12733.htm

CÍMSZÓ: Korbónósz

SZÓCIKK: Korbónósz. (h.) Áldozatok. A reggeli ima egyik részének a neve. E szakasz keretében mondják el a biblia és hagyomány vonatkozó áldozati szakaszait. Az ima a szentélyek korának felidézését szolgálja. A modern rítusban e rész egészen elmarad, a hagyományában a bibliai részeket délután is (l. Minchó) megismétlik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2733. címszó a lexikon => 503. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12733.htm

CÍMSZÓ: Korbónósz

SZÓCIKK: Korbónósz. h. Áldozatok. A reggeli ima egyik részének a neve. E szakasz keretében mondják el a biblia és hagyomány vonatkozó áldozati szakaszait. Az ima a szentélyek korának felidézését szolgálja. A modern rítusban e rész egészen elmarad, a hagyományában a bibliai részeket délután is l. Minchó megismétlik.

12733.ht

CÍMSZÓ Korbónós

SZÓCIKK Korbónósz h Áldozatok reggel im egyi részéne neve szakas keretébe mondjá e bibli é hagyomán vonatkoz áldozat szakaszait A im szentélye korána felidézésé szolgálja moder rítusba rés egésze elmarad hagyományába biblia részeke délutá i l Minch megismétlik

12733.h

CÍMSZ Korbónó

SZÓCIK Korbónós Áldozato regge i egy részén nev szaka keretéb mondj bibl hagyomá vonatko áldoza szakaszai i szentély korán felidézés szolgálj mode rítusb ré egész elmara hagyományáb bibli részek délut Minc megismétli

12733.

CÍMS Korbón

SZÓCI Korbónó Áldozat regg eg részé ne szak kereté mond bib hagyom vonatk áldoz szakasza szentél korá felidézé szolgál mod rítus r egés elmar hagyományá bibl része délu Min megismétl

12733

CÍM Korbó

SZÓC Korbón Áldoza reg e rész n sza keret mon bi hagyo vonat áldo szakasz szenté kor felidéz szolgá mo rítu egé elma hagyomány bib rész dél Mi megismét

1273

CÍ Korb

SZÓ Korbó Áldoz re rés sz kere mo b hagy vona áld szakas szent ko felidé szolg m rít eg elm hagyomán bi rés dé M megismé