12773.htm

CÍMSZÓ: Kozárnevek

SZÓCIKK: Kozárnevek. Az ősi magyar családnevek között vannak Kozár szóból képzettek is, amelyek a magyarok közé beolvadt kozároktól való származásra mutatnak. Leghasználatosabb ezek között a Kozárvári név.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2773. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12773.htm

CÍMSZÓ: Kozárnevek

SZÓCIKK: Kozárnevek. Az ősi magyar családnevek között vannak Kozár szóból képzettek is, amelyek a magyarok közé beolvadt kozároktól való származásra mutatnak. Leghasználatosabb ezek között a Kozárvári név.

12773.ht

CÍMSZÓ Kozárneve

SZÓCIKK Kozárnevek A ős magya családneve közöt vanna Kozá szóbó képzette is amelye magyaro köz beolvad kozároktó val származásr mutatnak Leghasználatosab eze közöt Kozárvár név

12773.h

CÍMSZ Kozárnev

SZÓCIK Kozárneve ő magy családnev közö vann Koz szób képzett i amely magyar kö beolva kozárokt va származás mutatna Leghasználatosa ez közö Kozárvá né

12773.

CÍMS Kozárne

SZÓCI Kozárnev mag családne köz van Ko szó képzet amel magya k beolv kozárok v származá mutatn Leghasználatos e köz Kozárv n

12773

CÍM Kozárn

SZÓC Kozárne ma családn kö va K sz képze ame magy beol kozáro származ mutat Leghasználato kö Kozár

1277

CÍ Kozár

SZÓ Kozárn m család k v s képz am mag beo kozár szárma muta Leghasználat k Kozá