12736.htm

CÍMSZÓ: Korda

SZEMÉLYNÉV: Korda Sándor

SZÓCIKK: K. Sándor, filmrendező, szül. Kisújszálláson 1892. Iskoláit Budapesten végezte, majd a Független Magyarország munkatársa lett. Első filmjét a Korona filmgyárnál rendezte: A tiszti kardbojt címmel. Alapítója és főrendezője volt a Corvin filmgyárnak. Ő dolgozta fel először filmre Bródy Sándor Lyon Leáját. 1926-ban Amerikába szerződött a First National filmgyárhoz, ahol filmjeinek világhírt szerzett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2736. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12736.htm

CÍMSZÓ: Korda

SZEMÉLYNÉV: Korda Sándor

SZÓCIKK: K. Sándor, filmrendező, szül. Kisújszálláson 1892. Iskoláit Budapesten végezte, majd a Független Magyarország munkatársa lett. Első filmjét a Korona filmgyárnál rendezte: A tiszti kardbojt címmel. Alapítója és főrendezője volt a Corvin filmgyárnak. Ő dolgozta fel először filmre Bródy Sándor Lyon Leáját. 1926-ban Amerikába szerződött a First National filmgyárhoz, ahol filmjeinek világhírt szerzett.

12736.ht

CÍMSZÓ Kord

SZEMÉLYNÉV Kord Sándo

SZÓCIKK K Sándor filmrendező szül Kisújszálláso 1892 Iskolái Budapeste végezte maj Függetle Magyarorszá munkatárs lett Els filmjé Koron filmgyárná rendezte tiszt kardboj címmel Alapítój é főrendezőj vol Corvi filmgyárnak dolgozt fe előszö filmr Bród Sándo Lyo Leáját 1926-ba Amerikáb szerződöt Firs Nationa filmgyárhoz aho filmjeine világhír szerzett

12736.h

CÍMSZ Kor

SZEMÉLYNÉ Kor Sánd

SZÓCIK Sándo filmrendez szü Kisújszállás 189 Iskolá Budapest végezt ma Függetl Magyarorsz munkatár let El filmj Koro filmgyárn rendezt tisz kardbo címme Alapító főrendező vo Corv filmgyárna dolgoz f elősz film Bró Sánd Ly Leájá 1926-b Ameriká szerződö Fir Nation filmgyárho ah filmjein világhí szerzet

12736.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Sán

SZÓCI Sánd filmrende sz Kisújszállá 18 Iskol Budapes végez m Függet Magyarors munkatá le E film Kor filmgyár rendez tis kardb címm Alapít főrendez v Cor filmgyárn dolgo elős fil Br Sán L Leáj 1926- Amerik szerződ Fi Natio filmgyárh a filmjei világh szerze

12736

CÍM K

SZEMÉLY K Sá

SZÓC Sán filmrend s Kisújszáll 1 Isko Budape vége Függe Magyaror munkat l fil Ko filmgyá rende ti kard cím Alapí főrende Co filmgyár dolg elő fi B Sá Leá 1926 Ameri szerző F Nati filmgyár filmje világ szerz

1273SZEMÉL S

SZÓ Sá filmren Kisújszál Isk Budap vég Függ Magyaro munka fi K filmgy rend t kar cí Alap főrend C filmgyá dol el f S Le 192 Amer szerz Nat filmgyá filmj vilá szer