12789.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Ignác

SZÓCIKK: K. Ignác, rabbi, szül. Szirákon 1888. márc. 31. 1902-12. volt a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a wieni Israelitische-Theologische Lehranstalt hallgatója volt. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1913. pedig rabbivá. Ugyanekkor a kecskeméti hitközség segédrabbijává választotta meg, 1916 óta körmendi főrabbi. Munkája: Juszuf Al Baszir Kitab al Muhtávi (Budapest 1919.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2789. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12789.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Ignác

SZÓCIKK: K. Ignác, rabbi, szül. Szirákon 1888. márc. 31. 1902-12. volt a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a wieni Israelitische-Theologische Lehranstalt hallgatója volt. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1913. pedig rabbivá. Ugyanekkor a kecskeméti hitközség segédrabbijává választotta meg, 1916 óta körmendi főrabbi. Munkája: Juszuf Al Baszir Kitab al Muhtávi Budapest 1919. .

12789.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Igná

SZÓCIKK K Ignác rabbi szül Sziráko 1888 márc 31 1902-12 vol budapest rabbiképz növendéke közbe eg évi wien Israelitische-Theologisch Lehranstal hallgatój volt 1911-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1913 pedi rabbivá Ugyanekko kecskemét hitközsé segédrabbijáv választott meg 191 ót körmend főrabbi Munkája Juszu A Baszi Kita a Muhtáv Budapes 1919

12789.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau Ign

SZÓCIK Igná rabb szü Szirák 188 már 3 1902-1 vo budapes rabbikép növendék közb e év wie Israelitische-Theologisc Lehransta hallgató vol 1911-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Ugyanekk kecskemé hitközs segédrabbijá választot me 19 ó körmen főrabb Munkáj Jusz Basz Kit Muhtá Budape 191

12789.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra Ig

SZÓCI Ign rab sz Szirá 18 má 1902- v budape rabbiké növendé köz é wi Israelitische-Theologis Lehranst hallgat vo 1911- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Ugyanek kecskem hitköz segédrabbij választo m 1 körme főrab Munká Jus Bas Ki Muht Budap 19

12789

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr I

SZÓC Ig ra s Szir 1 m 1902 budap rabbik növend kö w Israelitische-Theologi Lehrans hallga v 1911 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Ugyane kecske hitkö segédrabbi választ körm főra Munk Ju Ba K Muh Buda 1

1278

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ I r Szi 190 buda rabbi növen k Israelitische-Theolog Lehran hallg 191 av bölcsészdok Budape rab Ugyan kecsk hitk segédrabb válasz kör főr Mun J B Mu Bud