12782.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: "Így a cadixi export-kereskedő Yanez Pinzon és testvére, mindketten marannusok voltak, éppen úgy, mint Columbus orvosa Bernal s a «Tierrá»-t az árbocról először a meg sem keresztelt zsidó, Luiz de Torres kiáltotta, akit héber és arameus nyelvtudása miatt Columbus riporterként és tolmácsként vett fel a hajóra. Torres levele Sanchez-hez az Azori szigetekről máig megvan. Az újabb bizonyítékok szerint nagyon valószínű, hogy Columbus a XIV. sz.-i zsidó kartográfusnak Cresqueznek vagy pedig kortársának, Ábrahám Zacutonak, a salamancai egyetem kiváló astronomusának gömb alakú térképe után ment (l. Földrajz). Ahogyan a felfedezésekben, úgy Amerika kolonizálásában is döntő szerepük van az üldözött marannusoknak, így: az Antillákon, Dél- és Közép-Amerikában a cukornád-ültetvények, a tropikus faexport, a kávé és dohány meghonosítás és exportálás terén, továbbá a mai Egyesült Államok kolonizálásában is oly jelentékeny részük volt, hogy a New yorki zsidó községek háromszáz éves fordulóján az American Jevish Historical Society ünnepségein ezt maga Roosewelt elnök nyilvánosan elismerte. Az egész «wildwest» kultúra alá vonásában zsidók voltak az úttörők s ez főleg Californiára mondható el, úgy, hogy Werner Sombart keresztény tudós véleménye teljesen igazolt, midőn kijelenti, hogy « Amerika ein durch und durch Judenland». Az európai államok gazdaságtörténete is sokat tud a zsidók eminens gazdasági szerepéről.Wertheimer és Oppenheimer bankárok szerepe I. Lipót császár korában az államéletre kihatóan nagyjelentőségű volt, csakúgy, mint a XVI -XIX. sz.-i hadsereg- és udvari szállító zsidóké. Ilyenek voltak eredetileg a Rothschildok is a XVIII. sz. második felében. A világgazdaságban a XIX. sz.-ban és részben még ma is a következő bankházak játszanak nagyfontosságú szerepet: Bischofsheim (Brüssel). Bleichröder (Berlin). Brodsky (Varsó). Cassel Ernest, Sir (London-New-York). Ephrussi (Brüsszel). Guggenheim (New-York). Glinzburg báró (Oroszország). Hirsch báró (Franciaország, Törökország). Kuhn, Loeb et Co. (New-York). Lazard (New-York). Lewisohn Broth. (New-York). Marmarosch et Blank (Románia). Montague (London). Mendelssohn-Bartholdy (Berlin). Poliakoff (Oroszország). Samuels (London). Seligmann (New-York). Speyer, Sir (London-New-York). Stern báró (London). Strauss (New-York). Strousberg (Románia, Németország). Swaythling lord, Sassoon (London és India). Warburg (New-York). Zsidó tőkéből létesült bankok: Dresdener Bank; Handelsgesellschaft (Berlin); Nationale Bank-verein (Berlin); Credit Mobilier (Paris). Magyarországon való szerepét a zsidóságnak a gazdasági életben 1. Ipar és Kereskedelem. Alábbiakban a K., mint teoretikus tudomány elsőrendűbb zsidó művelőinek névsorát adjuk. Az ókori zsidó K.-ról, melynek főforrása magának a Talmudnak számos helye, Herzfeld és W. Sombart alább idézett művei tájékoztatnak. Alábbi névsorhoz csupán azt jegyezzük meg, hogy Ricardo, a K. tudomány elvitathatatlanul legnagyobb klasszikusa, akin máig nem tudott túljutni e tudomány s akinek - bár autodidakta volt - példátlanul éles és tiszta logikája az emberi gondolkodás történetének is klasszikus értéke, olasz-zsidó eredetű, Hollandiába, majd Londonba telepedett zsidó atyától származott. Ricardo elméleti és parlamenti működése a K. minden ágát magában foglalja: szabadkereskedelem, teljes politikai emancipáció, szociálpolitikai reformok, földjáradék megadóztatás progresszív alapon és más tanítások, amelyek valamennyien az emberiség javát szolgálják. Alábbi névsor mutatja, mily rendkívül előkelő szerepet töltöttek be zsidó tudósok a közgazdaságtan, a szociológia és szociálpolitika tudományának fejlődésében. Adler Georg, kieli v. egyet, tanár. Ballin Albert, a H. A. P. A.