12688.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Zsigmond

SZÓCIKK: K. Zsigmond, közgazdász, szül. Budapesten 1840. Családja Lipcséből származott s ő Lipcsében tanult, majd belépett atyjának, K. Henrik és Testvérei cégébe, mely a magyar kereskedelemben úttörő volt. 1873-ban kivált a cégtől és megalapította a K. Adolf és fiai céget. 1874-ben beválasztották az Osztrák-Magyar Bankba cenzornak. 1879-ben a Kereskedelmi Bank igazgatótanácsának lett tagja. Vezetőszerepet vitt a felekezeti életben és Wahrmann Mór halála után ő lett és maradt haláláig a Pesti Izr. Hitközség elnöke. Ezenkívül a Lloyd Társaságnak is elnöke volt. Sok jótékonysági intézmény dicséri K.-ban megalapítóját és fentartóját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2688. címszó a lexikon => 495. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12688.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Zsigmond

SZÓCIKK: K. Zsigmond, közgazdász, szül. Budapesten 1840. Családja Lipcséből származott s ő Lipcsében tanult, majd belépett atyjának, K. Henrik és Testvérei cégébe, mely a magyar kereskedelemben úttörő volt. 1873-ban kivált a cégtől és megalapította a K. Adolf és fiai céget. 1874-ben beválasztották az Osztrák-Magyar Bankba cenzornak. 1879-ben a Kereskedelmi Bank igazgatótanácsának lett tagja. Vezetőszerepet vitt a felekezeti életben és Wahrmann Mór halála után ő lett és maradt haláláig a Pesti Izr. Hitközség elnöke. Ezenkívül a Lloyd Társaságnak is elnöke volt. Sok jótékonysági intézmény dicséri K.-ban megalapítóját és fentartóját.

12688.ht

CÍMSZÓ Kohne

SZEMÉLYNÉV Kohne Zsigmon

SZÓCIKK K Zsigmond közgazdász szül Budapeste 1840 Családj Lipcsébő származot Lipcsébe tanult maj belépet atyjának K Henri é Testvére cégébe mel magya kereskedelembe úttör volt 1873-ba kivál cégtő é megalapított K Adol é fia céget 1874-be beválasztottá a Osztrák-Magya Bankb cenzornak 1879-be Kereskedelm Ban igazgatótanácsána let tagja Vezetőszerepe vit felekezet életbe é Wahrman Mó halál utá let é marad halálái Pest Izr Hitközsé elnöke Ezenkívü Lloy Társaságna i elnök volt So jótékonyság intézmén dicsér K.-ba megalapítójá é fentartóját

12688.h

CÍMSZ Kohn

SZEMÉLYNÉ Kohn Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon közgazdás szü Budapest 184 Család Lipcséb származo Lipcséb tanul ma belépe atyjána Henr Testvér cégéb me magy kereskedelemb úttö vol 1873-b kivá cégt megalapítot Ado fi cége 1874-b beválasztott Osztrák-Magy Bank cenzorna 1879-b Kereskedel Ba igazgatótanácsán le tagj Vezetőszerep vi felekeze életb Wahrma M halá ut le mara halálá Pes Iz Hitközs elnök Ezenkív Llo Társaságn elnö vol S jótékonysá intézmé dicsé K.-b megalapítój fentartójá

12688.

CÍMS Koh

SZEMÉLYN Koh Zsigm

SZÓCI Zsigmo közgazdá sz Budapes 18 Csalá Lipcsé származ Lipcsé tanu m belép atyján Hen Testvé cégé m mag kereskedelem útt vo 1873- kiv cég megalapíto Ad f cég 1874- beválasztot Osztrák-Mag Ban cenzorn 1879- Kereskede B igazgatótanácsá l tag Vezetőszere v felekez élet Wahrm hal u l mar halál Pe I Hitköz elnö Ezenkí Ll Társaság eln vo jótékonys intézm dics K.- megalapító fentartój

12688

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Zsig

SZÓC Zsigm közgazd s Budape 1 Csal Lipcs szárma Lipcs tan belé atyjá He Testv cég ma kereskedele út v 1873 ki cé megalapít A cé 1874 beválaszto Osztrák-Ma Ba cenzor 1879 Keresked igazgatótanács ta Vezetőszer feleke éle Wahr ha ma halá P Hitkö eln Ezenk L Társasá el v jótékony intéz dic K. megalapít fentartó

1268

CÍ K

SZEMÉL K Zsi

SZÓ Zsig közgaz Budap Csa Lipc szárm Lipc ta bel atyj H Test cé m kereskedel ú 187 k c megalapí c 187 beválaszt Osztrák-M B cenzo 187 Kereske igazgatótanác t Vezetősze felek él Wah h m hal Hitk el Ezen Társas e jótékon inté di K megalapí fentart