12666.htm

CÍMSZÓ: Kohányi

SZEMÉLYNÉV: Kohányi Sámuel

SZÓCIKK: Kohányi Sámuel, zeneszerző, szül. Csabóczon (Zemplén vm.) 1824 ápr. 15., megh. 1905. júl. 5. 1837-ben jött Budapestre, ahol a Nemzeti Zenede növendéke volt. 1846-ban tanár lett. Sokszáz gyerekdalt komponált. A gyereknevelés terén sok érdeme van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2666. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12666.htm

CÍMSZÓ: Kohányi

SZEMÉLYNÉV: Kohányi Sámuel

SZÓCIKK: Kohányi Sámuel, zeneszerző, szül. Csabóczon Zemplén vm. 1824 ápr. 15., megh. 1905. júl. 5. 1837-ben jött Budapestre, ahol a Nemzeti Zenede növendéke volt. 1846-ban tanár lett. Sokszáz gyerekdalt komponált. A gyereknevelés terén sok érdeme van.

12666.ht

CÍMSZÓ Kohány

SZEMÉLYNÉV Kohány Sámue

SZÓCIKK Kohány Sámuel zeneszerző szül Csabóczo Zemplé vm 182 ápr 15. megh 1905 júl 5 1837-be jöt Budapestre aho Nemzet Zened növendék volt 1846-ba taná lett Sokszá gyerekdal komponált gyereknevelé teré so érdem van

12666.h

CÍMSZ Kohán

SZEMÉLYNÉ Kohán Sámu

SZÓCIK Kohán Sámue zeneszerz szü Csabócz Zempl v 18 áp 15 meg 190 jú 1837-b jö Budapestr ah Nemze Zene növendé vol 1846-b tan let Soksz gyerekda komponál gyereknevel ter s érde va

12666.

CÍMS Kohá

SZEMÉLYN Kohá Sám

SZÓCI Kohá Sámu zeneszer sz Csabóc Zemp 1 á 1 me 19 j 1837- j Budapest a Nemz Zen növend vo 1846- ta le Soks gyerekd komponá gyerekneve te érd v

12666

CÍM Koh

SZEMÉLY Koh Sá

SZÓC Koh Sám zenesze s Csabó Zem m 1 1837 Budapes Nem Ze növen v 1846 t l Sok gyerek kompon gyereknev t ér

1266

CÍ Ko

SZEMÉL Ko S

SZÓ Ko Sá zenesz Csab Ze 183 Budape Ne Z növe 184 So gyere kompo gyerekne é