12752.htm

CÍMSZÓ: Kósa

SZEMÉLYNÉV: Kósa György

SZÓCIKK: Kósa, 1. György, zeneszerző és zongoraművész, szül. Budapesten 1891. A Zeneművészeti Főiskolán Kodály tanítványa volt. Első színpadi művét a Laterna magica c. pantomimet, a Városi Színház hozta színre. Külföldön is elismert modern komponista. Legnagyobb sikerét zenekari szvitjével aratta, amelyet az internacionális zene ünnepélyen mutattak be. K. a Zeneművészeti Főiskola zongoraszakos tanára. Zongoradarabjai, dalai sok hangversenyen arattak sikert. 1927-ben alapította meg többedmagával a Modern Magyar Muzsikusok Egyesületét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2752. címszó a lexikon => 506. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12752.htm

CÍMSZÓ: Kósa

SZEMÉLYNÉV: Kósa György

SZÓCIKK: Kósa, 1. György, zeneszerző és zongoraművész, szül. Budapesten 1891. A Zeneművészeti Főiskolán Kodály tanítványa volt. Első színpadi művét a Laterna magica c. pantomimet, a Városi Színház hozta színre. Külföldön is elismert modern komponista. Legnagyobb sikerét zenekari szvitjével aratta, amelyet az internacionális zene ünnepélyen mutattak be. K. a Zeneművészeti Főiskola zongoraszakos tanára. Zongoradarabjai, dalai sok hangversenyen arattak sikert. 1927-ben alapította meg többedmagával a Modern Magyar Muzsikusok Egyesületét.

12752.ht

CÍMSZÓ Kós

SZEMÉLYNÉV Kós Györg

SZÓCIKK Kósa 1 György zeneszerz é zongoraművész szül Budapeste 1891 Zeneművészet Főiskolá Kodál tanítvány volt Els színpad művé Latern magic c pantomimet Város Színhá hozt színre Külföldö i elismer moder komponista Legnagyob sikeré zenekar szvitjéve aratta amelye a internacionáli zen ünnepélye mutatta be K Zeneművészet Főiskol zongoraszako tanára Zongoradarabjai dala so hangversenye aratta sikert 1927-be alapított me többedmagáva Moder Magya Muzsikuso Egyesületét

12752.h

CÍMSZ Kó

SZEMÉLYNÉ Kó Györ

SZÓCIK Kós Györg zeneszer zongoraművés szü Budapest 189 Zeneművésze Főiskol Kodá tanítván vol El színpa műv Later magi pantomime Váro Szính hoz színr Külföld elisme mode komponist Legnagyo siker zeneka szvitjév aratt amely internacionál ze ünnepély mutatt b Zeneművésze Főisko zongoraszak tanár Zongoradarabja dal s hangverseny aratt siker 1927-b alapítot m többedmagáv Mode Magy Muzsikus Egyesületé

12752.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Gyö

SZÓCI Kó Györ zenesze zongoraművé sz Budapes 18 Zeneművész Főisko Kod tanítvá vo E színp mű Late mag pantomim Vár Szín ho szín Külföl elism mod komponis Legnagy sike zenek szvitjé arat amel internacioná z ünnepél mutat Zeneművész Főisk zongorasza taná Zongoradarabj da hangversen arat sike 1927- alapíto többedmagá Mod Mag Muzsiku Egyesület

12752

CÍM

SZEMÉLY Gy

SZÓC K Gyö zenesz zongoraműv s Budape 1 Zeneművés Főisk Ko tanítv v szín m Lat ma pantomi Vá Szí h szí Külfö elis mo komponi Legnag sik zene szvitj ara ame internacion ünnepé muta Zeneművés Főis zongorasz tan Zongoradarab d hangverse ara sik 1927 alapít többedmag Mo Ma Muzsik Egyesüle

1275SZEMÉL G

SZÓ Gy zenes zongoramű Budap Zeneművé Főis K tanít szí La m pantom V Sz sz Külf eli m kompon Legna si zen szvit ar am internacio ünnep mut Zeneművé Fői zongoras ta Zongoradara hangvers ar si 192 alapí többedma M M Muzsi Egyesül