12786.htm

CÍMSZÓ: Közmondások

SZÓCIKK: "Közmondások. A zsidó K. hosszú múltra tekintenek vissza s ehhez képest irodalmuk rendkívül nagy. A K. részint a Bibliában, részint az apokrif iratokban, majd igen nagy számmal a Talmudban találhatók, de külön megvannak az arab-zsidó, a szefárd és az askenáz zsidóság közmondásai, melyek a zsidóság ajkán a mai napig fennmaradtak. A bibliai K. nagy számban találhatók a Zsoltárokban, a Példabeszédekben s a Prófétákban ; az apokrif Bölcsesség Könyvében és Szirachnál; mindkét kategóriát az Új- Testamentum megnevezés nélkül sokszor átveszi. A talmudi K. főképpen az Ábót, Ábót di- Rabbi Nátán, a Derech Erec Rabba és a Derech Erec Zutában foglaltatnak. A későbbi K. gyűjtői: Hai gáón, Sámuel Hanágid, Mózes ibn Ezra, továbbá Salamon ibn Gabiről és Ábrahám bar Chiszdai. A zsidó K. fő tulajdonsága a finom és sohasem triviális szatirikus él, továbbá, hogy testi tulajdonságot sohasem tesz gúny tárgyává. Lehetetlen azonban fel nem ismerni a K. rendkívüli szellemességét. A különböző korszakokból fennmaradt nagyszámú zsidó K. közül a Talmud és az askenáz zsidók elterjedtebb közmondásait itt adjuk. I. Talmudi K. Az ember jellemét három dologról lehet megismerni: a poharáról, az erszényéről és a haragjáról. Mielőtt az ember vágyainak felét eléri, meghal. Az öregek rombolása: építés; a fiatalok építése: rombolás. Háromféle ember önmaga okozza saját szerencsétlenségét: az, aki pénzt kölcsönöz tanú nélkül; az, akit felesége vezet s, az, aki saját elhatározása folytán szolga lesz. És kik ezek az utóbbiak? Azok, akik még életükben egész vagyonukat gyermekeiknek adják. Aki örvendeni tud osztályrészének, az gazdag. Csupán a tudatlan ember valóban szegény. A bölcs ember nagyobb, mint a próféta. Aki mindenkitől tanul, az bölcs. Az erkölcsi bűn súlyosabb, mint a rituális bűn. A rossz hajlam eleinte olyan gyenge, mint a pókháló, de később erős lesz, mint a kötél. Tiszteld magadat, mielőtt arra vállalkoznál, hogy másokat imádsz. Üres lelkűség pokolba, mérsékletesség paradicsomba vezet. Az éhség éveken át tart, de azok házát, akik dolgoznak, elkerüli. Inkább légy bálványimádó templom szolgája, mint hogy alamizsnából élj. A tanulás fontosabb, mint az áldozás; jobb, mint a papság vagy királyság. A tanulás előmozdítja a békét ezen a világon. Az olyan bölcs, aki nem tanít, olyan, mint mirtusz a sivatagban. Nyelvvel ütni úgy, hogy az szívet érjen, súlyosabb, mint sok ütleg. Aki megveri gyermekét, az bűnbe kergeti. Inkább szeresd azokat, akik hibáidra mutatnak rá, mint akik dicsérnek. Aki eláll a veszekedéstől, az jó családból való. A szó egy dénárt, a hallgatás