-G. alapítója, és elnöke. Bamberger Ludwig, v. német képviselő és valutapolitikus. Bauer Ottó*, osztrák politikus. Beaconsfield lord (Disraeli)*, angol miniszterelnök és pénzügyminiszter. Bernstein Eduárd, német képviselő és szociológus. Block Maurice, a «Dictionn. de la Ecom. Pol.» szerkesztője. Bokanovsky M., volt francia keresk. miniszter. Bonn J. M., berlini egyetemi tanár. Brandes Eduárd, v. dán pénzügyminiszter. Braun Heinrich, v. német birodalmi miniszter. Lord Burnham (Levy Eduárd), újságkiadó. Cohn Gusztáv, v. göttingeni egyet, tanár. Dernburg Fr.*, v. német gyarmatügyi miniszter, bankigazg., közg. iró. Durckheim Emile, a Sorbonne v. világhírű tanára. Dzsavid bey, v. török pénzügyminiszter. Ehrenberg Richárd*, rostocki egyet, tanár. Eisler Rudolf, volt bécsi egyet, tanár, Eulenburg Franz*, a berlini egyetem és Handelshochschule tanára, Fould Achille, volt francia pénzügyminiszter, Hilferding Rudolf, német birod. pénzügyminiszter, a «Finanzkapital» világhírű szerzője, Jaffé Edgár, müncheni egyet, tanár, Jastrow Ignác, berlini egyet. tanár, Kaufmann Hargon, orosz egyet, tanár, Lassale Ferdinánd."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2782. címszó a lexikon => 511. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12782.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: Így a cadixi export-kereskedő Yanez Pinzon és testvére, mindketten marannusok voltak, éppen úgy, mint Columbus orvosa Bernal s a Tierrá -t az árbocról először a meg sem keresztelt zsidó, Luiz de Torres kiáltotta, akit héber és arameus nyelvtudása miatt Columbus riporterként és tolmácsként vett fel a hajóra. Torres levele Sanchez-hez az Azori szigetekről máig megvan. Az újabb bizonyítékok szerint nagyon valószínű, hogy Columbus a XIV. sz.-i zsidó kartográfusnak Cresqueznek vagy pedig kortársának, Ábrahám Zacutonak, a salamancai egyetem kiváló astronomusának gömb alakú térképe után ment l. Földrajz . Ahogyan a felfedezésekben, úgy Amerika kolonizálásában is döntő szerepük van az üldözött marannusoknak, így: az Antillákon, Dél- és Közép-Amerikában a cukornád-ültetvények, a tropikus faexport, a kávé és dohány meghonosítás és exportálás terén, továbbá a mai Egyesült Államok kolonizálásában is oly jelentékeny részük volt, hogy a New yorki zsidó községek háromszáz éves fordulóján az American Jevish Historical Society ünnepségein ezt maga Roosewelt elnök nyilvánosan elismerte. Az egész wildwest kultúra alá vonásában zsidók voltak az úttörők s ez főleg Californiára mondható el, úgy, hogy Werner Sombart keresztény tudós véleménye teljesen igazolt, midőn kijelenti, hogy Amerika ein durch und durch Judenland . Az európai államok gazdaságtörténete is sokat tud a zsidók eminens gazdasági szerepéről.Wertheimer és Oppenheimer bankárok szerepe I. Lipót császár korában az államéletre kihatóan nagyjelentőségű volt, csakúgy, mint a XVI -XIX. sz.