12708.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Izidor

SZÓCIKK: K. Izidor, műkereskedő, szül. Budapesten 1860. K. Arnold bátyja. Siegfried nevű öccsével együtt még fiatal korában Kínába utazott, ahol iparművészeti ritkaságokat keresett. Rövidesen megalapozták társascégüket, amely ma már Honkong-, Sanghai-és Jokohamában fejt ki nagyarányú üzleti tevékenységet az iparművészeti ritkaságok (curiosity dealers) üzleti forgalmának irányításában. Az első magyarok közé tartoznak, akik bekapcsolódtak a távolkelet kereskedelmi életébe. K. Izidort és Sigfriedet a kínai és japán iparművészet legjobb szakértőinek ismerik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2708. címszó a lexikon => 499. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12708.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Izidor

SZÓCIKK: K. Izidor, műkereskedő, szül. Budapesten 1860. K. Arnold bátyja. Siegfried nevű öccsével együtt még fiatal korában Kínába utazott, ahol iparművészeti ritkaságokat keresett. Rövidesen megalapozták társascégüket, amely ma már Honkong-, Sanghai-és Jokohamában fejt ki nagyarányú üzleti tevékenységet az iparművészeti ritkaságok curiosity dealers üzleti forgalmának irányításában. Az első magyarok közé tartoznak, akik bekapcsolódtak a távolkelet kereskedelmi életébe. K. Izidort és Sigfriedet a kínai és japán iparművészet legjobb szakértőinek ismerik.

12708.ht

CÍMSZÓ Komo

SZEMÉLYNÉV Komo Izido

SZÓCIKK K Izidor műkereskedő szül Budapeste 1860 K Arnol bátyja Siegfrie nev öccséve együt mé fiata korába Kínáb utazott aho iparművészet ritkaságoka keresett Rövidese megalapoztá társascégüket amel m má Honkong- Sanghai-é Jokohamába fej k nagyarány üzlet tevékenysége a iparművészet ritkaságo curiosit dealer üzlet forgalmána irányításában A els magyaro köz tartoznak aki bekapcsolódta távolkele kereskedelm életébe K Izidor é Sigfriede kína é japá iparművésze legjob szakértőine ismerik

12708.h

CÍMSZ Kom

SZEMÉLYNÉ Kom Izid

SZÓCIK Izido műkeresked szü Budapest 186 Arno bátyj Siegfri ne öccsév együ m fiat koráb Kíná utazot ah iparművésze ritkaságok kereset Rövides megalapozt társascégüke ame m Honkong Sanghai- Jokohamáb fe nagyarán üzle tevékenység iparművésze ritkaság curiosi deale üzle forgalmán irányításába el magyar kö tartozna ak bekapcsolódt távolkel kereskedel életéb Izido Sigfried kín jap iparművész legjo szakértőin ismeri

12708.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Izi

SZÓCI Izid műkereske sz Budapes 18 Arn báty Siegfr n öccsé egy fia korá Kín utazo a iparművész ritkaságo kerese Rövide megalapoz társascégük am Honkon Sanghai Jokohamá f nagyará üzl tevékenysé iparművész ritkasá curios deal üzl forgalmá irányításáb e magya k tartozn a bekapcsolód távolke kereskede életé Izid Sigfrie kí ja iparművés legj szakértői ismer

12708

CÍM K

SZEMÉLY K Iz

SZÓC Izi műkeresk s Budape 1 Ar bát Siegf öccs eg fi kor Kí utaz iparművés ritkaság keres Rövid megalapo társascégü a Honko Sangha Jokoham nagyar üz tevékenys iparművés ritkas curio dea üz forgalm irányításá magy tartoz bekapcsoló távolk keresked élet Izi Sigfri k j iparművé leg szakértő isme

1270SZEMÉL I

SZÓ Iz műkeres Budap A bá Sieg öcc e f ko K uta iparművé ritkasá kere Rövi megalap társascég Honk Sangh Jokoha nagya ü tevékeny iparművé ritka curi de ü forgal irányítás mag tarto bekapcsol távol kereske éle Iz Sigfr iparműv le szakért ism