kettőt ér. Mint a méhnek, akként a szónak is méz van a fullánkjában. A rágalmazó nyelve három embert gyilkol: először, akit megrágalmazott, másodszor azt, aki rágalmaz és harmadszor, aki ügyel rá. Az igazság Isten pecsétje. Egyél és igyál tehetséged szerint, de öltöztesd feleségedet tehetségeden felül. A zsidók építették a jeruzsálemi Templomot, de aranyborjút is csináltak. Az igazi zsidót három tulajdonság jellemzi: szemérmetesség, mérsékletesség és jóindulat. Úgy élj, hogy az emberek jót mondhassanak rólad sírodnál. Ezeken kívül meg kell említenünk néhány közmondást, mely szó szerint fordul elő a Talmudban s amelyek az európai népeknél csaknem ugyanazon formában vannak meg. Ezek az összehasonlító irodalomtörténet szempontjából is fontosak : «A mirtus mirtus marad, még ha mindjárt dudván nőtt is» (Szanhedrin 44a); (ol. II mirto e sempre mirto benche el ha l'ortichi); «A szamár fázik, ha éppen Tammuz-hó is van» (Sabb. 53a ; ol. «Chi e destinato a gelare gela del mese d'Agosto»); «Alkalom szüli a tolvajt» (Occasio facit furem). II. Következő askenáz K. máig is el vannak terjedve mindenütt, Kelet-Európában és Amerikában is, ahol nagyobb számban él zsidóság:Isten sokáig vár, de kamatokkal fizet. Isten egyik kezével üt, a másikkal gyógyít. Egy út visz a paradicsomba, de ezer a pokolba. Egy ember többet tud elviselni, mint tíz ökör elcipelni. Tíz ellenség nem árthat annyit egy embernek, mint az saját magának. Inkább egy ostoba embert, aki utazott, mint egy bölcset, aki csupán otthon ült. A buta ember bánatot hoz. Ha a nép tudná, mit szándékoznak érte mások tenni, akkor öngyilkos lenne. Füled legyen mindenkié, kezed a barátaidé, de ajkaid kizárólag feleségedé. A szerelem édes ízű, de csak kenyérrel. Kevés gyerek, kevés öröm; sok gyerek, sok teher. Nincs rossz anya és nincs jó halál. Férjhez ment leány olyan, mint egy darab kenyér, melyet levágtak. Ha a pénznek piszkos is az apja, mégis nemesnek tekintik. Aki takarékos, többet ér, mint aki arat. Ha pénzt adsz ki kölcsön, annyi, mint ha ellenséget vettél volna. A szegény mindig liberális. A jóllakott nem hisz az éhségben. Ha a szegény ember csirkét eszik, vagy ő beteg, vagy a csirke volt az. Ha a zsidó éhes, énekel; ha a nemes éhes, fütyül; ha a paraszt éhes, elveri a feleségét. Ha a zsidónak igaza van, akkor annál jobban verik meg. Ha csupán két zsidó maradna ezen a világon, akkor az egyik a zsinagógába hívná a másikat s a másik odamenne. Hozomány és örökség nem hoznak szerencsét. s. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2786. címszó a lexikon => 512. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12786.htm

