12709.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Marcell

SZÓCIKK: K. Marcell, építész, szül., Budapesten 1868. 1897 óta Jakab Dezsővel (1. o.) társult és a háborút megelőző években azzal együttesen tervezett számos köz- és magánépületet Budapesten és az ország különböző részeiben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2709. címszó a lexikon => 500. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12709.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Marcell

SZÓCIKK: K. Marcell, építész, szül., Budapesten 1868. 1897 óta Jakab Dezsővel 1. o. társult és a háborút megelőző években azzal együttesen tervezett számos köz- és magánépületet Budapesten és az ország különböző részeiben.

12709.ht

CÍMSZÓ Komo

SZEMÉLYNÉV Komo Marcel

SZÓCIKK K Marcell építész szül. Budapeste 1868 189 ót Jaka Dezsőve 1 o társul é háború megelőz évekbe azza együttese tervezet számo köz é magánépülete Budapeste é a orszá különböz részeiben

12709.h

CÍMSZ Kom

SZEMÉLYNÉ Kom Marce

SZÓCIK Marcel építés szül Budapest 186 18 ó Jak Dezsőv társu hábor megelő évekb azz együttes terveze szám kö magánépület Budapest orsz különbö részeibe

12709.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Marc

SZÓCI Marce építé szü Budapes 18 1 Ja Dezső társ hábo megel évek az együtte tervez szá k magánépüle Budapes ors különb részeib

12709

CÍM K

SZEMÉLY K Mar

SZÓC Marc épít sz Budape 1 J Dezs tár háb mege éve a együtt terve sz magánépül Budape or külön részei

1270SZEMÉL Ma

SZÓ Mar épí s Budap Dez tá há meg év együt terv s magánépü Budap o külö része