12766.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Gina

SZÓCIKK: K. Gina festő és iparművész, szül. Mohácson 1878. Két évig Deák-Ébner Lajosnál, utána Parisban tanult. 1910 óta állított ki tájképeket és csendéleteket, később inkább iparművészettel, porcellánfestéssel foglalkozott. Festett porcellánjait kiállította az Ernst Múzeumban és a Belvedereben. A Nemzeti Szalon alapító tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2766. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12766.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács Gina

SZÓCIKK: K. Gina festő és iparművész, szül. Mohácson 1878. Két évig Deák-Ébner Lajosnál, utána Parisban tanult. 1910 óta állított ki tájképeket és csendéleteket, később inkább iparművészettel, porcellánfestéssel foglalkozott. Festett porcellánjait kiállította az Ernst Múzeumban és a Belvedereben. A Nemzeti Szalon alapító tagja.

12766.ht

CÍMSZÓ Kovác

SZEMÉLYNÉV Kovác Gin

SZÓCIKK K Gin fest é iparművész szül Mohácso 1878 Ké évi Deák-Ébne Lajosnál után Parisba tanult 191 ót állítot k tájképeke é csendéleteket későb inkáb iparművészettel porcellánfestésse foglalkozott Festet porcellánjai kiállított a Erns Múzeumba é Belvedereben Nemzet Szalo alapít tagja

12766.h

CÍMSZ Ková

SZEMÉLYNÉ Ková Gi

SZÓCIK Gi fes iparművés szü Mohács 187 K év Deák-Ébn Lajosná utá Parisb tanul 19 ó állíto tájképek csendéleteke késő inká iparművészette porcellánfestéss foglalkozot Feste porcellánja kiállítot Ern Múzeumb Belvederebe Nemze Szal alapí tagj

12766.

CÍMS Kov

SZEMÉLYN Kov G

SZÓCI G fe iparművé sz Mohác 18 é Deák-Éb Lajosn ut Paris tanu 1 állít tájképe csendéletek kés ink iparművészett porcellánfestés foglalkozo Fest porcellánj kiállíto Er Múzeum Belvedereb Nemz Sza alap tag

12766

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko

SZÓC f iparműv s Mohá 1 Deák-É Lajos u Pari tan állí tájkép csendélete ké in iparművészet porcellánfesté foglalkoz Fes porcellán kiállít E Múzeu Belvedere Nem Sz ala ta

1276

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ iparmű Moh Deák- Lajo Par ta áll tájké csendélet k i iparművésze porcellánfest foglalko Fe porcellá kiállí Múze Belveder Ne S al t