12704.htm

CÍMSZÓ: Komlós

SZEMÉLYNÉV: Komlós Elemér

SZÓCIKK: ". K. Elemér, zeneszerző. Munkái: Tűzijáték; Felség hadnagya; Testőrszerelem; Szerencsekerék (háromfelv. operettek), amelyeket erdélyi színpadokon adtak szép sikerrel. Ernőd Tamás verseire írt Stradivárius sanzonjával díjat nyert. Tangóit és műdalait állandóan játsszák. Aradon él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2704. címszó a lexikon => 499. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12704.htm

CÍMSZÓ: Komlós

SZEMÉLYNÉV: Komlós Elemér

SZÓCIKK: . K. Elemér, zeneszerző. Munkái: Tűzijáték; Felség hadnagya; Testőrszerelem; Szerencsekerék háromfelv. operettek , amelyeket erdélyi színpadokon adtak szép sikerrel. Ernőd Tamás verseire írt Stradivárius sanzonjával díjat nyert. Tangóit és műdalait állandóan játsszák. Aradon él.

12704.ht

CÍMSZÓ Komló

SZEMÉLYNÉV Komló Elemé

SZÓCIKK K Elemér zeneszerző Munkái Tűzijáték Felsé hadnagya Testőrszerelem Szerencsekeré háromfelv operette amelyeke erdély színpadoko adta szé sikerrel Ernő Tamá verseir ír Stradiváriu sanzonjáva díja nyert Tangói é műdalai állandóa játsszák Arado él

12704.h

CÍMSZ Koml

SZEMÉLYNÉ Koml Elem

SZÓCIK Elemé zeneszerz Munká Tűzijáté Fels hadnagy Testőrszerele Szerencseker háromfel operett amelyek erdél színpadok adt sz sikerre Ern Tam versei í Stradivári sanzonjáv díj nyer Tangó műdala állandó játsszá Arad é

12704.

CÍMS Kom

SZEMÉLYN Kom Ele

SZÓCI Elem zeneszer Munk Tűziját Fel hadnag Testőrszerel Szerencseke háromfe operet amelye erdé színpado ad s sikerr Er Ta verse Stradivár sanzonjá dí nye Tang műdal álland játssz Ara

12704

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko El

SZÓC Ele zenesze Mun Tűzijá Fe hadna Testőrszere Szerencsek háromf opere amely erd színpad a siker E T vers Stradivá sanzonj d ny Tan műda állan játss Ar

1270

CÍ K

SZEMÉL K E

SZÓ El zenesz Mu Tűzij F hadn Testőrszer Szerencse három oper amel er színpa sike ver Stradiv sanzon n Ta műd álla játs A