12769.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács József

SZÓCIKK: "K. II. József*, orvostanár szül. Szobráncon 1869. ápr. 27. Egyetemi tanulmányai után Korányi Frigyes asszisztense, majd a budapesti tüdőbeteg gondozóintézet igazgatója és egyetemi magántanár, később nyilvános rendkívüli tanár lett, 1911 óta pedig a dunabalparti kórházak osztályfőorvosa is. Önállóan is megjelent főbb tanulmányai: Az anaemia befolyása a veseműködésre: A tüdőgümőkór korai diagnózisáról; A gümőkóros fertőzésről; A tüdő- és hörgmirigygümőkór némely vitás kérdéséről; Über latente tuberkulöse Lungenherde."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2769. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12769.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács József

SZÓCIKK: K. II. József*, orvostanár szül. Szobráncon 1869. ápr. 27. Egyetemi tanulmányai után Korányi Frigyes asszisztense, majd a budapesti tüdőbeteg gondozóintézet igazgatója és egyetemi magántanár, később nyilvános rendkívüli tanár lett, 1911 óta pedig a dunabalparti kórházak osztályfőorvosa is. Önállóan is megjelent főbb tanulmányai: Az anaemia befolyása a veseműködésre: A tüdőgümőkór korai diagnózisáról; A gümőkóros fertőzésről; A tüdő- és hörgmirigygümőkór némely vitás kérdéséről; Über latente tuberkulöse Lungenherde.

12769.ht

CÍMSZÓ Kovác

SZEMÉLYNÉV Kovác Józse

SZÓCIKK K II József* orvostaná szül Szobránco 1869 ápr 27 Egyetem tanulmánya utá Korány Frigye asszisztense maj budapest tüdőbete gondozóintéze igazgatój é egyetem magántanár későb nyilváno rendkívül taná lett 191 ót pedi dunabalpart kórháza osztályfőorvos is Önállóa i megjelen főb tanulmányai A anaemi befolyás veseműködésre tüdőgümőkó kora diagnózisáról gümőkóro fertőzésről tüdő é hörgmirigygümőkó némel vitá kérdéséről Übe latent tuberkulös Lungenherde

12769.h

CÍMSZ Ková

SZEMÉLYNÉ Ková Józs

SZÓCIK I József orvostan szü Szobránc 186 áp 2 Egyete tanulmány ut Korán Frigy asszisztens ma budapes tüdőbet gondozóintéz igazgató egyete magántaná késő nyilván rendkívü tan let 19 ó ped dunabalpar kórház osztályfőorvo i Önálló megjele fő tanulmánya anaem befolyá veseműködésr tüdőgümők kor diagnózisáró gümőkór fertőzésrő tüd hörgmirigygümők néme vit kérdésérő Üb laten tuberkulö Lungenherd

12769.

CÍMS Kov

SZEMÉLYN Kov Józ

SZÓCI Józse orvosta sz Szobrán 18 á Egyet tanulmán u Korá Frig assziszten m budape tüdőbe gondozóinté igazgat egyet magántan kés nyilvá rendkív ta le 1 pe dunabalpa kórhá osztályfőorv Önáll megjel f tanulmány anae befoly veseműködés tüdőgümő ko diagnózisár gümőkó fertőzésr tü hörgmirigygümő ném vi kérdésér Ü late tuberkul Lungenher

12769

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Jó

SZÓC Józs orvost s Szobrá 1 Egye tanulmá Kor Fri assziszte budap tüdőb gondozóint igazga egye magánta ké nyilv rendkí t l p dunabalp kórh osztályfőor Önál megje tanulmán ana befol veseműködé tüdőgüm k diagnózisá gümők fertőzés t hörgmirigygüm né v kérdésé lat tuberku Lungenhe

1276

CÍ K

SZEMÉL K J

SZÓ Józ orvos Szobr Egy tanulm Ko Fr assziszt buda tüdő gondozóin igazg egy magánt k nyil rendk dunabal kór osztályfőo Öná megj tanulmá an befo veseműköd tüdőgü diagnózis gümő fertőzé hörgmirigygü n kérdés la tuberk Lungenh