12745.htm

CÍMSZÓ: Körmöczy

SZEMÉLYNÉV: Körmöczy Emil

SZÓCIKK: Körmöczy Emil, orvos, szül. Kecskeméten 1868. Középiskoláit Székesfehérvárott végezte, egyetemet Budapesten. Még fiatalon a Charité poliklinika igazgató-főorvosává választották, Számos tudományos, önálló orvosi munkája jelent meg. A vérkórtanról és a mentésügyről megjelent könyvét az egyetemeken használják. A háború alatt egészségügyi főtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2745. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12745.htm

CÍMSZÓ: Körmöczy

SZEMÉLYNÉV: Körmöczy Emil

SZÓCIKK: Körmöczy Emil, orvos, szül. Kecskeméten 1868. Középiskoláit Székesfehérvárott végezte, egyetemet Budapesten. Még fiatalon a Charité poliklinika igazgató-főorvosává választották, Számos tudományos, önálló orvosi munkája jelent meg. A vérkórtanról és a mentésügyről megjelent könyvét az egyetemeken használják. A háború alatt egészségügyi főtanácsossá nevezték ki.

12745.ht

CÍMSZÓ Körmöcz

SZEMÉLYNÉV Körmöcz Emi

SZÓCIKK Körmöcz Emil orvos szül Kecskeméte 1868 Középiskolái Székesfehérvárot végezte egyeteme Budapesten Mé fiatalo Charit poliklinik igazgató-főorvosáv választották Számo tudományos önáll orvos munkáj jelen meg vérkórtanró é mentésügyrő megjelen könyvé a egyetemeke használják hábor alat egészségügy főtanácsoss nevezté ki

12745.h

CÍMSZ Körmöc

SZEMÉLYNÉ Körmöc Em

SZÓCIK Körmöc Emi orvo szü Kecskemét 186 Középiskolá Székesfehérváro végezt egyetem Budapeste M fiatal Chari poliklini igazgató-főorvosá választottá Szám tudományo önál orvo munká jele me vérkórtanr mentésügyr megjele könyv egyetemek használjá hábo ala egészségüg főtanácsos nevezt k

12745.

CÍMS Körmö

SZEMÉLYN Körmö E

SZÓCI Körmö Em orv sz Kecskemé 18 Középiskol Székesfehérvár végez egyete Budapest fiata Char poliklin igazgató-főorvos választott Szá tudomány öná orv munk jel m vérkórtan mentésügy megjel köny egyeteme használj háb al egészségü főtanácso nevez

12745

CÍM Körm

SZEMÉLY Körm

SZÓC Körm E or s Kecskem 1 Középisko Székesfehérvá vége egyet Budapes fiat Cha polikli igazgató-főorvo választot Sz tudomán ön or mun je vérkórta mentésüg megje kön egyetem használ há a egészség főtanács neve

1274

CÍ Kör

SZEMÉL Kör

SZÓ Kör o Kecske Középisk Székesfehérv vég egye Budape fia Ch polikl igazgató-főorv választo S tudomá ö o mu j vérkórt mentésü megj kö egyete haszná h egészsé főtanác nev