12730.htm

CÍMSZÓ: Kórach

SZÓCIKK: Kórach, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : Kórach lázadása, Áron botja, A papok és leviták szolgálata és illetményeik. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel 1. könyve, 11. fejezetének 14. versétől a 12. fejezet 22. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is a népvezér, Sámuel becsületes munka végzésére hivatkozik, mint Mózes a hetiszakaszban..


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2730. címszó a lexikon => 503. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12730.htm

CÍMSZÓ: Kórach

SZÓCIKK: Kórach, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : Kórach lázadása, Áron botja, A papok és leviták szolgálata és illetményeik. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel 1. könyve, 11. fejezetének 14. versétől a 12. fejezet 22. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is a népvezér, Sámuel becsületes munka végzésére hivatkozik, mint Mózes a hetiszakaszban..

12730.ht

CÍMSZÓ Kórac

SZÓCIKK Kórach hetiszakasz mel Móze 4 könyv 16 fejezeténe elejétő 18 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalm Kórac lázadása Áro botja papo é levitá szolgálat é illetményeik hetiszakaszho tartoz próféta rés Sámue 1 könyve 11 fejezeténe 14 versétő 12 fejeze 22 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbbiba i népvezér Sámue becsülete munk végzésér hivatkozik min Móze hetiszakaszban.

12730.h

CÍMSZ Kóra

SZÓCIK Kórac hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartal Kóra lázadás Ár botj pap levit szolgála illetményei hetiszakaszh tarto prófét ré Sámu könyv 1 fejezetén 1 versét 1 fejez 2 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho utóbbib népvezé Sámu becsület mun végzésé hivatkozi mi Móz hetiszakaszban

12730.

CÍMS Kór

SZÓCI Kóra hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tarta Kór lázadá Á bot pa levi szolgál illetménye hetiszakasz tart prófé r Sám köny fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h utóbbi népvez Sám becsüle mu végzés hivatkoz m Mó hetiszakaszba

12730

CÍM Kó

SZÓC Kór hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tart Kó lázad bo p lev szolgá illetmény hetiszakas tar próf Sá kön fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg utóbb népve Sá becsül m végzé hivatko M hetiszakaszb

1273

CÍ K

SZÓ Kó hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tar K láza b le szolg illetmén hetiszaka ta pró S kö fejeze ver fe ve te pró k összefü utób népv S becsü végz hivatk hetiszakasz