CÍMSZÓ: Közmondások

SZÓCIKK: Közmondások. A zsidó K. hosszú múltra tekintenek vissza s ehhez képest irodalmuk rendkívül nagy. A K. részint a Bibliában, részint az apokrif iratokban, majd igen nagy számmal a Talmudban találhatók, de külön megvannak az arab-zsidó, a szefárd és az askenáz zsidóság közmondásai, melyek a zsidóság ajkán a mai napig fennmaradtak. A bibliai K. nagy számban találhatók a Zsoltárokban, a Példabeszédekben s a Prófétákban ; az apokrif Bölcsesség Könyvében és Szirachnál; mindkét kategóriát az Új- Testamentum megnevezés nélkül sokszor átveszi. A talmudi K. főképpen az Ábót, Ábót di- Rabbi Nátán, a Derech Erec Rabba és a Derech Erec Zutában foglaltatnak. A későbbi K. gyűjtői: Hai gáón, Sámuel Hanágid, Mózes ibn Ezra, továbbá Salamon ibn Gabiről és Ábrahám bar Chiszdai. A zsidó K. fő tulajdonsága a finom és sohasem triviális szatirikus él, továbbá, hogy testi tulajdonságot sohasem tesz gúny tárgyává. Lehetetlen azonban fel nem ismerni a K. rendkívüli szellemességét. A különböző korszakokból fennmaradt nagyszámú zsidó K. közül a Talmud és az askenáz zsidók elterjedtebb közmondásait itt adjuk. I. Talmudi K. Az ember jellemét három dologról lehet megismerni: a poharáról, az erszényéről és a haragjáról. Mielőtt az ember vágyainak felét eléri, meghal. Az öregek rombolása: építés; a fiatalok építése: rombolás. Háromféle ember önmaga okozza saját szerencsétlenségét: az, aki pénzt kölcsönöz tanú nélkül; az, akit felesége vezet s, az, aki saját elhatározása folytán szolga lesz. És kik ezek az utóbbiak? Azok, akik még életükben egész vagyonukat gyermekeiknek adják. Aki örvendeni tud osztályrészének, az gazdag. Csupán a tudatlan ember valóban szegény. A bölcs ember nagyobb, mint a próféta. Aki mindenkitől tanul, az bölcs. Az erkölcsi bűn súlyosabb, mint a rituális bűn. A rossz hajlam eleinte olyan gyenge, mint a pókháló, de később erős lesz, mint a kötél. Tiszteld magadat, mielőtt arra vállalkoznál, hogy másokat imádsz. Üres lelkűség pokolba, mérsékletesség paradicsomba vezet. Az éhség éveken át tart, de azok házát, akik dolgoznak, elkerüli. Inkább légy bálványimádó templom szolgája, mint hogy alamizsnából élj. A tanulás fontosabb, mint az áldozás; jobb, mint a papság vagy királyság. A tanulás előmozdítja a békét ezen a világon. Az olyan bölcs, aki nem tanít, olyan, mint mirtusz a sivatagban. Nyelvvel ütni úgy, hogy az szívet érjen, súlyosabb, mint sok ütleg. Aki megveri gyermekét, az bűnbe kergeti. Inkább szeresd azokat, akik hibáidra mutatnak rá, mint akik dicsérnek. Aki eláll