12681.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Dávid

SZÓCIKK: K. Dávid, festő, szül. Lajtaszentgyörgyön, megh. Bécsben 1922. Bécsben, majd Münchenben tanult. Mint életképfestő először az 1888-iki müncheni nemzetközi kiállításon szerepel, majd 1893 Bécsben. A müncheni Glaspalastnak és a bécsi Künstlerhausnak állandó kiállítója volt. Lengyel és magyar zsidó típusokat és főleg arcképeket készített pasztell és vörös kréta technikában. I. Ferenc József király két arcképét készítette (1915, vörös krétarajz). 1923-ban hagyatéki kiállítása volt Bécsben (Galerie Holbein).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2681. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12681.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Dávid

SZÓCIKK: K. Dávid, festő, szül. Lajtaszentgyörgyön, megh. Bécsben 1922. Bécsben, majd Münchenben tanult. Mint életképfestő először az 1888-iki müncheni nemzetközi kiállításon szerepel, majd 1893 Bécsben. A müncheni Glaspalastnak és a bécsi Künstlerhausnak állandó kiállítója volt. Lengyel és magyar zsidó típusokat és főleg arcképeket készített pasztell és vörös kréta technikában. I. Ferenc József király két arcképét készítette 1915, vörös krétarajz . 1923-ban hagyatéki kiállítása volt Bécsben Galerie Holbein .

12681.ht

CÍMSZÓ Koh

SZEMÉLYNÉV Koh Dávi

SZÓCIKK K Dávid festő szül Lajtaszentgyörgyön megh Bécsbe 1922 Bécsben maj Münchenbe tanult Min életképfest előszö a 1888-ik münchen nemzetköz kiállításo szerepel maj 189 Bécsben münchen Glaspalastna é bécs Künstlerhausna álland kiállítój volt Lengye é magya zsid típusoka é főle arcképeke készítet pasztel é vörö krét technikában I Feren Józse királ ké arcképé készített 1915 vörö krétaraj 1923-ba hagyaték kiállítás vol Bécsbe Galeri Holbei

12681.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Dáv

SZÓCIK Dávi fest szü Lajtaszentgyörgyö meg Bécsb 192 Bécsbe ma Münchenb tanul Mi életképfes elősz 1888-i münche nemzetkö kiállítás szerepe ma 18 Bécsbe münche Glaspalastn béc Künstlerhausn állan kiállító vol Lengy magy zsi típusok fől arcképek készíte paszte vör kré technikába Fere Józs kirá k arckép készítet 191 vör krétara 1923-b hagyaté kiállítá vo Bécsb Galer Holbe

12681.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Dá

SZÓCI Dáv fes sz Lajtaszentgyörgy me Bécs 19 Bécsb m München tanu M életképfe elős 1888- münch nemzetk kiállítá szerep m 1 Bécsb münch Glaspalast bé Künstlerhaus álla kiállít vo Leng mag zs típuso fő arcképe készít paszt vö kr technikáb Fer Józ kir arcké készíte 19 vö krétar 1923- hagyat kiállít v Bécs Gale Holb

12681

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Dá fe s Lajtaszentgyörg m Béc 1 Bécs Münche tan életképf elő 1888 münc nemzet kiállít szere Bécs münc Glaspalas b Künstlerhau áll kiállí v Len ma z típus f arckép készí pasz v k techniká Fe Jó ki arck készít 1 v kréta 1923 hagya kiállí Béc Gal Hol

1268SZEMÉL

SZÓ D f Lajtaszentgyör Bé Béc Münch ta életkép el 188 mün nemze kiállí szer Béc mün Glaspala Künstlerha ál kiáll Le m típu arcké kész pas technik F J k arc készí krét 192 hagy kiáll Bé Ga Ho