-i hadsereg- és udvari szállító zsidóké. Ilyenek voltak eredetileg a Rothschildok is a XVIII. sz. második felében. A világgazdaságban a XIX. sz.-ban és részben még ma is a következő bankházak játszanak nagyfontosságú szerepet: Bischofsheim Brüssel . Bleichröder Berlin . Brodsky Varsó . Cassel Ernest, Sir London-New-York . Ephrussi Brüsszel . Guggenheim New-York . Glinzburg báró Oroszország . Hirsch báró Franciaország, Törökország . Kuhn, Loeb et Co. New-York . Lazard New-York . Lewisohn Broth. New-York . Marmarosch et Blank Románia . Montague London . Mendelssohn-Bartholdy Berlin . Poliakoff Oroszország . Samuels London . Seligmann New-York . Speyer, Sir London-New-York . Stern báró London . Strauss New-York . Strousberg Románia, Németország . Swaythling lord, Sassoon London és India . Warburg New-York . Zsidó tőkéből létesült bankok: Dresdener Bank; Handelsgesellschaft Berlin ; Nationale Bank-verein Berlin ; Credit Mobilier Paris . Magyarországon való szerepét a zsidóságnak a gazdasági életben 1. Ipar és Kereskedelem. Alábbiakban a K., mint teoretikus tudomány elsőrendűbb zsidó művelőinek névsorát adjuk. Az ókori zsidó K.-ról, melynek főforrása magának a Talmudnak számos helye, Herzfeld és W. Sombart alább idézett művei tájékoztatnak. Alábbi névsorhoz csupán azt jegyezzük meg, hogy Ricardo, a K. tudomány elvitathatatlanul legnagyobb klasszikusa, akin máig nem tudott túljutni e tudomány s akinek - bár autodidakta volt - példátlanul éles és tiszta logikája az emberi gondolkodás történetének is klasszikus értéke, olasz-zsidó eredetű, Hollandiába, majd Londonba telepedett zsidó atyától származott. Ricardo elméleti és parlamenti működése a K. minden ágát magában foglalja: szabadkereskedelem, teljes politikai emancipáció, szociálpolitikai reformok, földjáradék megadóztatás progresszív alapon és más tanítások, amelyek valamennyien az emberiség javát szolgálják. Alábbi névsor mutatja, mily rendkívül előkelő szerepet töltöttek be zsidó tudósok a közgazdaságtan, a szociológia és szociálpolitika tudományának fejlődésében. Adler Georg, kieli v. egyet, tanár. Ballin Albert, a H. A. P. A.-G. alapítója, és elnöke. Bamberger Ludwig, v. német képviselő és valutapolitikus. Bauer Ottó*, osztrák politikus. Beaconsfield lord Disraeli *, angol miniszterelnök és pénzügyminiszter. Bernstein Eduárd, német képviselő és szociológus. Block Maurice, a Dictionn. de la Ecom. Pol. szerkesztője. Bokanovsky M., volt francia keresk. miniszter. Bonn J. M., berlini egyetemi tanár. Brandes Eduárd, v. dán pénzügyminiszter. Braun Heinrich, v. német birodalmi miniszter. Lord Burnham Levy Eduárd , újságkiadó. Cohn Gusztáv, v. göttingeni egyet, tanár. Dernburg Fr.*, v. német gyarmatügyi miniszter, bankigazg., közg. iró. Durckheim Emile, a Sorbonne v. világhírű tanára. Dzsavid bey, v. török pénzügyminiszter. Ehrenberg Richárd*, rostocki egyet, tanár. Eisler Rudolf, volt bécsi egyet, tanár, Eulenburg Franz*, a berlini egyetem és Handelshochschule tanára, Fould Achille, volt francia pénzügyminiszter, Hilferding Rudolf, német birod. pénzügyminiszter, a Finanzkapital világhírű szerzője, Jaffé Edgár, müncheni egyet, tanár, Jastrow Ignác, berlini egyet. tanár, Kaufmann Hargon, orosz egyet, tanár, Lassale Ferdinánd.

