12714.htm

CÍMSZÓ: Konstantinnápolyi budai-zsinagóga

SZÓCIKK: Konstantinápolyi budai-zsinagóga. A török foglalás után a XVI. sz.-ban keletkezett, amidőn a magyar zsidók Viddinben, Szalonikiben és Konstantinápolyban külön hitközséget alkottak. A K. 1554. tűzvész áldozata lett s ez alkalommal a janicsárok nem hogy oltani segítettek volna, hanem szurkot öntöttek az égő templomra. A hitközség beolvadt a német-szertartású hitközségbe.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2714. címszó a lexikon => 501. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12714.htm

CÍMSZÓ: Konstantinnápolyi budai-zsinagóga

SZÓCIKK: Konstantinápolyi budai-zsinagóga. A török foglalás után a XVI. sz.-ban keletkezett, amidőn a magyar zsidók Viddinben, Szalonikiben és Konstantinápolyban külön hitközséget alkottak. A K. 1554. tűzvész áldozata lett s ez alkalommal a janicsárok nem hogy oltani segítettek volna, hanem szurkot öntöttek az égő templomra. A hitközség beolvadt a német-szertartású hitközségbe.

12714.ht

CÍMSZÓ Konstantinnápoly budai-zsinagóg

SZÓCIKK Konstantinápoly budai-zsinagóga törö foglalá utá XVI sz.-ba keletkezett amidő magya zsidó Viddinben Szalonikibe é Konstantinápolyba külö hitközsége alkottak K 1554 tűzvés áldozat let e alkalomma janicsáro ne hog oltan segítette volna hane szurko öntötte a ég templomra hitközsé beolvad német-szertartás hitközségbe

12714.h

CÍMSZ Konstantinnápol budai-zsinagó

SZÓCIK Konstantinápol budai-zsinagóg tör foglal ut XV sz.-b keletkezet amid magy zsid Viddinbe Szalonikib Konstantinápolyb kül hitközség alkotta 155 tűzvé áldoza le alkalomm janicsár n ho olta segített voln han szurk öntött é templomr hitközs beolva német-szertartá hitközségb

12714.

CÍMS Konstantinnápo budai-zsinag

SZÓCI Konstantinápo budai-zsinagó tö fogla u X sz.- keletkeze ami mag zsi Viddinb Szaloniki Konstantinápoly kü hitközsé alkott 15 tűzv áldoz l alkalom janicsá h olt segítet vol ha szur öntöt templom hitköz beolv német-szertart hitközség

12714

CÍM Konstantinnáp budai-zsina

SZÓC Konstantináp budai-zsinag t fogl sz. keletkez am ma zs Viddin Szalonik Konstantinápol k hitközs alkot 1 tűz áldo alkalo janics ol segíte vo h szu öntö templo hitkö beol német-szertar hitközsé

1271

CÍ Konstantinná budai-zsin

SZÓ Konstantiná budai-zsina fog sz keletke a m z Viddi Szaloni Konstantinápo hitköz alko tű áld alkal janic o segít v sz önt templ hitk beo német-szerta hitközs