12778.htm

CÍMSZÓ: Kozártelepek

SZÓCIKK: Kozártelepek. Erdélyben a Maros és Szamos között még ma is vannak olyan helységek, amelyek az egykori K.-re emlékeztetnek. Ilyen Kozárvár és Kozárd helység. Ezeket a helységeket még a kozárok alapították, nyilván azok, akik a magyarokkal együtt bejöttek, de némely forrás azt tartja, hogy a honfoglaló magyarok már letelepült kozárokat találtak ezeken a helyeken Erdélyben. A kozárokra vezethetők vissza Kozár és Kozári helységnevek is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2778. címszó a lexikon => 510. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12778.htm

CÍMSZÓ: Kozártelepek

SZÓCIKK: Kozártelepek. Erdélyben a Maros és Szamos között még ma is vannak olyan helységek, amelyek az egykori K.-re emlékeztetnek. Ilyen Kozárvár és Kozárd helység. Ezeket a helységeket még a kozárok alapították, nyilván azok, akik a magyarokkal együtt bejöttek, de némely forrás azt tartja, hogy a honfoglaló magyarok már letelepült kozárokat találtak ezeken a helyeken Erdélyben. A kozárokra vezethetők vissza Kozár és Kozári helységnevek is.

12778.ht

CÍMSZÓ Kozártelepe

SZÓCIKK Kozártelepek Erdélybe Maro é Szamo közöt mé m i vanna olya helységek amelye a egykor K.-r emlékeztetnek Ilye Kozárvá é Kozár helység Ezeke helységeke mé kozáro alapították nyilvá azok aki magyarokka együt bejöttek d némel forrá az tartja hog honfoglal magyaro má letelepül kozároka találta ezeke helyeke Erdélyben kozárokr vezethető vissz Kozá é Kozár helységneve is

12778.h

CÍMSZ Kozártelep

SZÓCIK Kozártelepe Erdélyb Mar Szam közö m vann oly helysége amely egyko K.- emlékeztetne Ily Kozárv Kozá helysé Ezek helységek m kozár alapítottá nyilv azo ak magyarokk együ bejötte néme forr a tartj ho honfogla magyar m letelepü kozárok talált ezek helyek Erdélybe kozárok vezethet viss Koz Kozá helységnev i

12778.

CÍMS Kozártele

SZÓCI Kozártelep Erdély Ma Sza köz van ol helység amel egyk K. emlékeztetn Il Kozár Koz helys Eze helysége kozá alapított nyil az a magyarok egy bejött ném for tart h honfogl magya letelep kozáro talál eze helye Erdélyb kozáro vezethe vis Ko Koz helységne

12778

CÍM Kozártel

SZÓC Kozártele Erdél M Sz kö va o helysé ame egy K emlékeztet I Kozá Ko hely Ez helység koz alapítot nyi a magyaro eg bejöt né fo tar honfog magy letele kozár talá ez hely Erdély kozár vezeth vi K Ko helységn

1277

CÍ Kozárte

SZÓ Kozártel Erdé S k v helys am eg emlékezte Koz K hel E helysé ko alapíto ny magyar e bejö n f ta honfo mag letel kozá tal e hel Erdél kozá vezet v K helység