12696.htm

CÍMSZÓ: Kollisch

SZEMÉLYNÉV: Kollisch Ignác

SZÓCIKK: Kollisch. Ignátz, von, báró, szerkesztő és sakkmester, szül. Pozsonyban 1837 ápr. 6., megh. Bécsben 1889 ápr. 31. Bécsben megalapította a borszesszindikátus-pénztárt, de már 1873. Parisba helyezte át üzleti tevékenységét. Mint sakkjátékos is híres volt. 1860-ban a cambridgei internacionális versenyen a legelső díjat nyerte el. 1867-ben a párisi nemzetközi versenyen pedig az összes ellenfeleit legyőzte. Alapította és szerkesztette a Wiener Allgemeine Zeitungot és Ideka álnéven ide írta tárcáit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2696. címszó a lexikon => 497. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12696.htm

CÍMSZÓ: Kollisch

SZEMÉLYNÉV: Kollisch Ignác

SZÓCIKK: Kollisch. Ignátz, von, báró, szerkesztő és sakkmester, szül. Pozsonyban 1837 ápr. 6., megh. Bécsben 1889 ápr. 31. Bécsben megalapította a borszesszindikátus-pénztárt, de már 1873. Parisba helyezte át üzleti tevékenységét. Mint sakkjátékos is híres volt. 1860-ban a cambridgei internacionális versenyen a legelső díjat nyerte el. 1867-ben a párisi nemzetközi versenyen pedig az összes ellenfeleit legyőzte. Alapította és szerkesztette a Wiener Allgemeine Zeitungot és Ideka álnéven ide írta tárcáit.

12696.ht

CÍMSZÓ Kollisc

SZEMÉLYNÉV Kollisc Igná

SZÓCIKK Kollisch Ignátz von báró szerkeszt é sakkmester szül Pozsonyba 183 ápr 6. megh Bécsbe 188 ápr 31 Bécsbe megalapított borszesszindikátus-pénztárt d má 1873 Parisb helyezt á üzlet tevékenységét Min sakkjátéko i híre volt 1860-ba cambridge internacionáli versenye legels díja nyert el 1867-be páris nemzetköz versenye pedi a össze ellenfelei legyőzte Alapított é szerkesztett Wiene Allgemein Zeitungo é Idek álnéve id írt tárcáit

12696.h

CÍMSZ Kollis

SZEMÉLYNÉ Kollis Ign

SZÓCIK Kollisc Ignát vo bár szerkesz sakkmeste szü Pozsonyb 18 áp 6 meg Bécsb 18 áp 3 Bécsb megalapítot borszesszindikátus-pénztár m 187 Paris helyez üzle tevékenységé Mi sakkjáték hír vol 1860-b cambridg internacionál verseny legel díj nyer e 1867-b pári nemzetkö verseny ped össz ellenfele legyőzt Alapítot szerkesztet Wien Allgemei Zeitung Ide álnév i ír tárcái

12696.

CÍMS Kolli

SZEMÉLYN Kolli Ig

SZÓCI Kollis Igná v bá szerkes sakkmest sz Pozsony 1 á me Bécs 1 á Bécs megalapíto borszesszindikátus-pénztá 18 Pari helye üzl tevékenység M sakkjáté hí vo 1860- cambrid internacioná versen lege dí nye 1867- pár nemzetk versen pe öss ellenfel legyőz Alapíto szerkeszte Wie Allgeme Zeitun Id álné í tárcá

12696

CÍM Koll

SZEMÉLY Koll I

SZÓC Kolli Ign b szerke sakkmes s Pozson m Béc Béc megalapít borszesszindikátus-pénzt 1 Par hely üz tevékenysé sakkját h v 1860 cambri internacion verse leg d ny 1867 pá nemzet verse p ös ellenfe legyő Alapít szerkeszt Wi Allgem Zeitu I áln tárc

1269

CÍ Kol

SZEMÉL Kol

SZÓ Koll Ig szerk sakkme Pozso Bé Bé megalapí borszesszindikátus-pénz Pa hel ü tevékenys sakkjá 186 cambr internacio vers le n 186 p nemze vers ö ellenf legy Alapí szerkesz W Allge Zeit ál tár