12672.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Mordecháj

SZÓCIKK: K. Mordecháj, budai rabbi a XVII. század közepén. Valószínűen Damaszkuszban született. Tanítványa és veje volt Landau Sámuel prágai főrabbinak. Bevezető ajánlatot írt Tuchfährer Nachlat Levi c. művéhez s Ros Mor Derór címen önálló művet írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2672. címszó a lexikon => 493. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12672.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Mordecháj

SZÓCIKK: K. Mordecháj, budai rabbi a XVII. század közepén. Valószínűen Damaszkuszban született. Tanítványa és veje volt Landau Sámuel prágai főrabbinak. Bevezető ajánlatot írt Tuchfährer Nachlat Levi c. művéhez s Ros Mor Derór címen önálló művet írt.

12672.ht

CÍMSZÓ Kóhé

SZEMÉLYNÉV Kohé Mordechá

SZÓCIKK K Mordecháj buda rabb XVII száza közepén Valószínűe Damaszkuszba született Tanítvány é vej vol Landa Sámue prága főrabbinak Bevezet ajánlato ír Tuchfähre Nachla Lev c művéhe Ro Mo Deró címe önáll műve írt

12672.h

CÍMSZ Kóh

SZEMÉLYNÉ Koh Mordech

SZÓCIK Mordechá bud rab XVI száz közepé Valószínű Damaszkuszb születet Tanítván ve vo Land Sámu prág főrabbina Beveze ajánlat í Tuchfähr Nachl Le művéh R M Der cím önál műv ír

12672.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Ko Mordec

SZÓCI Mordech bu ra XV szá közep Valószín Damaszkusz születe Tanítvá v v Lan Sám prá főrabbin Bevez ajánla Tuchfäh Nach L művé De cí öná mű í

12672

CÍM K

SZEMÉLY K Morde

SZÓC Mordec b r X sz köze Valószí Damaszkus szület Tanítv La Sá pr főrabbi Beve ajánl Tuchfä Nac műv D c ön m

1267SZEMÉL Mord

SZÓ Morde s köz Valósz Damaszku szüle Tanít L S p főrabb Bev aján Tuchf Na mű ö