12687.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Ida

SZÓCIKK: "Kohner Ida bárónő, festő, szül.: Budapesten 1895. K. Adolf báró lánya, Farkas István festő felesége. Szolnokon tanult, majd rövid ideig a mintarajziskolában Budapesten. Budapesten a Műcsarnokban az 1918-19-iki téli kiállításon állított ki először (Nyári délelőtt). Gyűjteményes kiállítása volt az Ernst-Múzeumban (1923) főleg olaszországi és szolnoki tájképekből: Umbriai dombok; San Francesco stb. Orosz balett címen 12 lapból álló rézkarcolata jelent meg. 1925 óta állandóan Párisban él. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2687. címszó a lexikon => 495. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12687.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Ida

SZÓCIKK: Kohner Ida bárónő, festő, szül.: Budapesten 1895. K. Adolf báró lánya, Farkas István festő felesége. Szolnokon tanult, majd rövid ideig a mintarajziskolában Budapesten. Budapesten a Műcsarnokban az 1918-19-iki téli kiállításon állított ki először Nyári délelőtt . Gyűjteményes kiállítása volt az Ernst-Múzeumban 1923 főleg olaszországi és szolnoki tájképekből: Umbriai dombok; San Francesco stb. Orosz balett címen 12 lapból álló rézkarcolata jelent meg. 1925 óta állandóan Párisban él.

12687.ht

CÍMSZÓ Kohne

SZEMÉLYNÉV Kohne Id

SZÓCIKK Kohne Id bárónő festő szül. Budapeste 1895 K Adol bár lánya Farka Istvá fest felesége Szolnoko tanult maj rövi idei mintarajziskolába Budapesten Budapeste Műcsarnokba a 1918-19-ik tél kiállításo állítot k előszö Nyár délelőt Gyűjteménye kiállítás vol a Ernst-Múzeumba 192 főle olaszország é szolnok tájképekből Umbria dombok Sa Francesc stb Oros balet címe 1 lapbó áll rézkarcolat jelen meg 192 ót állandóa Párisba él

12687.h

CÍMSZ Kohn

SZEMÉLYNÉ Kohn I

SZÓCIK Kohn I bárón fest szül Budapest 189 Ado bá lány Fark Istv fes feleség Szolnok tanul ma röv ide mintarajziskoláb Budapeste Budapest Műcsarnokb 1918-19-i té kiállítás állíto elősz Nyá délelő Gyűjtemény kiállítá vo Ernst-Múzeumb 19 fől olaszorszá szolno tájképekbő Umbri dombo S Frances st Oro bale cím lapb ál rézkarcola jele me 19 ó állandó Párisb é

12687.

CÍMS Koh

SZEMÉLYN Koh

SZÓCI Koh báró fes szü Budapes 18 Ad b lán Far Ist fe felesé Szolno tanu m rö id mintarajziskolá Budapest Budapes Műcsarnok 1918-19- t kiállítá állít elős Ny délel Gyűjtemén kiállít v Ernst-Múzeum 1 fő olaszorsz szoln tájképekb Umbr domb France s Or bal cí lap á rézkarcol jel m 1 álland Páris

12687

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko

SZÓC Ko bár fe sz Budape 1 A lá Fa Is f feles Szoln tan r i mintarajziskol Budapes Budape Műcsarno 1918-19 kiállít állí elő N déle Gyűjtemé kiállí Ernst-Múzeu f olaszors szol tájképek Umb dom Franc O ba c la rézkarco je állan Pári

1268

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K bá f s Budap l F I fele Szol ta mintarajzisko Budape Budap Műcsarn 1918-1 kiállí áll el dél Gyűjtem kiáll Ernst-Múze olaszor szo tájképe Um do Fran b l rézkarc j álla Pár