12739.htm

CÍMSZÓ: Kormos

SZEMÉLYNÉV: Kormos Alfréd

SZÓCIKK: "Kormos, 1. Alfréd, szerkesztő és lapkiadó, szül., Sátoraljaújhelyen, megh. Budapesten 1909. Közgazdasági cikkei a Pester Lloyd, Tages Presse (Wien), Pesti Napló c. lapokban jelentek meg. Szerkesztette és kiadta a Magyar Pénzügyet. Magyar Kereskedők Lapját, Pénzügyi Compasst. Kiadója volt a Magyar Vármegyék és Városok c. nagy gyűjteményes munkának. Közgazdasági művei: Közgazdaságunk és kereskedelmünk (1881); Felügyelő-bizottsági tagok jogai és kötelességei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2739. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12739.htm

CÍMSZÓ: Kormos

SZEMÉLYNÉV: Kormos Alfréd

SZÓCIKK: Kormos, 1. Alfréd, szerkesztő és lapkiadó, szül., Sátoraljaújhelyen, megh. Budapesten 1909. Közgazdasági cikkei a Pester Lloyd, Tages Presse Wien , Pesti Napló c. lapokban jelentek meg. Szerkesztette és kiadta a Magyar Pénzügyet. Magyar Kereskedők Lapját, Pénzügyi Compasst. Kiadója volt a Magyar Vármegyék és Városok c. nagy gyűjteményes munkának. Közgazdasági művei: Közgazdaságunk és kereskedelmünk 1881 ; Felügyelő-bizottsági tagok jogai és kötelességei.

12739.ht

CÍMSZÓ Kormo

SZEMÉLYNÉV Kormo Alfré

SZÓCIKK Kormos 1 Alfréd szerkeszt é lapkiadó szül. Sátoraljaújhelyen megh Budapeste 1909 Közgazdaság cikke Peste Lloyd Tage Press Wie Pest Napl c lapokba jelente meg Szerkesztett é kiadt Magya Pénzügyet Magya Kereskedő Lapját Pénzügy Compasst Kiadój vol Magya Vármegyé é Városo c nag gyűjteménye munkának Közgazdaság művei Közgazdaságun é kereskedelmün 188 Felügyelő-bizottság tago joga é kötelességei

12739.h

CÍMSZ Korm

SZEMÉLYNÉ Korm Alfr

SZÓCIK Kormo Alfré szerkesz lapkiad szül Sátoraljaújhelye meg Budapest 190 Közgazdasá cikk Pest Lloy Tag Pres Wi Pes Nap lapokb jelent me Szerkesztet kiad Magy Pénzügye Magy Keresked Lapjá Pénzüg Compass Kiadó vo Magy Vármegy Város na gyűjtemény munkána Közgazdasá műve Közgazdaságu kereskedelmü 18 Felügyelő-bizottsá tag jog kötelessége

12739.

CÍMS Kor

SZEMÉLYN Kor Alf

SZÓCI Korm Alfr szerkes lapkia szü Sátoraljaújhely me Budapes 19 Közgazdas cik Pes Llo Ta Pre W Pe Na lapok jelen m Szerkeszte kia Mag Pénzügy Mag Kereske Lapj Pénzü Compas Kiad v Mag Vármeg Váro n gyűjtemén munkán Közgazdas műv Közgazdaság kereskedelm 1 Felügyelő-bizotts ta jo kötelesség

12739

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Al

SZÓC Kor Alf szerke lapki sz Sátoraljaújhel m Budape 1 Közgazda ci Pe Ll T Pr P N lapo jele Szerkeszt ki Ma Pénzüg Ma Keresk Lap Pénz Compa Kia Ma Várme Vár gyűjtemé munká Közgazda mű Közgazdasá kereskedel Felügyelő-bizott t j kötelessé

1273

CÍ K

SZEMÉL K A

SZÓ Ko Al szerk lapk s Sátoraljaújhe Budap Közgazd c P L P lap jel Szerkesz k M Pénzü M Keres La Pén Comp Ki M Várm Vá gyűjtem munk Közgazd m Közgazdas kereskede Felügyelő-bizot köteless