12763.htm

CÍMSZÓ: Kötelesség

SZÓCIKK: "Kötelesség (héb. micvó, a. m. parancs és «hóbah» a. m. kötelezettség), azon erkölcsi fogalom, amelyet alkalmazni tartozunk Istennel, mint az élet urával szemben, de embertársainkkal és saját magunkkal szemben is. A K.-et belső ösztönzés hozza létre és lelkiismeretből fakad annak felismerése, hogy mit kell tennünk és mit nem; szentsége és tekintélye ennél fogva Istentől ered. «Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert így vagy egész ember» (Eccles. 12. 13.). Hogy a K. elválaszthatatlan az emberi élettől, azt a Biblia különböző helyei kifejezésre juttatják, így, amikor az «Örökkévaló útjának megtartása»-ról (Gen. 18. 19) van szó, amelyet Micha próféta (6. 8) így fejez ki: «Megmondta nekem ó ember, mi a helyes és mit kivan az Úr tőletek: igazságot gyakoroljatok, a szelídséget szeressétek és alázatosan Isten útján járjatok». A szentségre való törekedés tiszta és erkölcsös életmóddal s annak állandó gyakorlásával, szintén K.: «Szentek legyetek, mert Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek szent vagyok» (Levitte. 19. 2) Ez a K. az egész zsidó irodalmon végig vonul: «Istened útjain járj; ahogyan Ő irgalmas, úgy légy te is irgalmas, ahogyan Ő jóságos, úgy légy te is jóságos» (Szótah 14a). Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Philó, az alexandriai görög-zsidó bölcsész (De Decaloga § 197): «Az ember Isten képmására teremtetett, enélkül fogva az ember célja az kell hogy legyen, hogy mindinkább hasonlítson Istenére», továbbá: «Az ember legfőbb kötelessége legjobb képességei szerint Istent utánozni és semmiféle alkalmat el nem mulasztani, hogy hasonlatos legyen Istenéhez» (u. a. De Migratione Abrahami 4. § 40), A K.-ről való zsidó etikai felfogás felette áll tehát a görögnek és rómainak, mert a zsidó etika Isten szentségének emanációját látja a K.-ben s az egész emberi életet K.-ek gyakorlásaképpen fogja fel, mert a vallás parancsainak hűséges teljesítése teszi a zsidó népet «Am Kados»-sá, szent néppé (Exod. 19. 6; 22. 30; Levit 11. 44.45; 19 2; 20. 7, 26; Num. 15.40; Deut. 7. 6; 14. 2, 21; 26.19; 28. 9). A mózesi könyvek még nem tesznek különbséget a különböző K.-ek közt s a ceremoniális K. ott ugyanolyan, mint a morális K. A Mózes III. k. 7., mely a bibliai törvénykezés szellemét a a legtisztábban adja vissza, az áldozathozatalt éppen úgy K.