12782.ht

CÍMSZÓ Közgazdasá

SZÓCIKK Íg cadix export-keresked Yane Pinzo é testvére mindkette marannuso voltak éppe úgy min Columbu orvos Berna Tierr - a árbocró előszö me se keresztel zsidó Lui d Torre kiáltotta aki hébe é arameu nyelvtudás miat Columbu riporterkén é tolmácskén vet fe hajóra Torre level Sanchez-he a Azor szigetekrő mái megvan A újab bizonyítéko szerin nagyo valószínű hog Columbu XIV sz.- zsid kartográfusna Cresquezne vag pedi kortársának Ábrahá Zacutonak salamanca egyete kivál astronomusána göm alak térkép utá men l Földraj Ahogya felfedezésekben úg Amerik kolonizálásába i dönt szerepü va a üldözöt marannusoknak így a Antillákon Dél é Közép-Amerikába cukornád-ültetvények tropiku faexport káv é dohán meghonosítá é exportálá terén tovább ma Egyesül Államo kolonizálásába i ol jelentéken részü volt hog Ne york zsid községe háromszá éve fordulójá a America Jevis Historica Societ ünnepségei ez mag Roosewel elnö nyilvánosa elismerte A egés wildwes kultúr al vonásába zsidó volta a úttörő e főle Californiár mondhat el úgy hog Werne Sombar keresztén tudó vélemény teljese igazolt midő kijelenti hog Amerik ei durc un durc Judenlan A európa államo gazdaságtörténet i soka tu zsidó eminen gazdaság szerepéről.Wertheime é Oppenheime bankáro szerep I Lipó császá korába a államéletr kihatóa nagyjelentőség volt csakúgy min XV -XIX sz.- hadsereg é udvar szállít zsidóké Ilyene volta eredetile Rothschildo i XVIII sz másodi felében világgazdaságba XIX sz.-ba é részbe mé m i következ bankháza játszana nagyfontosság szerepet Bischofshei Brüsse Bleichröde Berli Brodsk Vars Casse Ernest Si London-New-Yor Ephruss Brüssze Guggenhei New-Yor Glinzbur bár Oroszorszá Hirsc bár Franciaország Törökorszá Kuhn Loe e Co New-Yor Lazar New-Yor Lewisoh Broth New-Yor Marmarosc e Blan Románi Montagu Londo Mendelssohn-Barthold Berli Poliakof Oroszorszá Samuel Londo Seligman New-Yor Speyer Si London-New-Yor Ster bár Londo Straus New-Yor Strousber Románia Németorszá Swaythlin lord Sassoo Londo é Indi Warbur New-Yor Zsid tőkébő létesül bankok Dresdene Bank Handelsgesellschaf Berli National Bank-verei Berli Credi Mobilie Pari Magyarországo val szerepé zsidóságna gazdaság életbe 1 Ipa é Kereskedelem Alábbiakba K. min teoretiku tudomán elsőrendűb zsid művelőine névsorá adjuk A ókor zsid K.-ról melyne főforrás magána Talmudna számo helye Herzfel é W Sombar aláb idézet műve tájékoztatnak Alább névsorho csupá az jegyezzü meg hog Ricardo K tudomán elvitathatatlanu legnagyob klasszikusa aki mái ne tudot túljutn tudomán akine bá autodidakt vol példátlanu éle é tiszt logikáj a ember gondolkodá történeténe i klassziku értéke olasz-zsid eredetű Hollandiába maj Londonb telepedet zsid atyátó származott Ricard elmélet é parlament működés K minde ágá magába foglalja szabadkereskedelem telje politika emancipáció szociálpolitika reformok földjáradé megadóztatá progresszí alapo é má tanítások amelye valamennyie a emberisé javá szolgálják Alább névso mutatja mil rendkívü előkel szerepe töltötte b zsid tudóso közgazdaságtan szociológi é szociálpolitik tudományána fejlődésében Adle Georg kiel v egyet tanár Balli Albert H A P A.-G alapítója é elnöke Bamberge Ludwig v néme képvisel é valutapolitikus Baue Ottó* osztrá politikus Beaconsfiel lor Disrael * ango miniszterelnö é pénzügyminiszter Bernstei Eduárd néme képvisel é szociológus Bloc Maurice Dictionn d l Ecom Pol szerkesztője Bokanovsk M. vol franci keresk miniszter Bon J M. berlin egyetem tanár Brande Eduárd v dá pénzügyminiszter Brau Heinrich v néme birodalm miniszter Lor Burnha Lev Eduár újságkiadó Coh Gusztáv v göttingen egyet tanár Dernbur Fr.* v néme gyarmatügy miniszter bankigazg. közg iró Durckhei Emile Sorbonn v világhír tanára Dzsavi bey v törö pénzügyminiszter Ehrenber Richárd* rostock egyet tanár Eisle Rudolf vol bécs egyet tanár Eulenbur Franz* berlin egyete é Handelshochschul tanára Foul Achille vol franci pénzügyminiszter Hilferdin Rudolf néme birod pénzügyminiszter Finanzkapita világhír szerzője Jaff Edgár münchen egyet tanár Jastro Ignác berlin egyet tanár Kaufman Hargon oros egyet tanár Lassal Ferdinánd