a veszekedéstől, az jó családból való. A szó egy dénárt, a hallgatás kettőt ér. Mint a méhnek, akként a szónak is méz van a fullánkjában. A rágalmazó nyelve három embert gyilkol: először, akit megrágalmazott, másodszor azt, aki rágalmaz és harmadszor, aki ügyel rá. Az igazság Isten pecsétje. Egyél és igyál tehetséged szerint, de öltöztesd feleségedet tehetségeden felül. A zsidók építették a jeruzsálemi Templomot, de aranyborjút is csináltak. Az igazi zsidót három tulajdonság jellemzi: szemérmetesség, mérsékletesség és jóindulat. Úgy élj, hogy az emberek jót mondhassanak rólad sírodnál. Ezeken kívül meg kell említenünk néhány közmondást, mely szó szerint fordul elő a Talmudban s amelyek az európai népeknél csaknem ugyanazon formában vannak meg. Ezek az összehasonlító irodalomtörténet szempontjából is fontosak : A mirtus mirtus marad, még ha mindjárt dudván nőtt is Szanhedrin 44a ; ol. II mirto e sempre mirto benche el ha l'ortichi ; A szamár fázik, ha éppen Tammuz-hó is van Sabb. 53a ; ol. Chi e destinato a gelare gela del mese d'Agosto ; Alkalom szüli a tolvajt Occasio facit furem . II. Következő askenáz K. máig is el vannak terjedve mindenütt, Kelet-Európában és Amerikában is, ahol nagyobb számban él zsidóság:Isten sokáig vár, de kamatokkal fizet. Isten egyik kezével üt, a másikkal gyógyít. Egy út visz a paradicsomba, de ezer a pokolba. Egy ember többet tud elviselni, mint tíz ökör elcipelni. Tíz ellenség nem árthat annyit egy embernek, mint az saját magának. Inkább egy ostoba embert, aki utazott, mint egy bölcset, aki csupán otthon ült. A buta ember bánatot hoz. Ha a nép tudná, mit szándékoznak érte mások tenni, akkor öngyilkos lenne. Füled legyen mindenkié, kezed a barátaidé, de ajkaid kizárólag feleségedé. A szerelem édes ízű, de csak kenyérrel. Kevés gyerek, kevés öröm; sok gyerek, sok teher. Nincs rossz anya és nincs jó halál. Férjhez ment leány olyan, mint egy darab kenyér, melyet levágtak. Ha a pénznek piszkos is az apja, mégis nemesnek tekintik. Aki takarékos, többet ér, mint aki arat. Ha pénzt adsz ki kölcsön, annyi, mint ha ellenséget vettél volna. A szegény mindig liberális. A jóllakott nem hisz az éhségben. Ha a szegény ember csirkét eszik, vagy ő beteg, vagy a csirke volt az. Ha a zsidó éhes, énekel; ha a nemes éhes, fütyül; ha a paraszt éhes, elveri a feleségét. Ha a zsidónak igaza van, akkor annál jobban verik meg. Ha csupán két zsidó maradna ezen a világon, akkor az egyik a zsinagógába hívná a másikat s a másik odamenne. Hozomány és örökség nem hoznak szerencsét. s. R.

