÉLY K Sal

SZÓC Sala osz orvosta s Misko b egyet ta 1 or 1 szemé egye magánta kó szemészfőorv 1 p nyilv t l Sz ki ophtalmoló szaktanulm munkat Eulenburg- Realencyclop gesa Heilkunde Nagel- Jahr Ophtalmologi- Önál megje mű Anwen Augenspie Augenspielstu Geisterkra Grund Augenheilk s Diät

1265SZEMÉL Sa

SZÓ Sal os orvost Misk egye t o szem egy magánt k szemészfőor nyil S k ophtalmol szaktanul munka Eulenburg Realencyclo ges Heilkund Nagel Jah Ophtalmologi Öná megj m Anwe Augenspi Augenspielst Geisterkr Grun Augenheil Diä