12655.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Wilhelm

SZÓCIKK: "K. Wilhelm, osztrák archeológus, szül. Karánsebesen 1850 nov. 28. Előbb zsidó teológiát, majd filozófiát tanult a bécsi és prágai egyetemeken. Az osztrák kormány többször kiküldte Olasz- és Görögországba archeológiái kutatások, főleg antik agyagedények szakvizsgálására. K. a prágai német egyetemen lett a classica archeológia nyilvános rendes tanára s tagja a Gesellschaft für Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Litteratur in Böhmen tudományos társaságnak, valamint a német Archeológiai Intézetnek. Nagyobb önállóan megjelent művei: Euphronius (1886); Die griechischen Vasen mit Meisterinschriften (2. kiad. Wien 1887); Praxiteles (1897)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2655. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12655.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Wilhelm

SZÓCIKK: K. Wilhelm, osztrák archeológus, szül. Karánsebesen 1850 nov. 28. Előbb zsidó teológiát, majd filozófiát tanult a bécsi és prágai egyetemeken. Az osztrák kormány többször kiküldte Olasz- és Görögországba archeológiái kutatások, főleg antik agyagedények szakvizsgálására. K. a prágai német egyetemen lett a classica archeológia nyilvános rendes tanára s tagja a Gesellschaft für Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Litteratur in Böhmen tudományos társaságnak, valamint a német Archeológiai Intézetnek. Nagyobb önállóan megjelent művei: Euphronius 1886 ; Die griechischen Vasen mit Meisterinschriften 2. kiad. Wien 1887 ; Praxiteles 1897 .

12655.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Wilhel

SZÓCIKK K Wilhelm osztrá archeológus szül Karánsebese 185 nov 28 Előb zsid teológiát maj filozófiá tanul bécs é prága egyetemeken A osztrá kormán többszö kiküldt Olasz é Görögországb archeológiá kutatások főle anti agyagedénye szakvizsgálására K prága néme egyeteme let classic archeológi nyilváno rende tanár tagj Gesellschaf fü Förderun deutsche Wissenschaft Kuns u Litteratu i Böhme tudományo társaságnak valamin néme Archeológia Intézetnek Nagyob önállóa megjelen művei Euphroniu 188 Di griechische Vase mi Meisterinschrifte 2 kiad Wie 188 Praxitele 189

12655.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Wilhe

SZÓCIK Wilhel osztr archeológu szü Karánsebes 18 no 2 Elő zsi teológiá ma filozófi tanu béc prág egyetemeke osztr kormá többsz kiküld Olas Görögország archeológi kutatáso fől ant agyagedény szakvizsgálásár prág ném egyetem le classi archeológ nyilván rend taná tag Gesellscha f Förderu deutsch Wissenschaf Kun Litterat Böhm tudomány társaságna valami ném Archeológi Intézetne Nagyo önálló megjele műve Euphroni 18 D griechisch Vas m Meisterinschrift kia Wi 18 Praxitel 18

12655.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Wilh

SZÓCI Wilhe oszt archeológ sz Karánsebe 1 n El zs teológi m filozóf tan bé prá egyetemek oszt korm többs kikül Ola Görögorszá archeológ kutatás fő an agyagedén szakvizsgálásá prá né egyete l class archeoló nyilvá ren tan ta Gesellsch Förder deutsc Wissenscha Ku Littera Böh tudomán társaságn valam né Archeológ Intézetn Nagy önáll megjel műv Euphron 1 griechisc Va Meisterinschrif ki W 1 Praxite 1

12655

CÍM K

SZEMÉLY K Wil

SZÓC Wilh osz archeoló s Karánseb E z teológ filozó ta b pr egyeteme osz kor több kikü Ol Görögorsz archeoló kutatá f a agyagedé szakvizsgálás pr n egyet clas archeol nyilv re ta t Gesellsc Förde deuts Wissensch K Litter Bö tudomá társaság vala n Archeoló Intézet Nag önál megje mű Euphro griechis V Meisterinschri k Praxit

1265SZEMÉL Wi

SZÓ Wil os archeol Karánse teoló filoz t p egyetem os ko töb kik O Görögors archeol kutat agyaged szakvizsgálá p egye cla archeo nyil r t Gesells Förd deut Wissensc Litte B tudom társasá val Archeol Intéze Na öná megj m Euphr griechi Meisterinschr Praxi