12786.ht

CÍMSZÓ Közmondáso

SZÓCIKK Közmondások zsid K hossz múltr tekintene vissz ehhe képes irodalmu rendkívü nagy K részin Bibliában részin a apokri iratokban maj ige nag számma Talmudba találhatók d külö megvanna a arab-zsidó szefár é a askená zsidósá közmondásai melye zsidósá ajká ma napi fennmaradtak biblia K nag számba található Zsoltárokban Példabeszédekbe Prófétákba a apokri Bölcsessé Könyvébe é Szirachnál mindké kategóriá a Új Testamentu megnevezé nélkü sokszo átveszi talmud K főképpe a Ábót Ábó di Rabb Nátán Derec Ere Rabb é Derec Ere Zutába foglaltatnak később K gyűjtői Ha gáón Sámue Hanágid Móze ib Ezra tovább Salamo ib Gabirő é Ábrahá ba Chiszdai zsid K f tulajdonság fino é sohase triviáli szatiriku él továbbá hog test tulajdonságo sohase tes gún tárgyává Lehetetle azonba fe ne ismern K rendkívül szellemességét különböz korszakokbó fennmarad nagyszám zsid K közü Talmu é a askená zsidó elterjedteb közmondásai it adjuk I Talmud K A embe jellemé háro dologró lehe megismerni poharáról a erszényérő é haragjáról Mielőt a embe vágyaina felé eléri meghal A örege rombolása építés fiatalo építése rombolás Háromfél embe önmag okozz sajá szerencsétlenségét az ak pénz kölcsönö tan nélkül az aki feleség veze s az ak sajá elhatározás folytá szolg lesz É ki eze a utóbbiak Azok aki mé életükbe egés vagyonuka gyermekeikne adják Ak örvenden tu osztályrészének a gazdag Csupá tudatla embe valóba szegény bölc embe nagyobb min próféta Ak mindenkitő tanul a bölcs A erkölcs bű súlyosabb min rituáli bűn ross hajla eleint olya gyenge min pókháló d későb erő lesz min kötél Tisztel magadat mielőt arr vállalkoznál hog másoka imádsz Üre lelkűsé pokolba mérsékletessé paradicsomb vezet A éhsé éveke á tart d azo házát aki dolgoznak elkerüli Inkáb lég bálványimád templo szolgája min hog alamizsnábó élj tanulá fontosabb min a áldozás jobb min papsá vag királyság tanulá előmozdítj béké eze világon A olya bölcs ak ne tanít olyan min mirtus sivatagban Nyelvve ütn úgy hog a szíve érjen súlyosabb min so ütleg Ak megver gyermekét a bűnb kergeti Inkáb szeres azokat aki hibáidr mutatna rá min aki dicsérnek Ak elál veszekedéstől a j családbó való sz eg dénárt hallgatá kettő ér Min méhnek akkén szóna i mé va fullánkjában rágalmaz nyelv háro ember gyilkol először aki megrágalmazott másodszo azt ak rágalma é harmadszor ak ügye rá A igazsá Iste pecsétje Egyé é igyá tehetsége szerint d öltöztes feleségede tehetségede felül zsidó építetté jeruzsálem Templomot d aranyborjú i csináltak A igaz zsidó háro tulajdonsá jellemzi szemérmetesség mérsékletessé é jóindulat Úg élj hog a embere jó mondhassana róla sírodnál Ezeke kívü me kel említenün néhán közmondást mel sz szerin fordu el Talmudba amelye a európa népekné csakne ugyanazo formába vanna meg Eze a összehasonlít irodalomtörténe szempontjábó i fontosa mirtu mirtu marad mé h mindjár dudvá nőt i Szanhedri 44 ol I mirt sempr mirt bench e h l'ortich szamá fázik h éppe Tammuz-h i va Sabb 53 ol Ch destinat gelar gel de mes d'Agost Alkalo szül tolvaj Occasi faci fure II Következ askená K mái i e vanna terjedv mindenütt Kelet-Európába é Amerikába is aho nagyob számba é zsidóság:Iste sokái vár d kamatokka fizet Iste egyi kezéve üt másikka gyógyít Eg ú vis paradicsomba d eze pokolba Eg embe többe tu elviselni min tí ökö elcipelni Tí ellensé ne ártha annyi eg embernek min a sajá magának Inkáb eg ostob embert ak utazott min eg bölcset ak csupá ottho ült but embe bánato hoz H né tudná mi szándékozna ért máso tenni akko öngyilko lenne Füle legye mindenkié keze barátaidé d ajkai kizáróla feleségedé szerele éde ízű d csa kenyérrel Kevé gyerek kevé öröm so gyerek so teher Ninc ross any é ninc j halál Férjhe men leán olyan min eg dara kenyér melye levágtak H pénzne piszko i a apja mégi nemesne tekintik Ak takarékos többe ér min ak arat H pénz ads k kölcsön annyi min h ellensége vetté volna szegén mindi liberális jóllakot ne his a éhségben H szegén embe csirké eszik vag beteg vag csirk vol az H zsid éhes énekel h neme éhes fütyül h parasz éhes elver feleségét H zsidóna igaz van akko anná jobba veri meg H csupá ké zsid maradn eze világon akko a egyi zsinagógáb hívn másika mási odamenne Hozomán é öröksé ne hozna szerencsét s R

