12718.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: Kőnig György

SZÓCIKK: "K. György*, irodalomtörténész és költő, szül. Budapesten 1883. K. Gyula (1. o.) hírneves matematika-professzor fia. Jogi doktorátust tett és minisztériumi szolgálatba lépett, de korán elvesztvén szeme világát, pályája megakadt. Önállóan is megjelent, eredeti felfogásra és nagy tehetségre valló művei: Kalendáriombeli régi magyar distichonok (1900); Népdalok és egyéb versek gyűjteménye 1812-ből (1902); Szirmay Antal (1902)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2718. címszó a lexikon => 501. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12718.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: Kőnig György

SZÓCIKK: K. György*, irodalomtörténész és költő, szül. Budapesten 1883. K. Gyula 1. o. hírneves matematika-professzor fia. Jogi doktorátust tett és minisztériumi szolgálatba lépett, de korán elvesztvén szeme világát, pályája megakadt. Önállóan is megjelent, eredeti felfogásra és nagy tehetségre valló művei: Kalendáriombeli régi magyar distichonok 1900 ; Népdalok és egyéb versek gyűjteménye 1812-ből 1902 ; Szirmay Antal 1902 .

12718.ht

CÍMSZÓ Köni

SZEMÉLYNÉV Kőni Györg

SZÓCIKK K György* irodalomtörténés é költő szül Budapeste 1883 K Gyul 1 o hírneve matematika-professzo fia Jog doktorátus tet é minisztérium szolgálatb lépett d korá elvesztvé szem világát pályáj megakadt Önállóa i megjelent eredet felfogásr é nag tehetségr vall művei Kalendáriombel rég magya distichono 190 Népdalo é egyé verse gyűjtemény 1812-bő 190 Szirma Anta 190

12718.h

CÍMSZ Kön

SZEMÉLYNÉ Kőn Györ

SZÓCIK György irodalomtörténé költ szü Budapest 188 Gyu hírnev matematika-professz fi Jo doktorátu te minisztériu szolgálat lépet kor elvesztv sze világá pályá megakad Önálló megjelen erede felfogás na tehetség val műve Kalendáriombe ré magy distichon 19 Népdal egy vers gyűjtemén 1812-b 19 Szirm Ant 19

12718.

CÍMS Kö

SZEMÉLYN Kő Gyö

SZÓCI Györg irodalomtörtén köl sz Budapes 18 Gy hírne matematika-profess f J doktorát t minisztéri szolgála lépe ko elveszt sz világ pály megaka Önáll megjele ered felfogá n tehetsé va műv Kalendáriomb r mag disticho 1 Népda eg ver gyűjtemé 1812- 1 Szir An 1

12718

CÍM K

SZEMÉLY K Gy

SZÓC Györ irodalomtörté kö s Budape 1 G hírn matematika-profes doktorá minisztér szolgál lép k elvesz s vilá pál megak Önál megjel ere felfog tehets v mű Kalendáriom ma distich Népd e ve gyűjtem 1812 Szi A

1271SZEMÉL G

SZÓ Gyö irodalomtört k Budap hír matematika-profe doktor miniszté szolgá lé elves vil pá mega Öná megje er felfo tehet m Kalendário m distic Nép v gyűjte 181 Sz