-nek tekinti, mint a szülők tiszteletét, a szegények gondozását, a beszédben és cselekedetekben való tisztességet, az öregek iránti tiszteletet, a felebaráti szeretetet és más erkölcsi kötelességeket. A szombat megtartása épp oly K. a Biblia szerint, mint a súly- és mérték készítésnél a feltétlen becsületesség. A mózesi törvények szerint az élet maga is K. A próféták K.-fogalmai magasztosabbak. A legfőbb K.-ek: az igazság gyakorlása, az irgalom szeretete (Jesája 1. 26 ; Jerémia 7. 5, 8; Hósea 6. 6; Ámosz 5. 24 ; Zecharja 7. 9, 10). Legkimerítőbben a középkori R. Bachjah ibn Pakuda a «Chóbót Halebó-vót» (A szív kötelességei) c. kiváló etikai munka szerzője tárgyalja az egész világirodalomban a K.-ket az etika és vallás szempontjából. Ő két fő kategóriáját különbözteti meg a K.-eknek, ú. m.: a «hobot ha-ebarim» és a «hobot ha-lebabót», a külön vallásos K.-eket és a szív K.-eit, vagyis a rituális és a morális K.-eket a zsidó felfogás szerint, a későbbi korokban is minden K. Isten törvényeinek szentségén alapszik. A K. teljesítésénél annak indító oka az irányadó. Miért kell K.-et teljesíteni, jutalomért vagy öncélért? E tekintetben is a zsidó etika a legmagasabb nívón áll. A régi zsidó bölcsek ezt tanították: «Akár sokat, akár keveset tesz valaki, a szándék tisztasága az egyedül szükséges» (Beráchót 17a), a sokhoi Antigonos rabbi pedig így fejezte ki a K.-ről szóló tanítását: «Ne légy olyan, mint a szolgák, akik jutalomért szolgálják mestereiket, hanem olyan, mint, akik nem a jutalomért, Istenfélelemből dolgoznak a (Ábbót 1. 3.) A K. gyakorlásánál a közkeletű héber kifejezés máig is a «lesém Somájim» (Isten nevében) és «lismó» (saját magáért). Ezt fejezi ki a Talmud is: «Aki közügyekkel foglalkozik, az Isten Nevében tegye» és «minden cselekedetet Isten Nevében gyakorold» (Abb. 2. 2, 16); «Tanulni a tanulás kedvéért kell és a végén a tisztelet magától jön» (Nedd. 62a); «Boldog az, aki örülni tud az Ő parancsának, de nem a jutalomért, amelyet azok betartása miatt kapna» (Aboda Zára 19a). Az említett R. Bachja toledói tudósa «Hobot Halebóbót» (A szív kötelességei) szerzője ezt mondja: ((Meggyőződésem, hogy minden olyan cselekedet, amely Isten dicsőségére szolgál, a szív és a szándék tisztaságán alapszik; ha a szándék nem tiszta, a cselekedetek nem fogadtatnak el, még ha oly számosak is, miként az írás (Jesája 1. 15, 16) mondja: «Ha még annyi imát halmozol is fel, nem fogom meghallgatni, mert kezeid véresek; mosd meg magad, tisztulj meg!» V. ö. D. Philipson, (Jew. Encyl). B. R"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2763. címszó a lexikon => 507. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12763.htm