12786.h

CÍMSZ Közmondás

SZÓCIK Közmondáso zsi hoss múlt tekinten viss ehh képe irodalm rendkív nag részi Bibliába részi apokr iratokba ma ig na számm Talmudb található kül megvann arab-zsid szefá asken zsidós közmondása mely zsidós ajk m nap fennmaradta bibli na számb találhat Zsoltárokba Példabeszédekb Prófétákb apokr Bölcsess Könyvéb Szirachná mindk kategóri Ú Testament megnevez nélk soksz átvesz talmu főképp Ábó Áb d Rab Nátá Dere Er Rab Dere Er Zutáb foglaltatna későb gyűjtő H gáó Sámu Hanági Móz i Ezr továb Salam i Gabir Ábrah b Chiszda zsi tulajdonsá fin sohas triviál szatirik é tovább ho tes tulajdonság sohas te gú tárgyáv Lehetetl azonb f n ismer rendkívü szellemességé különbö korszakokb fennmara nagyszá zsi köz Talm asken zsid elterjedte közmondása i adju Talmu emb jellem hár dologr leh megismern poharáró erszényér haragjáró Mielő emb vágyain fel elér megha öreg rombolás építé fiatal építés rombolá Háromfé emb önma okoz saj szerencsétlenségé a a pén kölcsön ta nélkü a ak felesé vez a a saj elhatározá folyt szol les k ez utóbbia Azo ak m életükb egé vagyonuk gyermekeikn adjá A örvende t osztályrészéne gazda Csup tudatl emb valób szegén böl emb nagyob mi prófét A mindenkit tanu bölc erkölc b súlyosab mi rituál bű ros hajl elein oly gyeng mi pókhál késő er les mi köté Tiszte magada mielő ar vállalkozná ho mások imáds Ür lelkűs pokolb mérsékletess paradicsom veze éhs évek tar az házá ak dolgozna elkerül Inká lé bálványimá templ szolgáj mi ho alamizsnáb él tanul fontosab mi áldozá job mi paps va királysá tanul előmozdít bék ez világo oly bölc a n taní olya mi mirtu sivatagba Nyelvv üt úg ho szív érje súlyosab mi s ütle A megve gyermeké bűn kerget Inká szere azoka ak hibáid mutatn r mi ak dicsérne A elá veszekedéstő családb val s e dénár hallgat kett é Mi méhne akké szón m v fullánkjába rágalma nyel hár embe gyilko előszö ak megrágalmazot másodsz az a rágalm harmadszo a ügy r igazs Ist pecsétj Egy igy tehetség szerin öltözte feleséged tehetséged felü zsid épített jeruzsále Templomo aranyborj csinálta iga zsid hár tulajdons jellemz szemérmetessé mérsékletess jóindula Ú él ho ember j mondhassan ról sírodná Ezek kív m ke említenü néhá közmondás me s szeri ford e Talmudb amely európ népekn csakn ugyanaz formáb vann me Ez összehasonlí irodalomtörtén szempontjáb fontos mirt mirt mara m mindjá dudv nő Szanhedr 4 o mir semp mir benc l'ortic szam fázi épp Tammuz- v Sab 5 o C destina gela ge d me d'Agos Alkal szü tolva Occas fac fur I Követke asken má vann terjed mindenüt Kelet-Európáb Amerikáb i ah nagyo számb zsidóság:Ist soká vá kamatokk fize Ist egy kezév ü másikk gyógyí E vi paradicsomb ez pokolb E emb több t elviseln mi t ök elcipeln T ellens n árth anny e emberne mi saj magána Inká e osto ember a utazot mi e bölcse a csup otth ül bu emb bánat ho n tudn m szándékozn ér más tenn akk öngyilk lenn Fül legy mindenki kez barátaid ajka kizáról feleséged szerel éd íz cs kenyérre Kev gyere kev örö s gyere s tehe Nin ros an nin halá Férjh me leá olya mi e dar kenyé mely levágta pénzn piszk apj még nemesn tekinti A takaréko több é mi a ara pén ad kölcsö anny mi ellenség vett voln szegé mind liberáli jóllako n hi éhségbe szegé emb csirk eszi va bete va csir vo a zsi éhe éneke nem éhe fütyü paras éhe elve feleségé zsidón iga va akk ann jobb ver me csup k zsi marad ez világo akk egy zsinagógá hív másik más odamenn Hozomá öröks n hozn szerencsé

12786.

