12663.htm

CÍMSZÓ: Kóbor

SZEMÉLYNÉV: Kóbor Noémi

SZÓCIKK: "Kóbor, 1. Noémi, írónő, K. Tamás leánya, szül. Budapesten 1896 aug. 12, Középiskoláit u. o. végezte és korán kezdett irodalommal foglalkozni mint a külföldi művek tehetséges kritikusa. Írt több könyvdrámát, melyek nem előadásra készültek, továbbá regényeket és esztétikai tanulmányokat. Könyvalakban megjelentek: Ezerkilencszáztizenhat; Anti tanár úr; Goethe: Jeruzsálem pusztulása; Koppány vezér; Vissza (1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2663. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12663.htm

CÍMSZÓ: Kóbor

SZEMÉLYNÉV: Kóbor Noémi

SZÓCIKK: Kóbor, 1. Noémi, írónő, K. Tamás leánya, szül. Budapesten 1896 aug. 12, Középiskoláit u. o. végezte és korán kezdett irodalommal foglalkozni mint a külföldi művek tehetséges kritikusa. Írt több könyvdrámát, melyek nem előadásra készültek, továbbá regényeket és esztétikai tanulmányokat. Könyvalakban megjelentek: Ezerkilencszáztizenhat; Anti tanár úr; Goethe: Jeruzsálem pusztulása; Koppány vezér; Vissza 1927 .

12663.ht

CÍMSZÓ Kóbo

SZEMÉLYNÉV Kóbo Noém

SZÓCIKK Kóbor 1 Noémi írónő K Tamá leánya szül Budapeste 189 aug 12 Középiskolái u o végezt é korá kezdet irodalomma foglalkozn min külföld műve tehetsége kritikusa Ír töb könyvdrámát melye ne előadásr készültek tovább regényeke é esztétika tanulmányokat Könyvalakba megjelentek Ezerkilencszáztizenhat Ant taná úr Goethe Jeruzsále pusztulása Koppán vezér Vissz 192

12663.h

CÍMSZ Kób

SZEMÉLYNÉ Kób Noé

SZÓCIK Kóbo Noém írón Tam leány szü Budapest 18 au 1 Középiskolá végez kor kezde irodalomm foglalkoz mi külföl műv tehetség kritikus Í tö könyvdrámá mely n előadás készülte továb regények esztétik tanulmányoka Könyvalakb megjelente Ezerkilencszáztizenha An tan ú Goeth Jeruzsál pusztulás Koppá vezé Viss 19

12663.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Kó No

SZÓCI Kób Noé író Ta leán sz Budapes 1 a Középiskol vége ko kezd irodalom foglalko m külfö mű tehetsé kritiku t könyvdrám mel előadá készült tová regénye esztéti tanulmányok Könyvalak megjelent Ezerkilencszáztizenh A ta Goet Jeruzsá pusztulá Kopp vez Vis 1

12663

CÍM K

SZEMÉLY K N

SZÓC Kó No ír T leá s Budape Középisko vég k kez irodalo foglalk külf m tehets kritik könyvdrá me előad készül tov regény esztét tanulmányo Könyvala megjelen Ezerkilencszáztizen t Goe Jeruzs pusztul Kop ve Vi

1266SZEMÉL

SZÓ K N í le Budap Középisk vé ke irodal foglal kül tehet kriti könyvdr m előa készü to regén eszté tanulmány Könyval megjele Ezerkilencszáztize Go Jeruz pusztu Ko v V