12662.htm

CÍMSZÓ: Kóber

SZEMÉLYNÉV: Kóber Leó

SZÓCIKK: Kóber Leó, festő és grafikus, szül. Brünnben 1876. magyar szülőktől és már fiatal éveit Magyarországon töltötte, jelenleg New-Yorkban él. Bécsben, Münchenben tanult, majd Parisban és Berlinben tartózkodott huzamosan. 1899-ben résztvett a Nemzeti Szalon téli tárlatán. 1916-ban háborús karikatúráit, rajzait és vízfestményeit mutatta be a Könyves Kálmán szalonjában. Több rajza van a Szépműv. Múz.-ban. Külföldi lapokban megjelent szellemi s karikatúráival sikereket ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2662. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12662.htm

CÍMSZÓ: Kóber

SZEMÉLYNÉV: Kóber Leó

SZÓCIKK: Kóber Leó, festő és grafikus, szül. Brünnben 1876. magyar szülőktől és már fiatal éveit Magyarországon töltötte, jelenleg New-Yorkban él. Bécsben, Münchenben tanult, majd Parisban és Berlinben tartózkodott huzamosan. 1899-ben résztvett a Nemzeti Szalon téli tárlatán. 1916-ban háborús karikatúráit, rajzait és vízfestményeit mutatta be a Könyves Kálmán szalonjában. Több rajza van a Szépműv. Múz.-ban. Külföldi lapokban megjelent szellemi s karikatúráival sikereket ért el.

12662.ht

CÍMSZÓ Kóbe

SZEMÉLYNÉV Kóbe Le

SZÓCIKK Kóbe Leó fest é grafikus szül Brünnbe 1876 magya szülőktő é má fiata évei Magyarországo töltötte jelenle New-Yorkba él Bécsben Münchenbe tanult maj Parisba é Berlinbe tartózkodot huzamosan 1899-be résztvet Nemzet Szalo tél tárlatán 1916-ba háború karikatúráit rajzai é vízfestményei mutatt b Könyve Kálmá szalonjában Töb rajz va Szépműv Múz.-ban Külföld lapokba megjelen szellem karikatúráiva sikereke ér el

12662.h

CÍMSZ Kób

SZEMÉLYNÉ Kób L

SZÓCIK Kób Le fes grafiku szü Brünnb 187 magy szülőkt m fiat éve Magyarország töltött jelenl New-Yorkb é Bécsbe Münchenb tanul ma Parisb Berlinb tartózkodo huzamosa 1899-b résztve Nemze Szal té tárlatá 1916-b hábor karikatúrái rajza vízfestménye mutat Könyv Kálm szalonjába Tö raj v Szépmű Múz.-ba Külföl lapokb megjele szelle karikatúráiv sikerek é e

12662.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Kó

SZÓCI Kó L fe grafik sz Brünn 18 mag szülők fia év Magyarorszá töltöt jelen New-York Bécsb München tanu m Paris Berlin tartózkod huzamos 1899- résztv Nemz Sza t tárlat 1916- hábo karikatúrá rajz vízfestmény muta Köny Kál szalonjáb T ra Szépm Múz.-b Külfö lapok megjel szell karikatúrái sikere

12662

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC K f grafi s Brün 1 ma szülő fi é Magyarorsz töltö jele New-Yor Bécs Münche tan Pari Berli tartózko huzamo 1899 részt Nem Sz tárla 1916 háb karikatúr raj vízfestmén mut Kön Ká szalonjá r Szép Múz.- Külf lapo megje szel karikatúrá siker

1266SZEMÉL

SZÓ graf Brü m szül f Magyarors tölt jel New-Yo Béc Münch ta Par Berl tartózk huzam 189 rész Ne S tárl 191 há karikatú ra vízfestmé mu Kö K szalonj Szé Múz. Kül lap megj sze karikatúr sike