CÍMSZÓ: Kötelesség

SZÓCIKK: Kötelesség héb. micvó, a. m. parancs és hóbah a. m. kötelezettség , azon erkölcsi fogalom, amelyet alkalmazni tartozunk Istennel, mint az élet urával szemben, de embertársainkkal és saját magunkkal szemben is. A K.-et belső ösztönzés hozza létre és lelkiismeretből fakad annak felismerése, hogy mit kell tennünk és mit nem; szentsége és tekintélye ennél fogva Istentől ered. Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert így vagy egész ember Eccles. 12. 13. . Hogy a K. elválaszthatatlan az emberi élettől, azt a Biblia különböző helyei kifejezésre juttatják, így, amikor az Örökkévaló útjának megtartása -ról Gen. 18. 19 van szó, amelyet Micha próféta 6. 8 így fejez ki: Megmondta nekem ó ember, mi a helyes és mit kivan az Úr tőletek: igazságot gyakoroljatok, a szelídséget szeressétek és alázatosan Isten útján járjatok . A szentségre való törekedés tiszta és erkölcsös életmóddal s annak állandó gyakorlásával, szintén K.: Szentek legyetek, mert Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek szent vagyok Levitte. 19. 2 Ez a K. az egész zsidó irodalmon végig vonul: Istened útjain járj; ahogyan Ő irgalmas, úgy légy te is irgalmas, ahogyan Ő jóságos, úgy légy te is jóságos Szótah 14a . Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Philó, az alexandriai görög-zsidó bölcsész De Decaloga § 197 : Az ember Isten képmására teremtetett, enélkül fogva az ember célja az kell hogy legyen, hogy mindinkább hasonlítson Istenére , továbbá: Az ember legfőbb kötelessége legjobb képességei szerint Istent utánozni és semmiféle alkalmat el nem mulasztani, hogy hasonlatos legyen Istenéhez u. a. De Migratione Abrahami 4. § 40 , A K.-ről való zsidó etikai felfogás felette áll tehát a görögnek és rómainak, mert a zsidó etika Isten szentségének emanációját látja a K.-ben s az egész emberi életet K.-ek gyakorlásaképpen fogja fel, mert a vallás parancsainak hűséges teljesítése teszi a zsidó népet Am Kados -sá, szent néppé Exod. 19. 6; 22. 30; Levit 11. 44.45; 19 2; 20. 7, 26; Num. 15.40; Deut. 7. 6; 14. 2, 21; 26.19; 28. 9 . A mózesi könyvek még nem tesznek különbséget a különböző K.-ek közt s a ceremoniális K. ott ugyanolyan, mint a morális K. A Mózes III. k. 7., mely a bibliai törvénykezés szellemét a a legtisztábban adja vissza, az áldozathozatalt éppen úgy K.-nek tekinti, mint a szülők tiszteletét, a szegények gondozását, a beszédben és cselekedetekben való tisztességet, az öregek iránti tiszteletet, a felebaráti szeretetet és más erkölcsi kötelességeket. A szombat megtartása épp oly K. a Biblia szerint, mint a súly- és mérték készítésnél a feltétlen becsületesség. A mózesi törvények szerint az élet maga is K. A próféták K.-fogalmai magasztosabbak. A legfőbb K.-ek: az igazság gyakorlása, az irgalom szeretete Jesája 1. 26 ; Jerémia 7. 5, 8; Hósea 6. 6; Ámosz 5. 24 ; Zecharja 7. 9, 10 . Legkimerítőbben a középkori R. Bachjah ibn Pakuda a Chóbót Halebó-vót A szív kötelességei c. kiváló etikai munka szerzője tárgyalja az egész világirodalomban a K.-ket az etika és vallás szempontjából. Ő két fő kategóriáját különbözteti meg a K.-eknek, ú. m.: a hobot ha-ebarim és a hobot ha-lebabót , a külön vallásos K.-eket és a szív K.-eit, vagyis a rituális és a morális K.-eket a zsidó felfogás szerint, a későbbi korokban is minden K. Isten törvényeinek szentségén alapszik. A K. teljesítésénél annak indító oka az irányadó. Miért kell K.-et teljesíteni, jutalomért vagy öncélért? E tekintetben is a zsidó etika a legmagasabb nívón áll. A régi zsidó bölcsek ezt tanították: Akár sokat, akár keveset tesz valaki, a szándék tisztasága az egyedül szükséges Beráchót 17a , a sokhoi Antigonos rabbi pedig így fejezte ki a K.-ről szóló tanítását: Ne légy olyan, mint a szolgák, akik jutalomért szolgálják mestereiket, hanem olyan, mint, akik nem a jutalomért, Istenfélelemből dolgoznak a Ábbót 1. 3. A K. gyakorlásánál a közkeletű héber kifejezés máig is a lesém Somájim Isten nevében és lismó saját magáért . Ezt fejezi ki a Talmud is: Aki közügyekkel foglalkozik, az Isten Nevében tegye és minden cselekedetet Isten Nevében gyakorold Abb. 2. 2, 16 ; Tanulni a tanulás kedvéért kell és a végén a tisztelet magától jön Nedd. 62a ; Boldog az, aki örülni tud az Ő parancsának, de nem a jutalomért, amelyet azok betartása miatt kapna Aboda Zára 19a . Az említett R. Bachja toledói tudósa Hobot Halebóbót A szív kötelességei szerzője ezt mondja: Meggyőződésem, hogy minden olyan cselekedet, amely Isten dicsőségére szolgál, a szív és a szándék tisztaságán alapszik; ha a szándék nem tiszta, a cselekedetek nem fogadtatnak el, még ha oly számosak is, miként az írás Jesája 1. 15, 16 mondja: Ha még annyi imát halmozol is fel, nem fogom meghallgatni, mert kezeid véresek; mosd meg magad, tisztulj meg! V. ö. D. Philipson, Jew. Encyl . B. R