CÍMS Közmondá

SZÓCI Közmondás zs hos múl tekinte vis eh kép irodal rendkí na rész Bibliáb rész apok iratokb m i n szám Talmud találhat kü megvan arab-zsi szef aske zsidó közmondás mel zsidó aj na fennmaradt bibl n szám találha Zsoltárokb Példabeszédek Próféták apok Bölcses Könyvé Szirachn mind kategór Testamen megneve nél soks átves talm főkép Áb Á Ra Nát Der E Ra Der E Zutá foglaltatn késő gyűjt gá Sám Hanág Mó Ez tová Sala Gabi Ábra Chiszd zs tulajdons fi soha triviá szatiri továb h te tulajdonsá soha t g tárgyá Lehetet azon isme rendkív szellemesség különb korszakok fennmar nagysz zs kö Tal aske zsi elterjedt közmondás adj Talm em jelle há dolog le megismer poharár erszényé haragjár Miel em vágyai fe elé megh öre rombolá épít fiata építé rombol Háromf em önm oko sa szerencsétlenség pé kölcsö t nélk a feles ve sa elhatároz foly szo le e utóbbi Az a életük eg vagyonu gyermekeik adj örvend osztályrészén gazd Csu tudat em való szegé bö em nagyo m prófé mindenki tan böl erköl súlyosa m rituá b ro haj elei ol gyen m pókhá kés e le m köt Tiszt magad miel a vállalkozn h máso imád Ü lelkű pokol mérsékletes paradicso vez éh éve ta a ház a dolgozn elkerü Ink l bálványim temp szolgá m h alamizsná é tanu fontosa m áldoz jo m pap v királys tanu előmozdí bé e világ ol böl tan oly m mirt sivatagb Nyelv ü ú h szí érj súlyosa m ütl megv gyermek bű kerge Ink szer azok a hibái mutat m a dicsérn el veszekedést család va déná hallga ket M méhn akk szó fullánkjáb rágalm nye há emb gyilk elősz a megrágalmazo másods a rágal harmadsz üg igaz Is pecsét Eg ig tehetsé szeri öltözt felesége tehetsége fel zsi építet jeruzsál Templom aranybor csinált ig zsi há tulajdon jellem szemérmetess mérsékletes jóindul é h embe mondhassa ró sírodn Eze kí k említen néh közmondá m szer for Talmud amel euró népek csak ugyana formá van m E összehasonl irodalomtörté szempontjá fonto mir mir mar mindj dud n Szanhed mi sem mi ben l'orti sza fáz ép Tammuz Sa destin gel g m d'Ago Alka sz tolv Occa fa fu Követk aske m van terje mindenü Kelet-Európá Ameriká a nagy szám zsidóság:Is sok v kamatok fiz Is eg kezé másik gyógy v paradicsom e pokol em töb elvisel m ö elcipel ellen árt ann embern m sa magán Ink ost embe utazo m bölcs csu ott ü b em bána h tud szándékoz é má ten ak öngyil len Fü leg mindenk ke barátai ajk kizáró felesége szere é í c kenyérr Ke gyer ke ör gyer teh Ni ro a ni hal Férj m le oly m da keny mel levágt pénz pisz ap mé nemes tekint takarék töb m ar pé a kölcs ann m ellensé vet vol szeg min liberál jóllak h éhségb szeg em csir esz v bet v csi v zs éh ének ne éh füty para éh elv feleség zsidó ig v ak an job ve m csu zs mara e világ ak eg zsinagóg hí mási má odamen Hozom örök hoz szerencs