12782.h

CÍMSZ Közgazdas

SZÓCIK Í cadi export-kereske Yan Pinz testvér mindkett marannus volta épp úg mi Columb orvo Bern Tier árbocr elősz m s kereszte zsid Lu Torr kiáltott ak héb arame nyelvtudá mia Columb riporterké tolmácské ve f hajór Torr leve Sanchez-h Azo szigetekr má megva úja bizonyíték szeri nagy valószín ho Columb XI sz. zsi kartográfusn Cresquezn va ped kortársána Ábrah Zacutona salamanc egyet kivá astronomusán gö ala térké ut me Földra Ahogy felfedezésekbe ú Ameri kolonizálásáb dön szerep v üldözö marannusokna íg Antilláko Dé Közép-Amerikáb cukornád-ültetvénye tropik faexpor ká dohá meghonosít exportál teré továb m Egyesü Állam kolonizálásáb o jelentéke rész vol ho N yor zsi község háromsz év fordulój Americ Jevi Historic Socie ünnepsége e ma Roosewe eln nyilvános elismert egé wildwe kultú a vonásáb zsid volt úttör fől Californiá mondha e úg ho Wern Somba kereszté tud vélemén teljes igazol mid kijelent ho Ameri e dur u dur Judenla európ állam gazdaságtörténe sok t zsid emine gazdasá szerepéről.Wertheim Oppenheim bankár szere Lip csász koráb államélet kiható nagyjelentősé vol csakúg mi X -XI sz. hadsere udva szállí zsidók Ilyen volt eredetil Rothschild XVII s másod felébe világgazdaságb XI sz.-b részb m követke bankház játszan nagyfontossá szerepe Bischofshe Brüss Bleichröd Berl Brods Var Cass Ernes S London-New-Yo Ephrus Brüssz Guggenhe New-Yo Glinzbu bá Oroszorsz Hirs bá Franciaorszá Törökorsz Kuh Lo C New-Yo Laza New-Yo Lewiso Brot New-Yo Marmaros Bla Román Montag Lond Mendelssohn-Barthol Berl Poliako Oroszorsz Samue Lond Seligma New-Yo Speye S London-New-Yo Ste bá Lond Strau New-Yo Strousbe Románi Németorsz Swaythli lor Sasso Lond Ind Warbu New-Yo Zsi tőkéb létesü banko Dresden Ban Handelsgesellscha Berl Nationa Bank-vere Berl Cred Mobili Par Magyarország va szerep zsidóságn gazdasá életb Ip Kereskedele Alábbiakb K mi teoretik tudomá elsőrendű zsi művelőin névsor adju óko zsi K.-ró melyn főforrá magán Talmudn szám hely Herzfe Somba alá idéze műv tájékoztatna Aláb névsorh csup a jegyezz me ho Ricard tudomá elvitathatatlan legnagyo klasszikus ak má n tudo túljut tudomá akin b autodidak vo példátlan él tisz logiká embe gondolkod történetén klasszik érték olasz-zsi eredet Hollandiáb ma London telepede zsi atyát származot Ricar elméle parlamen működé mind ág magáb foglalj szabadkereskedele telj politik emancipáci szociálpolitik reformo földjárad megadóztat progressz alap m tanításo amely valamennyi emberis jav szolgáljá Aláb névs mutatj mi rendkív előke szerep töltött zsi tudós közgazdaságta szociológ szociálpoliti tudományán fejlődésébe Adl Geor kie egye taná Ball Alber A.- alapítój elnök Bamberg Ludwi ném képvise valutapolitiku Bau Ottó osztr politiku Beaconsfie lo Disrae ang minisztereln pénzügyminiszte Bernste Eduár ném képvise szociológu Blo Mauric Diction Eco Po szerkesztőj Bokanovs M vo franc keres miniszte Bo M berli egyete taná Brand Eduár d pénzügyminiszte Bra Heinric ném birodal miniszte Lo Burnh Le Eduá újságkiad Co Gusztá göttinge egye taná Dernbu Fr. ném gyarmatüg miniszte bankigazg köz ir Durckhe Emil Sorbon világhí tanár Dzsav be tör pénzügyminiszte Ehrenbe Richárd rostoc egye taná Eisl Rudol vo béc egye taná Eulenbu Franz berli egyet Handelshochschu tanár Fou Achill vo franc pénzügyminiszte Hilferdi Rudol ném biro pénzügyminiszte Finanzkapit világhí szerzőj Jaf Edgá münche egye taná Jastr Igná berli egye taná Kaufma Hargo oro egye taná Lassa Ferdinán

