12667.htm

CÍMSZÓ: Kohelet könyve

SZÓCIKK: "Kohelet Könyve, a bibliai könyvek egyéb szent iratok csoportjába tartozó könyv. Az öt megilla (l. o.) között kánoni sorrend szerint a negyedik. Héber neve: Kóhelesz, görögül Ecclesiastész. A liturgiában mint a zsinagóga szűkkószi olvasmánya szerepel. Borongós hangulata megfelel a sátorosünnep őszi idejének. Szerzőjéül Salamon királyt tartják. K. 12 fejezetben bölcselkedő töprengéseket tartalmaz; az élet dús tapasztalatai alapján talán azt a problémát akarja megoldani: miért érdemes élni. K., akinek volt része az élvezetekben, gyönyörökben, tudásban anyagi és szellemi gazdagságban, az életet egy tökéletesebbülési folyamatnak tekinti és a tökéletesebbüles végül is Isten és az ő törvényei által érhető el. K. könyvét az Imit Bibliájában Bárány József, a Frenkel-féle bibliában Edelstein Bertalan fordította. Irodalom. Ewald, Poetische Schriften d. A. T. IV.; Renan, L’ Ecclesiaste (Paris 1882); Grätz, Kohelet (Breslau 1171); Wright, The Book of Kohelet (London 1883); Plumptre, Ecclesiastes (Cambridge 1881); S. Bickel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2667. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12667.htm

CÍMSZÓ: Kohelet könyve

SZÓCIKK: Kohelet Könyve, a bibliai könyvek egyéb szent iratok csoportjába tartozó könyv. Az öt megilla l. o. között kánoni sorrend szerint a negyedik. Héber neve: Kóhelesz, görögül Ecclesiastész. A liturgiában mint a zsinagóga szűkkószi olvasmánya szerepel. Borongós hangulata megfelel a sátorosünnep őszi idejének. Szerzőjéül Salamon királyt tartják. K. 12 fejezetben bölcselkedő töprengéseket tartalmaz; az élet dús tapasztalatai alapján talán azt a problémát akarja megoldani: miért érdemes élni. K., akinek volt része az élvezetekben, gyönyörökben, tudásban anyagi és szellemi gazdagságban, az életet egy tökéletesebbülési folyamatnak tekinti és a tökéletesebbüles végül is Isten és az ő törvényei által érhető el. K. könyvét az Imit Bibliájában Bárány József, a Frenkel-féle bibliában Edelstein Bertalan fordította. Irodalom. Ewald, Poetische Schriften d. A. T. IV.; Renan, L’ Ecclesiaste Paris 1882 ; Grätz, Kohelet Breslau 1171 ; Wright, The Book of Kohelet London 1883 ; Plumptre, Ecclesiastes Cambridge 1881 ; S. Bickel.

12667.ht

CÍMSZÓ Kohele könyv

SZÓCIKK Kohele Könyve biblia könyve egyé szen irato csoportjáb tartoz könyv A ö megill l o közöt kánon sorren szerin negyedik Hébe neve Kóhelesz görögü Ecclesiastész liturgiába min zsinagóg szűkkósz olvasmány szerepel Borongó hangulat megfele sátorosünne ősz idejének Szerzőjéü Salamo király tartják K 1 fejezetbe bölcselked töprengéseke tartalmaz a éle dú tapasztalata alapjá talá az problémá akarj megoldani miér érdeme élni K. akine vol rész a élvezetekben gyönyörökben tudásba anyag é szellem gazdagságban a élete eg tökéletesebbülés folyamatna tekint é tökéletesebbüle végü i Iste é a törvénye álta érhet el K könyvé a Imi Bibliájába Bárán József Frenkel-fél bibliába Edelstei Bertala fordította Irodalom Ewald Poetisch Schrifte d A T IV. Renan L Ecclesiast Pari 188 Grätz Kohele Bresla 117 Wright Th Boo o Kohele Londo 188 Plumptre Ecclesiaste Cambridg 188 S Bickel

12667.h

CÍMSZ Kohel köny

SZÓCIK Kohel Könyv bibli könyv egy sze irat csoportjá tarto köny megil közö káno sorre szeri negyedi Héb nev Kóheles görög Ecclesiastés liturgiáb mi zsinagó szűkkós olvasmán szerepe Borong hangula megfel sátorosünn ős idejéne Szerzőjé Salam királ tartjá fejezetb bölcselke töprengések tartalma él d tapasztalat alapj tal a problém akar megoldan mié érdem éln K akin vo rés élvezetekbe gyönyörökbe tudásb anya szelle gazdagságba élet e tökéletesebbülé folyamatn tekin tökéletesebbül vég Ist törvény ált érhe e könyv Im Bibliájáb Bárá Józse Frenkel-fé bibliáb Edelste Bertal fordított Irodalo Ewal Poetisc Schrift IV Rena Ecclesias Par 18 Grät Kohel Bresl 11 Wrigh T Bo Kohel Lond 18 Plumptr Ecclesiast Cambrid 18 Bicke

12667.

CÍMS Kohe kön

SZÓCI Kohe Köny bibl köny eg sz ira csoportj tart kön megi köz kán sorr szer negyed Hé ne Kóhele görö Ecclesiasté liturgiá m zsinag szűkkó olvasmá szerep Boron hangul megfe sátorosün ő idején Szerzőj Sala kirá tartj fejezet bölcselk töprengése tartalm é tapasztala alap ta problé aka megolda mi érde él aki v ré élvezetekb gyönyörökb tudás any szell gazdagságb éle tökéletesebbül folyamat teki tökéletesebbü vé Is törvén ál érh köny I Bibliájá Bár Józs Frenkel-f bibliá Edelst Berta fordítot Irodal Ewa Poetis Schrif I Ren Ecclesia Pa 1 Grä Kohe Bres 1 Wrig B Kohe Lon 1 Plumpt Ecclesias Cambri 1 Bick

12667

CÍM Koh kö

SZÓC Koh Kön bib kön e s ir csoport tar kö meg kö ká sor sze negye H n Kóhel gör Ecclesiast liturgi zsina szűkk olvasm szere Boro hangu megf sátorosü idejé Szerző Sal kir tart fejeze bölcsel töprengés tartal tapasztal ala t probl ak megold m érd é ak r élvezetek gyönyörök tudá an szel gazdagság él tökéletesebbü folyama tek tökéletesebb v I törvé á ér kön Bibliáj Bá Józ Frenkel- bibli Edels Bert fordíto Iroda Ew Poeti Schri Re Ecclesi P Gr Koh Bre Wri Koh Lo Plump Ecclesia Cambr Bic

1266

CÍ Ko k

SZÓ Ko Kö bi kö i csopor ta k me k k so sz negy Kóhe gö Ecclesias liturg zsin szűk olvas szer Bor hang meg sátoros idej Szerz Sa ki tar fejez bölcse töprengé tarta tapaszta al prob a megol ér a élvezete gyönyörö tud a sze gazdagsá é tökéletesebb folyam te tökéleteseb törv é kö Bibliá B Jó Frenkel bibl Edel Ber fordít Irod E Poet Schr R Eccles G Ko Br Wr Ko L Plum Ecclesi Camb Bi