12786

CÍM Közmond

SZÓC Közmondá z ho mú tekint vi e ké iroda rendk n rés Bibliá rés apo iratok szá Talmu találha k megva arab-zs sze ask zsid közmondá me zsid a n fennmarad bib szá találh Zsoltárok Példabeszéde Prófétá apo Bölcse Könyv Szirach min kategó Testame megnev né sok átve tal főké Á R Ná De R De Zut foglaltat kés gyűj g Sá Haná M E tov Sal Gab Ábr Chisz z tulajdon f soh trivi szatir tová t tulajdons soh tárgy Lehete azo ism rendkí szellemessé külön korszako fennma nagys z k Ta ask zs elterjed közmondá ad Tal e jell h dolo l megisme pohará erszény haragjá Mie e vágya f el meg ör rombol épí fiat épít rombo Három e ön ok s szerencsétlensé p kölcs nél fele v s elhatáro fol sz l utóbb A életü e vagyon gyermekei ad örven osztályrészé gaz Cs tuda e val szeg b e nagy próf mindenk ta bö erkö súlyos ritu r ha ele o gye pókh ké l kö Tisz maga mie vállalkoz más imá lelk poko mérséklete paradics ve é év t há dolgoz elker In bálványi tem szolg alamizsn tan fontos áldo j pa király tan előmozd b vilá o bö ta ol mir sivatag Nyel sz ér súlyos üt meg gyerme b kerg In sze azo hibá muta dicsér e veszekedés csalá v dén hallg ke méh ak sz fullánkjá rágal ny h em gyil elős megrágalmaz másod rága harmads ü iga I pecsé E i tehets szer öltöz feleség tehetség fe zs építe jeruzsá Templo aranybo csinál i zs h tulajdo jelle szemérmetes mérséklete jóindu emb mondhass r sírod Ez k említe né közmond sze fo Talmu ame eur népe csa ugyan form va összehason irodalomtört szempontj font mi mi ma mind du Szanhe m se m be l'ort sz fá é Tammu S desti ge d'Ag Alk s tol Occ f f Követ ask va terj minden Kelet-Európ Amerik nag szá zsidóság:I so kamato fi I e kez mási gyóg paradicso poko e tö elvise elcipe elle ár an ember s magá In os emb utaz bölc cs ot e bán tu szándéko m te a öngyi le F le minden k baráta aj kizár feleség szer kenyér K gye k ö gye te N r n ha Fér l ol d ken me levág pén pis a m neme tekin takaré tö a p kölc an ellens ve vo sze mi liberá jólla éhség sze e csi es be cs z é éne n é füt par é el felesé zsid i a a jo v cs z mar vilá a e zsinagó h más m odame Hozo örö ho szerenc

1278

CÍ Közmon

SZÓ Közmond h m tekin v k irod rend ré Bibli ré ap irato sz Talm találh megv arab-z sz as zsi közmond m zsi fennmara bi sz talál Zsoltáro Példabeszéd Prófét ap Bölcs Köny Szirac mi kateg Testam megne n so átv ta fők N D D Zu foglalta ké gyű S Han to Sa Ga Áb Chis tulajdo so triv szati tov tulajdon so tárg Lehet az is rendk szellemess külö korszak fennm nagy T as z elterje közmond a Ta jel dol megism pohar erszén haragj Mi vágy e me ö rombo ép fia épí romb Háro ö o szerencsétlens kölc né fel elhatár fo s utób élet vagyo gyermeke a örve osztályrész ga C tud va sze nag pró minden t b erk súlyo rit h el gy pók k k Tis mag mi vállalko má im lel pok mérséklet paradic v é h dolgo elke I bálvány te szol alamizs ta fonto áld p királ ta előmoz vil b t o mi sivata Nye s é súlyo ü me gyerm ker I sz az hib mut dicsé veszekedé csal dé hall k mé a s fullánkj rága n e gyi elő megrágalma máso rág harmad ig pecs tehet sze öltö felesé tehetsé f z épít jeruzs Templ aranyb csiná z tulajd jell szemérmete mérséklet jóind em mondhas síro E említ n közmon sz f Talm am eu nép cs ugya for v összehaso irodalomtör szempont fon m m m min d Szanh s b l'or s f Tamm dest g d'A Al to Oc Köve as v ter minde Kelet-Euró Ameri na sz zsidóság: s kamat f ke más gyó paradics pok t elvis elcip ell á a embe mag I o em uta böl c o bá t szándék t öngy l l minde barát a kizá felesé sze kenyé gy gy t h Fé o ke m levá pé pi nem teki takar t köl a ellen v v sz m liber jóll éhsé sz cs e b c én fü pa e feles zsi j c ma vil zsinag má odam Hoz ör h szeren