12702.htm

CÍMSZÓ: Komáromi

SZEMÉLYNÉV: Komáromi Sándor

SZÓCIKK: "Komáromi Sándor, újságíró,szül. Komáromban 1866 aug. 18., megh. Budapesten 1922. Szülővárosában és Pápán járt gimnáziumba, majd az egyetem jogi fakultását végezte el, de korán dolgozótársa lett több lapnak. Leginkább azonban az Egyenlőségbe dolgozott és annak segédszerkesztője volt haláláig. Önálló kötetei: A mi ünnepeink (1893); Zsidó történetek (1894)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2702. címszó a lexikon => 499. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12702.htm

CÍMSZÓ: Komáromi

SZEMÉLYNÉV: Komáromi Sándor

SZÓCIKK: Komáromi Sándor, újságíró,szül. Komáromban 1866 aug. 18., megh. Budapesten 1922. Szülővárosában és Pápán járt gimnáziumba, majd az egyetem jogi fakultását végezte el, de korán dolgozótársa lett több lapnak. Leginkább azonban az Egyenlőségbe dolgozott és annak segédszerkesztője volt haláláig. Önálló kötetei: A mi ünnepeink 1893 ; Zsidó történetek 1894

12702.ht

CÍMSZÓ Komárom

SZEMÉLYNÉV Komárom Sándo

SZÓCIKK Komárom Sándor újságíró,szül Komáromba 186 aug 18. megh Budapeste 1922 Szülővárosába é Pápá jár gimnáziumba maj a egyete jog fakultásá végezt el d korá dolgozótárs let töb lapnak Leginkáb azonba a Egyenlőségb dolgozot é anna segédszerkesztőj vol haláláig Önáll kötetei m ünnepein 189 Zsid története 189

12702.h

CÍMSZ Komáro

SZEMÉLYNÉ Komáro Sánd

SZÓCIK Komáro Sándo újságíró,szü Komáromb 18 au 18 meg Budapest 192 Szülővárosáb Páp já gimnáziumb ma egyet jo fakultás végez e kor dolgozótár le tö lapna Leginká azonb Egyenlőség dolgozo ann segédszerkesztő vo halálái Önál kötete ünnepei 18 Zsi történet 18

12702.

CÍMS Komár

SZEMÉLYN Komár Sán

SZÓCI Komár Sánd újságíró,sz Komárom 1 a 1 me Budapes 19 Szülővárosá Pá j gimnázium m egye j fakultá vége ko dolgozótá l t lapn Legink azon Egyenlősé dolgoz an segédszerkeszt v halálá Öná kötet ünnepe 1 Zs történe 1

12702

CÍM Komá

SZEMÉLY Komá Sá

SZÓC Komá Sán újságíró,s Komáro m Budape 1 Szülőváros P gimnáziu egy fakult vég k dolgozót lap Legin azo Egyenlős dolgo a segédszerkesz halál Ön köte ünnep Z történ

1270

CÍ Kom

SZEMÉL Kom S

SZÓ Kom Sá újságíró, Komár Budap Szülőváro gimnázi eg fakul vé dolgozó la Legi az Egyenlő dolg segédszerkes halá Ö köt ünne törté