12710.htm

CÍMSZÓ: Kondor

SZEMÉLYNÉV: Kondor Bernát

SZÓCIKK: Kondor Bernát, szocialista agitátor. Előbb a Népszava tisztviselője, majd az Ált. Fogy Szövetkezet titkára volt. A tanácsköztársaság bukása után Bécsbe költözött, onnan visszatérve a munkásság biztosító intézetének, a Corviniának igazgatói állását vállalta el. Önálló műve Agitátort élmények, amely Bécsben s második kiadásban Budapesten jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2710. címszó a lexikon => 500. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12710.htm

CÍMSZÓ: Kondor

SZEMÉLYNÉV: Kondor Bernát

SZÓCIKK: Kondor Bernát, szocialista agitátor. Előbb a Népszava tisztviselője, majd az Ált. Fogy Szövetkezet titkára volt. A tanácsköztársaság bukása után Bécsbe költözött, onnan visszatérve a munkásság biztosító intézetének, a Corviniának igazgatói állását vállalta el. Önálló műve Agitátort élmények, amely Bécsben s második kiadásban Budapesten jelent meg.

12710.ht

CÍMSZÓ Kondo

SZEMÉLYNÉV Kondo Berná

SZÓCIKK Kondo Bernát szocialist agitátor Előb Népszav tisztviselője maj a Ált Fog Szövetkeze titkár volt tanácsköztársasá bukás utá Bécsb költözött onna visszatérv munkássá biztosít intézetének Corviniána igazgató állásá vállalt el Önáll műv Agitátor élmények amel Bécsbe másodi kiadásba Budapeste jelen meg

12710.h

CÍMSZ Kond

SZEMÉLYNÉ Kond Bern

SZÓCIK Kond Berná szocialis agitáto Elő Népsza tisztviselőj ma Ál Fo Szövetkez titká vol tanácsköztársas buká ut Bécs költözöt onn visszatér munkáss biztosí intézeténe Corvinián igazgat állás vállal e Önál mű Agitáto élménye ame Bécsb másod kiadásb Budapest jele me

12710.

CÍMS Kon

SZEMÉLYN Kon Ber

SZÓCI Kon Bern szociali agitát El Népsz tisztviselő m Á F Szövetke titk vo tanácsköztársa buk u Béc költözö on visszaté munkás biztos intézetén Corviniá igazga állá válla Öná m Agitát élmény am Bécs máso kiadás Budapes jel m

12710

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Be

SZÓC Ko Ber szocial agitá E Néps tisztvisel Szövetk tit v tanácsköztárs bu Bé költöz o visszat munká bizto intézeté Corvini igazg áll váll Ön Agitá élmén a Béc más kiadá Budape je

1271

CÍ K

SZEMÉL K B

SZÓ K Be szocia agit Nép tisztvise Szövet ti tanácsköztár b B költö vissza munk bizt intézet Corvin igaz ál vál Ö Agit élmé Bé má kiad Budap j