12763.ht

CÍMSZÓ Kötelessé

SZÓCIKK Kötelessé héb micvó a m paranc é hóba a m kötelezettsé azo erkölcs fogalom amelye alkalmazn tartozun Istennel min a éle uráva szemben d embertársainkka é sajá magunkka szembe is K.-e bels ösztönzé hozz létr é lelkiismeretbő faka anna felismerése hog mi kel tennün é mi nem szentség é tekintély enné fogv Istentő ered Fél Isten é tarts me parancsolatait mer íg vag egés embe Eccles 12 13 Hog K elválaszthatatla a ember élettől az Bibli különböz helye kifejezésr juttatják így amiko a Örökkéval útjána megtartás -ró Gen 18 1 va szó amelye Mich prófét 6 íg feje ki Megmondt neke ember m helye é mi kiva a Ú tőletek igazságo gyakoroljatok szelídsége szeresséte é alázatosa Iste útjá járjato szentségr val törekedé tiszt é erkölcsö életmódda anna álland gyakorlásával szinté K. Szente legyetek mer Én a Örökkévaló t Istenete szen vagyo Levitte 19 E K a egés zsid irodalmo végi vonul Istene útjai járj ahogya irgalmas úg lég t i irgalmas ahogya jóságos úg lég t i jóságo Szóta 14 Ugyanez gondolato fejez k Philó a alexandria görög-zsid bölcsés D Decalog 19 A embe Iste képmásár teremtetett enélkü fogv a embe célj a kel hog legyen hog mindinkáb hasonlítso Istenér továbbá A embe legfőb kötelesség legjob képessége szerin Isten utánozn é semmifél alkalma e ne mulasztani hog hasonlato legye Istenéhe u a D Migration Abraham 4 4 K.-rő val zsid etika felfogá felett ál tehá görögne é rómainak mer zsid etik Iste szentségéne emanációjá látj K.-be a egés ember élete K.-e gyakorlásaképpe fogj fel mer vallá parancsaina hűsége teljesítés tesz zsid népe A Kado -sá szen népp Exod 19 6 22 30 Levi 11 44.45 1 2 20 7 26 Num 15.40 Deut 7 6 14 2 21 26.19 28 mózes könyve mé ne teszne különbsége különböz K.-e köz ceremoniáli K ot ugyanolyan min moráli K Móze III k 7. mel biblia törvénykezé szellemé legtisztábba adj vissza a áldozathozatal éppe úg K.-ne tekinti min szülő tiszteletét szegénye gondozását beszédbe é cselekedetekbe val tisztességet a örege iránt tiszteletet felebarát szeretete é má erkölcs kötelességeket szomba megtartás ép ol K Bibli szerint min súly é mérté készítésné feltétle becsületesség mózes törvénye szerin a éle mag i K prófétá K.-fogalma magasztosabbak legfőb K.-ek a igazsá gyakorlása a irgalo szeretet Jesáj 1 2 Jerémi 7 5 8 Hóse 6 6 Ámos 5 2 Zecharj 7 9 1 Legkimerítőbbe középkor R Bachja ib Pakud Chóbó Halebó-vó szí kötelessége c kivál etika munk szerzőj tárgyalj a egés világirodalomba K.-ke a etik é vallá szempontjából ké f kategóriájá különböztet me K.-eknek ú m. hobo ha-ebari é hobo ha-lebabó külö valláso K.-eke é szí K.-eit vagyi rituáli é moráli K.-eke zsid felfogá szerint később korokba i minde K Iste törvényeine szentségé alapszik K teljesítéséné anna indít ok a irányadó Miér kel K.-e teljesíteni jutalomér vag öncélért tekintetbe i zsid etik legmagasab nívó áll rég zsid bölcse ez tanították Aká sokat aká kevese tes valaki szándé tisztaság a egyedü szüksége Beráchó 17 sokho Antigono rabb pedi íg fejezt k K.-rő szól tanítását N lég olyan min szolgák aki jutalomér szolgáljá mestereiket hane olyan mint aki ne jutalomért Istenfélelembő dolgozna Ábbó 1 3 K gyakorlásáná közkelet hébe kifejezé mái i lesé Somáji Iste nevébe é lism sajá magáér Ez fejez k Talmu is Ak közügyekke foglalkozik a Iste Nevébe tegy é minde cselekedete Iste Nevébe gyakorol Abb 2 2 1 Tanuln tanulá kedvéér kel é végé tisztele magátó jö Nedd 62 Boldo az ak örüln tu a parancsának d ne jutalomért amelye azo betartás miat kapn Abod Zár 19 A említet R Bachj toledó tudós Hobo Halebóbó szí kötelessége szerzőj ez mondja Meggyőződésem hog minde olya cselekedet amel Iste dicsőségér szolgál szí é szándé tisztaságá alapszik h szándé ne tiszta cselekedete ne fogadtatna el mé h ol számosa is mikén a írá Jesáj 1 15 1 mondja H mé anny imá halmozo i fel ne fogo meghallgatni mer kezei véresek mos me magad tisztul meg V ö D Philipson Jew Ency B

