12682.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Hillél

SZÓCIKK: K. Hillel, publicista, kolozsvári ügyvéd, szül. Kolozsvárott 1891., ahol egyetemi tanulmányait is végezte. Egyik életrehívója az 1918. megalakult Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetségnek és elnöke a Hitachdut cionista-szocialista szervezetnek. 1909-ben az Erdélyi Zsidó Lapok szerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2682. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12682.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Hillél

SZÓCIKK: K. Hillel, publicista, kolozsvári ügyvéd, szül. Kolozsvárott 1891., ahol egyetemi tanulmányait is végezte. Egyik életrehívója az 1918. megalakult Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetségnek és elnöke a Hitachdut cionista-szocialista szervezetnek. 1909-ben az Erdélyi Zsidó Lapok szerkesztője volt.

12682.ht

CÍMSZÓ Koh

SZEMÉLYNÉV Koh Hillé

SZÓCIKK K Hillel publicista kolozsvár ügyvéd szül Kolozsvárot 1891. aho egyetem tanulmányai i végezte Egyi életrehívój a 1918 megalakul Erdély Zsid Nemzet Szövetségne é elnök Hitachdu cionista-szocialist szervezetnek 1909-be a Erdély Zsid Lapo szerkesztőj volt

12682.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Hill

SZÓCIK Hille publicist kolozsvá ügyvé szü Kolozsváro 1891 ah egyete tanulmánya végezt Egy életrehívó 191 megalaku Erdél Zsi Nemze Szövetségn elnö Hitachd cionista-szocialis szervezetne 1909-b Erdél Zsi Lap szerkesztő vol

12682.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Hil

SZÓCI Hill publicis kolozsv ügyv sz Kolozsvár 189 a egyet tanulmány végez Eg életrehív 19 megalak Erdé Zs Nemz Szövetség eln Hitach cionista-szociali szervezetn 1909- Erdé Zs La szerkeszt vo

12682

CÍM

SZEMÉLY Hi

SZÓC Hil publici kolozs ügy s Kolozsvá 18 egye tanulmán vége E életrehí 1 megala Erd Z Nem Szövetsé el Hitac cionista-szocial szervezet 1909 Erd Z L szerkesz v

1268SZEMÉL H

SZÓ Hi public koloz üg Kolozsv 1 egy tanulmá vég életreh megal Er Ne Szövets e Hita cionista-szocia szerveze 190 Er szerkes