12775.htm

CÍMSZÓ: Köves

SZEMÉLYNÉV: Köves Izsó

SZÓCIKK: "Köves Izsó, festő, szül. Nagykárolyban 1853 szept. 15., megh. Budapesten 1917 dec. 26. 14 éves korában elhagyta szülei házát és Pestre került. 1875- már a Mintarajziskolában tanult, hol 1879. rajztanári oklevelet nyert. A következő évben Parisba ment és Fleury, Laurens és Leroux tanítványa volt. 1882-ben rajztanár lett a Wesselényi utcai városi és a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájánál. Festményei közül néhány zsidó tárgyú: Hazátlanok; Mendelssohn Nagy Frigyes előtt; Spinoza bírái előtt; A tortozai hitvita; A budai zsidók üdvözlik Mátyás királyt; A zsidók Titus római diadalmenetében."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2775. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12775.htm

CÍMSZÓ: Köves

SZEMÉLYNÉV: Köves Izsó

SZÓCIKK: Köves Izsó, festő, szül. Nagykárolyban 1853 szept. 15., megh. Budapesten 1917 dec. 26. 14 éves korában elhagyta szülei házát és Pestre került. 1875- már a Mintarajziskolában tanult, hol 1879. rajztanári oklevelet nyert. A következő évben Parisba ment és Fleury, Laurens és Leroux tanítványa volt. 1882-ben rajztanár lett a Wesselényi utcai városi és a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájánál. Festményei közül néhány zsidó tárgyú: Hazátlanok; Mendelssohn Nagy Frigyes előtt; Spinoza bírái előtt; A tortozai hitvita; A budai zsidók üdvözlik Mátyás királyt; A zsidók Titus római diadalmenetében.

12775.ht

CÍMSZÓ Köve

SZEMÉLYNÉV Köve Izs

SZÓCIKK Köve Izsó festő szül Nagykárolyba 185 szept 15. megh Budapeste 191 dec 26 1 éve korába elhagyt szüle házá é Pestr került 1875 má Mintarajziskolába tanult ho 1879 rajztanár oklevele nyert következ évbe Parisb men é Fleury Lauren é Lerou tanítvány volt 1882-be rajztaná let Wesselény utca város é Pest Izr Hitközsé polgár fiúiskolájánál Festménye közü néhán zsid tárgyú Hazátlanok Mendelssoh Nag Frigye előtt Spinoz bírá előtt tortoza hitvita buda zsidó üdvözli Mátyá királyt zsidó Titu róma diadalmenetében

12775.h

CÍMSZ Köv

SZEMÉLYNÉ Köv Iz

SZÓCIK Köv Izs fest szü Nagykárolyb 18 szep 15 meg Budapest 19 de 2 év koráb elhagy szül ház Pest kerül 187 m Mintarajziskoláb tanul h 187 rajztaná oklevel nyer követke évb Paris me Fleur Laure Lero tanítván vol 1882-b rajztan le Wesselén utc váro Pes Iz Hitközs polgá fiúiskolájáná Festmény köz néhá zsi tárgy Hazátlano Mendelsso Na Frigy előt Spino bír előt tortoz hitvit bud zsid üdvözl Máty király zsid Tit róm diadalmenetébe

12775.

CÍMS Kö

SZEMÉLYN Kö I

SZÓCI Kö Iz fes sz Nagykároly 1 sze 1 me Budapes 1 d é korá elhag szü há Pes kerü 18 Mintarajziskolá tanu 18 rajztan okleve nye követk év Pari m Fleu Laur Ler tanítvá vo 1882- rajzta l Wesselé ut vár Pe I Hitköz polg fiúiskoláján Festmén kö néh zs tárg Hazátlan Mendelss N Frig elő Spin bí elő torto hitvi bu zsi üdvöz Mát királ zsi Ti ró diadalmenetéb

12775

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC K I fe s Nagykárol sz m Budape kor elha sz h Pe ker 1 Mintarajziskol tan 1 rajzta oklev ny követ é Par Fle Lau Le tanítv v 1882 rajzt Wessel u vá P Hitkö pol fiúiskolájá Festmé k né z tár Hazátla Mendels Fri el Spi b el tort hitv b zs üdvö Má kirá zs T r diadalmeneté

1277SZEMÉL

SZÓ f Nagykáro s Budap ko elh s P ke Mintarajzisko ta rajzt okle n köve Pa Fl La L tanít 188 rajz Wesse v Hitk po fiúiskoláj Festm n tá Hazátl Mendel Fr e Sp e tor hit z üdv M kir z diadalmenet