12765.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Géza

SZÓCIKK: .K. Géza, Kohn Sámuel pesti főrabbi fia, a M. Ált. Hitelbank ügyvezető igazgatója, szül. 1868. Iskolái elvégzése után a Kőolajfinomító tisztviselője lett, majd a Hitelbankba lépett ahol fokról fokra haladva szorgalmával és tehetségével az ügyvezető igazgatói polcra küzdötte fel magát. Tagja a Hitelbank és számos más nagy vállalat igazgatóságának. Mint a magyar közgazdasági élet egyik markáns egyéniségét kincstári főtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2765. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12765.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Géza

SZÓCIKK: .K. Géza, Kohn Sámuel pesti főrabbi fia, a M. Ált. Hitelbank ügyvezető igazgatója, szül. 1868. Iskolái elvégzése után a Kőolajfinomító tisztviselője lett, majd a Hitelbankba lépett ahol fokról fokra haladva szorgalmával és tehetségével az ügyvezető igazgatói polcra küzdötte fel magát. Tagja a Hitelbank és számos más nagy vállalat igazgatóságának. Mint a magyar közgazdasági élet egyik markáns egyéniségét kincstári főtanácsossá nevezték ki.

12765.ht

CÍMSZÓ Kovác

SZEMÉLYNÉV Kovác Géz

SZÓCIKK .K Géza Koh Sámue pest főrabb fia M Ált Hitelban ügyvezet igazgatója szül 1868 Iskolá elvégzés utá Kőolajfinomít tisztviselőj lett maj Hitelbankb lépet aho fokró fokr haladv szorgalmáva é tehetségéve a ügyvezet igazgató polcr küzdött fe magát Tagj Hitelban é számo má nag vállala igazgatóságának Min magya közgazdaság éle egyi markán egyéniségé kincstár főtanácsoss nevezté ki

12765.h

CÍMSZ Ková

SZEMÉLYNÉ Ková Gé

SZÓCIK . Géz Ko Sámu pes főrab fi Ál Hitelba ügyveze igazgatój szü 186 Iskol elvégzé ut Kőolajfinomí tisztviselő let ma Hitelbank lépe ah fokr fok halad szorgalmáv tehetségév ügyveze igazgat polc küzdöt f magá Tag Hitelba szám m na vállal igazgatóságána Mi magy közgazdasá él egy marká egyéniség kincstá főtanácsos nevezt k

12765.

CÍMS Kov

SZEMÉLYN Kov G

SZÓCI Gé K Sám pe főra f Á Hitelb ügyvez igazgató sz 18 Isko elvégz u Kőolajfinom tisztvisel le m Hitelban lép a fok fo hala szorgalmá tehetségé ügyvez igazga pol küzdö mag Ta Hitelb szá n válla igazgatóságán M mag közgazdas é eg mark egyénisé kincst főtanácso nevez

12765

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko

SZÓC G Sá p főr Hitel ügyve igazgat s 1 Isk elvég Kőolajfino tisztvise l Hitelba lé fo f hal szorgalm tehetség ügyve igazg po küzd ma T Hitel sz váll igazgatóságá ma közgazda e mar egyénis kincs főtanács neve

1276

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ S fő Hite ügyv igazga Is elvé Kőolajfin tisztvis Hitelb l f ha szorgal tehetsé ügyv igaz p küz m Hite s vál igazgatóság m közgazd ma egyéni kinc főtanác nev