12671.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kóhén Johanna

SZÓCIKK: "K. Johanna, szül. Pollák, filantróp, szül. Szegeden 1808., megh. u. o. 1888 dec. 30. Neje volt K. Ábrahámnak, (1770-1853 ápr. 21), a szegedi hitközség nagyérdemű vezérférfiának és mint az Izr. Nőegylet alapítója és elnöke, azt 54 évig önfeláldozó buzgalommal, valamennyi felekezetre kiterjedő, ritka jótékony szellemben vezette. Már a szabadságharc alatt, mint önkéntes ápoló, hajlékában ápolta a sebesülteket s ő zárta le szemeit Répásy Mihály huszártábornoknak (v. ö. Reisner, A régi Szeged I.242. o.). Jótékonysága és áldozatkészsége szegények és intézmények iránt kiapadhatatlan volt. Nevéhez számos alapítvány fűződik. (V. ö. Lőw I., Beszédek I.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2671. címszó a lexikon => 493. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12671.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kóhén Johanna

SZÓCIKK: K. Johanna, szül. Pollák, filantróp, szül. Szegeden 1808., megh. u. o. 1888 dec. 30. Neje volt K. Ábrahámnak, 1770-1853 ápr. 21 , a szegedi hitközség nagyérdemű vezérférfiának és mint az Izr. Nőegylet alapítója és elnöke, azt 54 évig önfeláldozó buzgalommal, valamennyi felekezetre kiterjedő, ritka jótékony szellemben vezette. Már a szabadságharc alatt, mint önkéntes ápoló, hajlékában ápolta a sebesülteket s ő zárta le szemeit Répásy Mihály huszártábornoknak v. ö. Reisner, A régi Szeged I.242. o. . Jótékonysága és áldozatkészsége szegények és intézmények iránt kiapadhatatlan volt. Nevéhez számos alapítvány fűződik. V. ö. Lőw I., Beszédek I.

12671.ht

CÍMSZÓ Kóhé

SZEMÉLYNÉV Kóhé Johann

SZÓCIKK K Johanna szül Pollák filantróp szül Szegede 1808. megh u o 188 dec 30 Nej vol K Ábrahámnak 1770-185 ápr 2 szeged hitközsé nagyérdem vezérférfiána é min a Izr Nőegyle alapítój é elnöke az 5 évi önfeláldoz buzgalommal valamenny felekezetr kiterjedő ritk jótékon szellembe vezette Má szabadsághar alatt min önkénte ápoló hajlékába ápolt sebesülteke zárt l szemei Répás Mihál huszártábornokna v ö Reisner rég Szege I.242 o Jótékonyság é áldozatkészség szegénye é intézménye irán kiapadhatatla volt Nevéhe számo alapítván fűződik V ö Lő I. Beszéde I

12671.h

CÍMSZ Kóh

SZEMÉLYNÉ Kóh Johan

SZÓCIK Johann szü Pollá filantró szü Szeged 1808 meg 18 de 3 Ne vo Ábrahámna 1770-18 áp szege hitközs nagyérde vezérférfián mi Iz Nőegyl alapító elnök a év önfeláldo buzgalomma valamenn felekezet kiterjed rit jótéko szellemb vezett M szabadságha alat mi önként ápol hajlékáb ápol sebesültek zár szeme Répá Mihá huszártábornokn Reisne ré Szeg I.24 Jótékonysá áldozatkészsé szegény intézmény irá kiapadhatatl vol Nevéh szám alapítvá fűződi L I Beszéd

12671.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Kó Joha

SZÓCI Johan sz Poll filantr sz Szege 180 me 1 d N v Ábrahámn 1770-1 á szeg hitköz nagyérd vezérférfiá m I Nőegy alapít elnö é önfeláld buzgalomm valamen felekeze kiterje ri jóték szellem vezet szabadságh ala m önkén ápo hajléká ápo sebesülte zá szem Rép Mih huszártábornok Reisn r Sze I.2 Jótékonys áldozatkészs szegén intézmén ir kiapadhatat vo Nevé szá alapítv fűződ Beszé

12671

CÍM K

SZEMÉLY K Joh

SZÓC Joha s Pol filant s Szeg 18 m Ábrahám 1770- sze hitkö nagyér vezérférfi Nőeg alapí eln önfelál buzgalom valame felekez kiterj r jóté szelle veze szabadság al önké áp hajlék áp sebesült z sze Ré Mi huszártáborno Reis Sz I. Jótékony áldozatkész szegé intézmé i kiapadhata v Nev sz alapít fűző Besz

1267SZEMÉL Jo

SZÓ Joh Po filan Sze 1 Ábrahá 1770 sz hitk nagyé vezérférf Nőe alap el önfelá buzgalo valam feleke kiter jót szell vez szabadsá a önk á hajlé á sebesül sz R M huszártáborn Rei S I Jótékon áldozatkés szeg intézm kiapadhat Ne s alapí fűz Bes