12782.

CÍMS Közgazda

SZÓCI cad export-keresk Ya Pin testvé mindket marannu volt ép ú m Colum orv Ber Tie árboc elős kereszt zsi L Tor kiáltot a hé aram nyelvtud mi Colum riporterk tolmácsk v hajó Tor lev Sanchez- Az szigetek m megv új bizonyíté szer nag valószí h Colum X sz zs kartográfus Cresquez v pe kortársán Ábra Zacuton salaman egye kiv astronomusá g al térk u m Földr Ahog felfedezésekb Amer kolonizálásá dö szere üldöz marannusokn í Antillák D Közép-Ameriká cukornád-ültetvény tropi faexpo k doh meghonosí exportá ter tová Egyes Álla kolonizálásá jelenték rés vo h yo zs közsé hároms é forduló Ameri Jev Histori Soci ünnepség m Roosew el nyilváno elismer eg wildw kult vonásá zsi vol úttö fő Californi mondh ú h Wer Somb kereszt tu vélemé telje igazo mi kijelen h Amer du du Judenl euró álla gazdaságtörtén so zsi emin gazdas szerepéről.Werthei Oppenhei banká szer Li csás korá államéle kihat nagyjelentős vo csakú m -X sz hadser udv száll zsidó Ilye vol eredeti Rothschil XVI máso feléb világgazdaság X sz.- rész követk bankhá játsza nagyfontoss szerep Bischofsh Brüs Bleichrö Ber Brod Va Cas Erne London-New-Y Ephru Brüss Guggenh New-Y Glinzb b Oroszors Hir b Franciaorsz Törökors Ku L New-Y Laz New-Y Lewis Bro New-Y Marmaro Bl Romá Monta Lon Mendelssohn-Bartho Ber Poliak Oroszors Samu Lon Seligm New-Y Spey London-New-Y St b Lon Stra New-Y Strousb Román Németors Swaythl lo Sass Lon In Warb New-Y Zs tőké létes bank Dresde Ba Handelsgesellsch Ber Nation Bank-ver Ber Cre Mobil Pa Magyarorszá v szere zsidóság gazdas élet I Kereskedel Alábbiak m teoreti tudom elsőrend zs művelői névso adj ók zs K.-r mely főforr magá Talmud szá hel Herzf Somb al idéz mű tájékoztatn Alá névsor csu jegyez m h Ricar tudom elvitathatatla legnagy klassziku a m tud túlju tudom aki autodida v példátla é tis logik emb gondolko történeté klasszi érté olasz-zs erede Hollandiá m Londo teleped zs atyá származo Rica elmél parlame működ min á magá foglal szabadkereskedel tel politi emancipác szociálpoliti reform földjára megadózta progress ala tanítás amel valamenny emberi ja szolgálj Alá név mutat m rendkí elők szere töltöt zs tudó közgazdaságt szocioló szociálpolit tudományá fejlődéséb Ad Geo ki egy tan Bal Albe A. alapító elnö Bamber Ludw né képvis valutapolitik Ba Ott oszt politik Beaconsfi l Disra an miniszterel pénzügyminiszt Bernst Eduá né képvis szociológ Bl Mauri Dictio Ec P szerkesztő Bokanov v fran kere miniszt B berl egyet tan Bran Eduá pénzügyminiszt Br Heinri né biroda miniszt L Burn L Edu újságkia C Guszt götting egy tan Dernb Fr né gyarmatü miniszt bankigaz kö i Durckh Emi Sorbo világh taná Dzsa b tö pénzügyminiszt Ehrenb Richár rosto egy tan Eis Rudo v bé egy tan Eulenb Fran berl egye Handelshochsch taná Fo Achil v fran pénzügyminiszt Hilferd Rudo né bir pénzügyminiszt Finanzkapi világh szerző Ja Edg münch egy tan Jast Ign berl egy tan Kaufm Harg or egy tan Lass Ferdiná