12763.h

CÍMSZ Köteless

SZÓCIK Köteless hé micv paran hób kötelezetts az erkölc fogalo amely alkalmaz tartozu Istenne mi él uráv szembe embertársainkk saj magunkk szemb i K.- bel ösztönz hoz lét lelkiismeretb fak ann felismerés ho m ke tennü m ne szentsé tekintél enn fog Istent ere Fé Iste tart m parancsolatai me í va egé emb Eccle 1 1 Ho elválaszthatatl embe élettő a Bibl különbö hely kifejezés juttatjá íg amik Örökkéva útján megtartá -r Ge 1 v sz amely Mic prófé í fej k Megmond nek embe hely m kiv tőlete igazság gyakoroljato szelídség szeressét alázatos Ist útj járjat szentség va töreked tisz erkölcs életmódd ann állan gyakorlásáva szint K Szent legyete me É Örökkéval Istenet sze vagy Levitt 1 egé zsi irodalm vég vonu Isten útja jár ahogy irgalma ú lé irgalma ahogy jóságo ú lé jóság Szót 1 Ugyane gondolat feje Phil alexandri görög-zsi bölcsé Decalo 1 emb Ist képmásá teremtetet enélk fog emb cél ke ho legye ho mindinká hasonlíts Istené tovább emb legfő kötelessé legjo képesség szeri Iste utánoz semmifé alkalm n mulasztan ho hasonlat legy Istenéh Migratio Abraha K.-r va zsi etik felfog felet á teh görögn rómaina me zsi eti Ist szentségén emanációj lát K.-b egé embe élet K.- gyakorlásaképp fog fe me vall parancsain hűség teljesíté tes zsi nép Kad -s sze nép Exo 1 2 3 Lev 1 44.4 2 2 Nu 15.4 Deu 1 2 26.1 2 móze könyv m n teszn különbség különbö K.- kö ceremoniál o ugyanolya mi morál Móz II 7 me bibli törvénykez szellem legtisztább ad vissz áldozathozata épp ú K.-n tekint mi szül tiszteleté szegény gondozásá beszédb cselekedetekb va tisztessége öreg irán tisztelete felebará szeretet m erkölc kötelességeke szomb megtartá é o Bibl szerin mi súl mért készítésn feltétl becsületessé móze törvény szeri él ma prófét K.-fogalm magasztosabba legfő K.-e igazs gyakorlás irgal szerete Jesá Jerém Hós Ámo Zechar Legkimerítőbb középko Bachj i Paku Chób Halebó-v sz kötelesség kivá etik mun szerző tárgyal egé világirodalomb K.-k eti vall szempontjábó k kategóriáj különbözte m K.-ekne m hob ha-ebar hob ha-lebab kül vallás K.-ek sz K.-ei vagy rituál morál K.-ek zsi felfog szerin későb korokb mind Ist törvényein szentség alapszi teljesítésén ann indí o irányad Mié ke K.- teljesíten jutalomé va öncélér tekintetb zsi eti legmagasa nív ál ré zsi bölcs e tanítottá Ak soka ak keves te valak szánd tisztasá egyed szükség Berách 1 sokh Antigon rab ped í fejez K.-r szó tanításá lé olya mi szolgá ak jutalomé szolgálj mestereike han olya min ak n jutalomér Istenfélelemb dolgozn Ább gyakorlásán közkele héb kifejez má les Somáj Ist nevéb lis saj magáé E feje Talm i A közügyekk foglalkozi Ist Nevéb teg mind cselekedet Ist Nevéb gyakoro Ab Tanul tanul kedvéé ke vég tisztel magát j Ned 6 Bold a a örül t parancsána n jutalomér amely az betartá mia kap Abo Zá 1 említe Bach toled tudó Hob Halebób sz kötelesség szerző e mondj Meggyőződése ho mind oly cselekede ame Ist dicsőségé szolgá sz szánd tisztaság alapszi szánd n tiszt cselekedet n fogadtatn e m o számos i miké ír Jesá 1 mondj m ann im halmoz fe n fog meghallgatn me keze vérese mo m maga tisztu me Philipso Je Enc

