12699.htm

CÍMSZÓ: Kolozsváry

SZEMÉLYNÉV: Kolozsváry Sándor

SZÓCIKK: Kolozsváry Sándor, grafikus, szül. Bánffyhunyadon 1896. Az Iparművészeti Iskolában és Münchenben tanult. A Nemzeti Szalonban először krétarajzokat állított ki. Később a tájképről mély érzésű figurális rajzokra tért át.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2699. címszó a lexikon => 498. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12699.htm

CÍMSZÓ: Kolozsváry

SZEMÉLYNÉV: Kolozsváry Sándor

SZÓCIKK: Kolozsváry Sándor, grafikus, szül. Bánffyhunyadon 1896. Az Iparművészeti Iskolában és Münchenben tanult. A Nemzeti Szalonban először krétarajzokat állított ki. Később a tájképről mély érzésű figurális rajzokra tért át.

12699.ht

CÍMSZÓ Kolozsvár

SZEMÉLYNÉV Kolozsvár Sándo

SZÓCIKK Kolozsvár Sándor grafikus szül Bánffyhunyado 1896 A Iparművészet Iskolába é Münchenbe tanult Nemzet Szalonba előszö krétarajzoka állítot ki Későb tájképrő mél érzés figuráli rajzokr tér át

12699.h

CÍMSZ Kolozsvá

SZEMÉLYNÉ Kolozsvá Sánd

SZÓCIK Kolozsvá Sándo grafiku szü Bánffyhunyad 189 Iparművésze Iskoláb Münchenb tanul Nemze Szalonb elősz krétarajzok állíto k Késő tájképr mé érzé figurál rajzok té á

12699.

CÍMS Kolozsv

SZEMÉLYN Kolozsv Sán

SZÓCI Kolozsv Sánd grafik sz Bánffyhunya 18 Iparművész Iskolá München tanu Nemz Szalon elős krétarajzo állít Kés tájkép m érz figurá rajzo t

12699

CÍM Kolozs

SZEMÉLY Kolozs Sá

SZÓC Kolozs Sán grafi s Bánffyhuny 1 Iparművés Iskol Münche tan Nem Szalo elő krétarajz állí Ké tájké ér figur rajz

1269

CÍ Koloz

SZEMÉL Koloz S

SZÓ Koloz Sá graf Bánffyhun Iparművé Isko Münch ta Ne Szal el krétaraj áll K tájk é figu raj