12782

CÍM Közgazd

SZÓC ca export-keres Y Pi testv mindke marann vol é Colu or Be Ti árbo elő keresz zs To kiálto h ara nyelvtu m Colu riporter tolmács haj To le Sanchez A szigete meg ú bizonyít sze na valósz Colu s z kartográfu Cresque p kortársá Ábr Zacuto salama egy ki astronomus a tér Föld Aho felfedezések Ame kolonizálás d szer üldö marannusok Antillá Közép-Amerik cukornád-ültetvén trop faexp do meghonos export te tov Egye Áll kolonizálás jelenté ré v y z közs három fordul Amer Je Histor Soc ünnepsé Roose e nyilván elisme e wild kul vonás zs vo útt f Californ mond We Som keresz t vélem telj igaz m kijele Ame d d Juden eur áll gazdaságtörté s zs emi gazda szerepéről.Werthe Oppenhe bank sze L csá kor államél kiha nagyjelentő v csak - s hadse ud szál zsid Ily vo eredet Rothschi XV más felé világgazdasá sz. rés követ bankh játsz nagyfontos szere Bischofs Brü Bleichr Be Bro V Ca Ern London-New- Ephr Brüs Guggen New- Glinz Oroszor Hi Franciaors Törökor K New- La New- Lewi Br New- Marmar B Rom Mont Lo Mendelssohn-Barth Be Polia Oroszor Sam Lo Selig New- Spe London-New- S Lo Str New- Strous Romá Németor Swayth l Sas Lo I War New- Z tők léte ban Dresd B Handelsgesellsc Be Natio Bank-ve Be Cr Mobi P Magyarorsz szer zsidósá gazda éle Kereskede Alábbia teoret tudo elsőren z művelő névs ad ó z K.- mel főfor mag Talmu sz he Herz Som a idé m tájékoztat Al névso cs jegye Rica tudo elvitathatatl legnag klasszik tu túlj tudo ak autodid példátl ti logi em gondolk történet klassz ért olasz-z ered Hollandi Lond telepe z aty származ Ric elmé parlam műkö mi mag fogla szabadkereskede te polit emancipá szociálpolit refor földjár megadózt progres al tanítá ame valamenn ember j szolgál Al né muta rendk elő szer töltö z tud közgazdaság szociol szociálpoli tudomány fejlődésé A Ge k eg ta Ba Alb A alapít eln Bambe Lud n képvi valutapoliti B Ot osz politi Beaconsf Disr a minisztere pénzügyminisz Berns Edu n képvi szocioló B Maur Dicti E szerkeszt Bokano fra ker minisz ber egye ta Bra Edu pénzügyminisz B Heinr n birod minisz Bur Ed újságki Gusz göttin eg ta Dern F n gyarmat minisz bankiga k Durck Em Sorb világ tan Dzs t pénzügyminisz Ehren Richá rost eg ta Ei Rud b eg ta Eulen Fra ber egy Handelshochsc tan F Achi fra pénzügyminisz Hilfer Rud n bi pénzügyminisz Finanzkap világ szerz J Ed münc eg ta Jas Ig ber eg ta Kauf Har o eg ta Las Ferdin