12763.

CÍMS Köteles

SZÓCI Köteles h mic para hó kötelezett a erköl fogal amel alkalma tartoz Istenn m é urá szemb embertársaink sa magunk szem K. be ösztön ho lé lelkiismeret fa an felismeré h k tenn n szents tekinté en fo Isten er F Ist tar parancsolata m v eg em Eccl H elválaszthatat emb élett Bib különb hel kifejezé juttatj í ami Örökkév útjá megtart - G s amel Mi próf fe Megmon ne emb hel ki tőlet igazsá gyakoroljat szelídsé szeressé alázato Is út járja szentsé v töreke tis erkölc életmód an álla gyakorlásáv szin Szen legyet m Örökkéva Istene sz vag Levit eg zs irodal vé von Iste útj já ahog irgalm l irgalm ahog jóság l jósá Szó Ugyan gondola fej Phi alexandr görög-zs bölcs Decal em Is képmás teremtete enél fo em cé k h legy h mindink hasonlít Isten továb em legf köteless legj képessé szer Ist utáno semmif alkal mulaszta h hasonla leg Istené Migrati Abrah K.- v zs eti felfo fele te görög rómain m zs et Is szentségé emanáció lá K.- eg emb éle K. gyakorlásakép fo f m val parancsai hűsé teljesít te zs né Ka - sz né Ex Le 44. N 15. De 26. móz köny tesz különbsé különb K. k ceremoniá ugyanoly m morá Mó I m bibl törvényke szelle legtisztáb a viss áldozathozat ép K.- tekin m szü tisztelet szegén gondozás beszéd cselekedetek v tisztesség öre irá tisztelet felebar szerete erköl kötelességek szom megtart Bib szeri m sú mér készítés feltét becsületess móz törvén szer é m prófé K.-fogal magasztosabb legf K.- igaz gyakorlá irga szeret Jes Jeré Hó Ám Zecha Legkimerítőb középk Bach Pak Chó Halebó- s kötelessé kiv eti mu szerz tárgya eg világirodalom K.- et val szempontjáb kategóriá különbözt K.-ekn ho ha-eba ho ha-leba kü vallá K.-e s K.-e vag rituá morá K.-e zs felfo szeri késő korok min Is törvényei szentsé alapsz teljesítésé an ind iránya Mi k K. teljesíte jutalom v öncélé tekintet zs et legmagas ní á r zs bölc tanított A sok a keve t vala szán tisztas egye szüksé Berác sok Antigo ra pe feje K.- sz tanítás l oly m szolg a jutalom szolgál mestereik ha oly mi a jutalomé Istenfélelem dolgoz Áb gyakorlásá közkel hé kifeje m le Somá Is nevé li sa magá fej Tal közügyek foglalkoz Is Nevé te min cselekede Is Nevé gyakor A Tanu tanu kedvé k vé tiszte magá Ne Bol örü parancsán jutalomé amel a betart mi ka Ab Z említ Bac tole tud Ho Halebó s kötelessé szerz mond Meggyőződés h min ol cseleked am Is dicsőség szolg s szán tisztasá alapsz szán tisz cselekede fogadtat számo mik í Jes mond an i halmo f fo meghallgat m kez véres m mag tiszt m Philips J En

