12764.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Frigyes

SZÓCIKK: Kovács, 1. Frigyes*, építész, szül. Budapesten 1858. Tanulmányait a műegyetemen, azután Bécsben végezte. 1911-ben a zentai városháza tervpályázatán az első díjat és a kivitelt nyerte. Számos bérházat, villát és gyárépületet épített, Budapesten a pénzügyminisztérium technikai központját, továbbá az ungvári takarékpénztárát, a mezőkövesdi városházát, a sarkadi tisztviselőtelep épületeit stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2764. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12764.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Frigyes

SZÓCIKK: Kovács, 1. Frigyes*, építész, szül. Budapesten 1858. Tanulmányait a műegyetemen, azután Bécsben végezte. 1911-ben a zentai városháza tervpályázatán az első díjat és a kivitelt nyerte. Számos bérházat, villát és gyárépületet épített, Budapesten a pénzügyminisztérium technikai központját, továbbá az ungvári takarékpénztárát, a mezőkövesdi városházát, a sarkadi tisztviselőtelep épületeit stb.

12764.ht

CÍMSZÓ Kovác

SZEMÉLYNÉV Kovác Frigye

SZÓCIKK Kovács 1 Frigyes* építész szül Budapeste 1858 Tanulmányai műegyetemen azutá Bécsbe végezte 1911-be zenta városház tervpályázatá a els díja é kivitel nyerte Számo bérházat villá é gyárépülete épített Budapeste pénzügyminisztériu technika központját tovább a ungvár takarékpénztárát mezőkövesd városházát sarkad tisztviselőtele épületei stb

12764.h

CÍMSZ Ková

SZEMÉLYNÉ Ková Frigy

SZÓCIK Kovác Frigyes építés szü Budapest 185 Tanulmánya műegyeteme azut Bécsb végezt 1911-b zent városhá tervpályázat el díj kivite nyert Szám bérháza vill gyárépület építet Budapest pénzügyminisztéri technik központjá továb ungvá takarékpénztárá mezőköves városházá sarka tisztviselőtel épülete st

12764.

CÍMS Kov

SZEMÉLYN Kov Frig

SZÓCI Ková Frigye építé sz Budapes 18 Tanulmány műegyetem azu Bécs végez 1911- zen városh tervpályáza e dí kivit nyer Szá bérház vil gyárépüle építe Budapes pénzügyminisztér techni központj tová ungv takarékpénztár mezőköve városház sark tisztviselőte épület s

12764

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Fri

SZÓC Kov Frigy épít s Budape 1 Tanulmán műegyete az Béc vége 1911 ze város tervpályáz d kivi nye Sz bérhá vi gyárépül épít Budape pénzügyminiszté techn központ tov ung takarékpénztá mezőköv városhá sar tisztviselőt épüle

1276

CÍ K

SZEMÉL K Fr

SZÓ Ko Frig épí Budap Tanulmá műegyet a Bé vég 191 z váro tervpályá kiv ny S bérh v gyárépü épí Budap pénzügyminiszt tech közpon to un takarékpénzt mezőkö városh sa tisztviselő épül