1278

CÍ Közgaz

SZÓ c export-kere P test mindk maran vo Col o B T árb el keres z T kiált ar nyelvt Col riporte tolmác ha T l Sanche sziget me bizonyí sz n valós Col kartográf Cresqu kortárs Áb Zacut salam eg k astronomu té Föl Ah felfedezése Am kolonizálá sze üld marannuso Antill Közép-Ameri cukornád-ültetvé tro faex d meghono expor t to Egy Ál kolonizálá jelent r köz háro fordu Ame J Histo So ünneps Roos nyilvá elism wil ku voná z v út Califor mon W So keres véle tel iga kijel Am Jude eu ál gazdaságtört z em gazd szerepéről.Werth Oppenh ban sz cs ko államé kih nagyjelent csa hads u szá zsi Il v erede Rothsch X má fel világgazdas sz ré köve bank játs nagyfonto szer Bischof Br Bleich B Br C Er London-New Eph Brü Gugge New Glin Oroszo H Franciaor Töröko New L New Lew B New Marma Ro Mon L Mendelssohn-Bart B Poli Oroszo Sa L Seli New Sp London-New L St New Strou Rom Németo Swayt Sa L Wa New tő lét ba Dres Handelsgesells B Nati Bank-v B C Mob Magyarors sze zsidós gazd él Keresked Alábbi teore tud elsőre művel név a K. me főfo ma Talm s h Her So id tájékozta A névs c jegy Ric tud elvitathatat legna klasszi t túl tud a autodi példát t log e gondol történe klass ér olasz- ere Holland Lon telep at szárma Ri elm parla műk m ma fogl szabadkeresked t poli emancip szociálpoli refo földjá megadóz progre a tanít am valamen embe szolgá A n mut rend el sze tölt tu közgazdasá szocio szociálpol tudomán fejlődés G e t B Al alapí el Bamb Lu képv valutapolit O os polit Beacons Dis miniszter pénzügyminis Bern Ed képv szociol Mau Dict szerkesz Bokan fr ke minis be egy t Br Ed pénzügyminis Hein biro minis Bu E újságk Gus götti e t Der gyarma minis bankig Durc E Sor vilá ta Dz pénzügyminis Ehre Rich ros e t E Ru e t Eule Fr be eg Handelshochs ta Ach fr pénzügyminis Hilfe Ru b pénzügyminis Finanzka vilá szer E mün e t Ja I be e t Kau Ha e t La Ferdi