12749.htm

CÍMSZÓ: Kőrösi

SZEMÉLYNÉV: Kőrössy Albert

SZÓCIKK: "Körösi, 1. Albert Kálmán*, (királyhalmi), építész, szül. Szegeden 1869. A budapesti műegyetemen tanult, azután Münchenben és Parisban. A marosvásárhelyi főgimnázium tervével első, a szegedi felső ipariskola tervével második díjat nyert. Budapesti épületei között a legjelentősebbek: Osztálysorsjáték palotája; Walko-féle palota; Kölcsey főgimnázium; Fővárosi felsőbb polgári iskola (1911); a Magyar Agrár- és Járadékbank székháza stb. Egyes épületin Lechner nyomán a magyaros stílust alkalmazza."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2749. címszó a lexikon => 505. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12749.htm

CÍMSZÓ: Kőrösi

SZEMÉLYNÉV: Kőrössy Albert

SZÓCIKK: Körösi, 1. Albert Kálmán*, királyhalmi , építész, szül. Szegeden 1869. A budapesti műegyetemen tanult, azután Münchenben és Parisban. A marosvásárhelyi főgimnázium tervével első, a szegedi felső ipariskola tervével második díjat nyert. Budapesti épületei között a legjelentősebbek: Osztálysorsjáték palotája; Walko-féle palota; Kölcsey főgimnázium; Fővárosi felsőbb polgári iskola 1911 ; a Magyar Agrár- és Járadékbank székháza stb. Egyes épületin Lechner nyomán a magyaros stílust alkalmazza.

12749.ht

CÍMSZÓ Kőrös

SZEMÉLYNÉV Kőröss Alber

SZÓCIKK Körösi 1 Alber Kálmán* királyhalm építész szül Szegede 1869 budapest műegyeteme tanult azutá Münchenbe é Parisban marosvásárhely főgimnáziu tervéve első szeged fels ipariskol tervéve másodi díja nyert Budapest épülete közöt legjelentősebbek Osztálysorsjáté palotája Walko-fél palota Kölcse főgimnázium Főváros felsőb polgár iskol 191 Magya Agrár é Járadékban székház stb Egye épületi Lechne nyomá magyaro stílus alkalmazza

12749.h

CÍMSZ Kőrö

SZEMÉLYNÉ Kőrös Albe

SZÓCIK Körös Albe Kálmán királyhal építés szü Szeged 186 budapes műegyetem tanul azut Münchenb Parisba marosvásárhel főgimnázi tervév els szege fel iparisko tervév másod díj nyer Budapes épület közö legjelentősebbe Osztálysorsját palotáj Walko-fé palot Kölcs főgimnáziu Főváro felső polgá isko 19 Magy Agrá Járadékba székhá st Egy épület Lechn nyom magyar stílu alkalmazz

12749.

CÍMS Kőr

SZEMÉLYN Kőrö Alb

SZÓCI Körö Alb Kálmá királyha építé sz Szege 18 budape műegyete tanu azu München Parisb marosvásárhe főgimnáz tervé el szeg fe iparisk tervé máso dí nye Budape épüle köz legjelentősebb Osztálysorsjá palotá Walko-f palo Kölc főgimnázi Fővár fels polg isk 1 Mag Agr Járadékb székh s Eg épüle Lech nyo magya stíl alkalmaz

12749

CÍM Kő

SZEMÉLY Kőr Al

SZÓC Kör Al Kálm királyh épít s Szeg 1 budap műegyet tan az Münche Paris marosvásárh főgimná terv e sze f iparis terv más d ny Budap épül kö legjelentőseb Osztálysorsj palot Walko- pal Köl főgimnáz Fővá fel pol is Ma Ag Járadék szék E épül Lec ny magy stí alkalma

1274

CÍ K

SZEMÉL Kő A

SZÓ Kö A Kál király épí Sze buda műegye ta a Münch Pari marosvásár főgimn ter sz ipari ter má n Buda épü k legjelentőse Osztálysors palo Walko pa Kö főgimná Főv fe po i M A Járadé szé épü Le n mag st alkalm