12754.htm

CÍMSZÓ: Kósa

SZEMÉLYNÉV: Kósa Miklós

SZÓCIKK: "K. Miklós, közgazdasági író, szül. Tatán 1888. Az egyetem jogi fakultását Budapesten végezte el s miután doktorátust tett, hírlapok és nagyobb folyóiratok munkatársa lett. Szerkesztője a Gazdasági Hírlap c. közgazdasági folyóiratnak. Önállóan megjelent kötetei: Háborús fejek; A pénz háborúja; Termeljünk többet; A pénz urai; A pesti pénz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2754. címszó a lexikon => 506. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12754.htm

CÍMSZÓ: Kósa

SZEMÉLYNÉV: Kósa Miklós

SZÓCIKK: K. Miklós, közgazdasági író, szül. Tatán 1888. Az egyetem jogi fakultását Budapesten végezte el s miután doktorátust tett, hírlapok és nagyobb folyóiratok munkatársa lett. Szerkesztője a Gazdasági Hírlap c. közgazdasági folyóiratnak. Önállóan megjelent kötetei: Háborús fejek; A pénz háborúja; Termeljünk többet; A pénz urai; A pesti pénz.

12754.ht

CÍMSZÓ Kós

SZEMÉLYNÉV Kós Mikló

SZÓCIKK K Miklós közgazdaság író szül Tatá 1888 A egyete jog fakultásá Budapeste végezt e miutá doktorátus tett hírlapo é nagyob folyóirato munkatárs lett Szerkesztőj Gazdaság Hírla c közgazdaság folyóiratnak Önállóa megjelen kötetei Háború fejek pén háborúja Termeljün többet pén urai pest pénz

12754.h

CÍMSZ Kó

SZEMÉLYNÉ Kó Mikl

SZÓCIK Mikló közgazdasá ír szü Tat 188 egyet jo fakultás Budapest végez miut doktorátu tet hírlap nagyo folyóirat munkatár let Szerkesztő Gazdasá Hírl közgazdasá folyóiratna Önálló megjele kötete Hábor feje pé háborúj Termeljü többe pé ura pes pén

12754.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Mik

SZÓCI Mikl közgazdas í sz Ta 18 egye j fakultá Budapes vége miu doktorát te hírla nagy folyóira munkatá le Szerkeszt Gazdas Hír közgazdas folyóiratn Önáll megjel kötet Hábo fej p háború Termelj több p ur pe pé

12754

CÍM

SZEMÉLY Mi

SZÓC Mik közgazda s T 1 egy fakult Budape vég mi doktorá t hírl nag folyóir munkat l Szerkesz Gazda Hí közgazda folyóirat Önál megje köte Háb fe hábor Termel töb u p p

1275SZEMÉL M

SZÓ Mi közgazd eg fakul Budap vé m doktor hír na folyói munka Szerkes Gazd H közgazd folyóira Öná megj köt Há f hábo Terme tö