12743.htm

CÍMSZÓ: Körmendi-Frim

SZEMÉLYNÉV: Körmendi-Frim Ervin

SZÓCIKK: Körmendi-Frim, 1. Ervin*, festő, szül. Budapesten 1885. Münchenben és Parisban tanult. 1904 óta szerepel kiállításokon Parisban, Londonban és Bécsben. Kisebb gyűjteményt állított ki a Művésztárban (1910, 1912), ahol párisi nürnbergi városrészleteket, csendéleteket, arcképeket mutatott be Cézanne hatása alatt fejlődött stílusban. Nagyobb gyűjteményes kiállítása volt 1.918. 1922 óta Nürnbergben él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2743. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12743.htm

CÍMSZÓ: Körmendi-Frim

SZEMÉLYNÉV: Körmendi-Frim Ervin

SZÓCIKK: Körmendi-Frim, 1. Ervin*, festő, szül. Budapesten 1885. Münchenben és Parisban tanult. 1904 óta szerepel kiállításokon Parisban, Londonban és Bécsben. Kisebb gyűjteményt állított ki a Művésztárban 1910, 1912 , ahol párisi nürnbergi városrészleteket, csendéleteket, arcképeket mutatott be Cézanne hatása alatt fejlődött stílusban. Nagyobb gyűjteményes kiállítása volt 1.918. 1922 óta Nürnbergben él.

12743.ht

CÍMSZÓ Körmendi-Fri

SZEMÉLYNÉV Körmendi-Fri Ervi

SZÓCIKK Körmendi-Frim 1 Ervin* festő szül Budapeste 1885 Münchenbe é Parisba tanult 190 ót szerepe kiállításoko Parisban Londonba é Bécsben Kiseb gyűjtemény állítot k Művésztárba 1910 191 aho páris nürnberg városrészleteket csendéleteket arcképeke mutatot b Cézann hatás alat fejlődöt stílusban Nagyob gyűjteménye kiállítás vol 1.918 192 ót Nürnbergbe él

12743.h

CÍMSZ Körmendi-Fr

SZEMÉLYNÉ Körmendi-Fr Erv

SZÓCIK Körmendi-Fri Ervin fest szü Budapest 188 Münchenb Parisb tanul 19 ó szerep kiállítások Parisba Londonb Bécsbe Kise gyűjtemén állíto Művésztárb 191 19 ah pári nürnber városrészleteke csendéleteke arcképek mutato Cézan hatá ala fejlődö stílusba Nagyo gyűjtemény kiállítá vo 1.91 19 ó Nürnbergb é

12743.

CÍMS Körmendi-F

SZEMÉLYN Körmendi-F Er

SZÓCI Körmendi-Fr Ervi fes sz Budapes 18 München Paris tanu 1 szere kiállításo Parisb London Bécsb Kis gyűjtemé állít Művésztár 19 1 a pár nürnbe városrészletek csendéletek arcképe mutat Céza hat al fejlőd stílusb Nagy gyűjtemén kiállít v 1.9 1 Nürnberg

12743

CÍM Körmendi-

SZEMÉLY Körmendi- E

SZÓC Körmendi-F Erv fe s Budape 1 Münche Pari tan szer kiállítás Paris Londo Bécs Ki gyűjtem állí Művésztá 1 pá nürnb városrészlete csendélete arckép muta Céz ha a fejlő stílus Nag gyűjtemé kiállí 1. Nürnber

1274

CÍ Körmendi

SZEMÉL Körmendi

SZÓ Körmendi- Er f Budap Münch Par ta sze kiállítá Pari Lond Béc K gyűjte áll Művészt p nürn városrészlet csendélet arcké mut Cé h fejl stílu Na gyűjtem kiáll 1 Nürnbe