12780.htm

CÍMSZÓ: Kozárvári

SZÓCIKK: Kozárvari. A «kozár» szóval képzett családi név. Az Árpád házi királyok ideje alatt, kozár leszármazású ősi magyar családok viselték (l. Családnevek).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2780. címszó a lexikon => 510. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12780.htm

CÍMSZÓ: Kozárvári

SZÓCIKK: Kozárvari. A kozár szóval képzett családi név. Az Árpád házi királyok ideje alatt, kozár leszármazású ősi magyar családok viselték l. Családnevek .

12780.ht

CÍMSZÓ Kozárvár

SZÓCIKK Kozárvari kozá szóva képzet család név A Árpá ház királyo idej alatt kozá leszármazás ős magya családo viselté l Családneve

12780.h

CÍMSZ Kozárvá

SZÓCIK Kozárvar koz szóv képze csalá né Árp há király ide alat koz leszármazá ő magy család viselt Családnev

12780.

CÍMS Kozárv

SZÓCI Kozárva ko szó képz csal n Ár h királ id ala ko leszármaz mag csalá visel Családne

12780

CÍM Kozár

SZÓC Kozárv k sz kép csa Á kirá i al k leszárma ma csal vise Családn

1278

CÍ Kozá

SZÓ Kozár s ké cs kir a leszárm m csa vis Család