12763

CÍM Kötele

SZÓC Kötele mi par h kötelezet erkö foga ame alkalm tarto Isten ur szem embertársain s magun sze K b ösztö h l lelkiismere f a felismer ten szent tekint e f Iste e Is ta parancsolat e e Ecc elválaszthata em élet Bi külön he kifejez juttat am Örökké útj megtar ame M pró f Megmo n em he k tőle igazs gyakorolja szelíds szeress alázat I ú járj szents törek ti erköl életmó a áll gyakorlásá szi Sze legye Örökkév Isten s va Levi e z iroda v vo Ist út j aho irgal irgal aho jósá jós Sz Ugya gondol fe Ph alexand görög-z bölc Deca e I képmá teremtet ené f e c leg mindin hasonlí Iste tová e leg köteles leg képess sze Is után semmi alka mulaszt hasonl le Isten Migrat Abra K. z et felf fel t görö római z e I szentség emanáci l K. e em él K gyakorlásaké f va parancsa hűs teljesí t z n K s n E L 44 15 D 26 mó kön tes különbs külön K ceremoni ugyanol mor M bib törvényk szell legtisztá vis áldozathoza é K. teki sz tisztele szegé gondozá beszé cselekedete tisztessé ör ir tisztele feleba szeret erkö kötelessége szo megtar Bi szer s mé készíté felté becsületes mó törvé sze próf K.-foga magasztosab leg K. iga gyakorl irg szere Je Jer H Á Zech Legkimerítő közép Bac Pa Ch Halebó köteless ki et m szer tárgy e világirodalo K. e va szempontjá kategóri különböz K.-ek h ha-eb h ha-leb k vall K.- K.- va ritu mor K.- z felf szer kés koro mi I törvénye szents alaps teljesítés a in irány M K teljesít jutalo öncél tekinte z e legmaga n z böl tanítot so kev val szá tiszta egy szüks Berá so Antig r p fej K. s tanítá ol szol jutalo szolgá mesterei h ol m jutalom Istenfélele dolgo Á gyakorlás közke h kifej l Som I nev l s mag fe Ta közügye foglalko I Nev t mi cseleked I Nev gyako Tan tan kedv v tiszt mag N Bo ör parancsá jutalom ame betar m k A emlí Ba tol tu H Haleb köteless szer mon Meggyőződé mi o cseleke a I dicsősé szol szá tisztas alaps szá tis cseleked fogadta szám mi Je mon a halm f meghallga ke vére ma tisz Philip E

1276

CÍ Kötel

SZÓ Kötel m pa köteleze erk fog am alkal tart Iste u sze embertársai magu sz öszt lelkiismer felisme te szen tekin Ist I t parancsola Ec elválaszthat e éle B külö h kifeje jutta a Örökk út megta am pr Megm e h től igaz gyakorolj szelíd szeres aláza jár szent töre t erkö életm ál gyakorlás sz Sz legy Örökké Iste v Lev irod v Is ú ah irga irga ah jós jó S Ugy gondo f P alexan görög- böl Dec képm teremte en le mindi hasonl Ist tov le kötele le képes sz I utá semm alk mulasz hason l Iste Migra Abr K e fel fe gör róma szentsé emanác K e é gyakorlásak v parancs hű teljes  4 1 2 m kö te különb külö ceremon ugyano mo bi törvény szel legtiszt vi áldozathoz K tek s tisztel szeg gondoz besz cselekedet tisztess ö i tisztel feleb szere erk kötelesség sz megta B sze m készít felt becsülete m törv sz pró K.-fog magasztosa le K ig gyakor ir szer J Je Zec Legkimerít közé Ba P C Haleb köteles k e sze tárg világirodal K v szempontj kategór különbö K.-e ha-e ha-le val K. K. v rit mo K. fel sze ké kor m törvény szent alap teljesíté i irán teljesí jutal öncé tekint legmag bö taníto s ke va sz tiszt eg szük Ber s Anti fe K tanít o szo jutal szolg mestere o jutalo Istenfélel dolg gyakorlá közk kife So ne ma f T közügy foglalk Ne m cseleke Ne gyak Ta ta ked tisz ma B ö parancs jutalo am beta eml B to t Hale köteles sze mo Meggyőződ m cselek dicsős szo sz tiszta alap sz ti cseleke fogadt szá m J mo hal meghallg k vér m tis Phili