12790.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Juda

SZÓCIKK: "K. Juda, rabbi, szül. Császtán (Baranya vm.) 1858 dec. 28. Előbb a bácsmegyei Jánoshalma község rabbija lett, innen a lakompaki hitközséghez került, ahol jelenleg is működik. Következő művei jelentek meg: Szimchasz Hanefes; Dovor Beito; Minhogé Jiszroél; Ben Melech Vehanozir; Divré Emesz; Móre Laderech; Divré Solom; Kriegshäfte. Németre fordította a Pele Jóec és Ceenó Ureenó valláserkölcsi műveket. Műveiben nagyrészt vallásgyakorlati törvényekkel foglalkozik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2790. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12790.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Juda

SZÓCIKK: K. Juda, rabbi, szül. Császtán Baranya vm. 1858 dec. 28. Előbb a bácsmegyei Jánoshalma község rabbija lett, innen a lakompaki hitközséghez került, ahol jelenleg is működik. Következő művei jelentek meg: Szimchasz Hanefes; Dovor Beito; Minhogé Jiszroél; Ben Melech Vehanozir; Divré Emesz; Móre Laderech; Divré Solom; Kriegshäfte. Németre fordította a Pele Jóec és Ceenó Ureenó valláserkölcsi műveket. Műveiben nagyrészt vallásgyakorlati törvényekkel foglalkozik.

12790.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Jud

SZÓCIKK K Juda rabbi szül Császtá Barany vm 185 dec 28 Előb bácsmegye Jánoshalm közsé rabbij lett inne lakompak hitközséghe került aho jelenle i működik Következ műve jelente meg Szimchas Hanefes Dovo Beito Minhog Jiszroél Be Melec Vehanozir Divr Emesz Mór Laderech Divr Solom Kriegshäfte Németr fordított Pel Jóe é Ceen Ureen valláserkölcs műveket Műveibe nagyrész vallásgyakorlat törvényekke foglalkozik

12790.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau Ju

SZÓCIK Jud rabb szü Császt Baran v 18 de 2 Elő bácsmegy Jánoshal közs rabbi let inn lakompa hitközségh kerül ah jelenl működi Követke műv jelent me Szimcha Hanefe Dov Beit Minho Jiszroé B Mele Vehanozi Div Emes Mó Laderec Div Solo Kriegshäft Német fordítot Pe Jó Cee Uree valláserkölc műveke Műveib nagyrés vallásgyakorla törvényekk foglalkozi

12790.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra J

SZÓCI Ju rab sz Csász Bara 1 d El bácsmeg Jánosha köz rabb le in lakomp hitközség kerü a jelen működ Követk mű jelen m Szimch Hanef Do Bei Minh Jiszro Mel Vehanoz Di Eme M Ladere Di Sol Kriegshäf Néme fordíto P J Ce Ure valláserköl művek Művei nagyré vallásgyakorl törvények foglalkoz

12790

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr

SZÓC J ra s Csás Bar E bácsme Jánosh kö rab l i lakom hitközsé ker jele műkö Követ m jele Szimc Hane D Be Min Jiszr Me Vehano D Em Lader D So Kriegshä Ném fordít C Ur valláserkö műve Műve nagyr vallásgyakor törvénye foglalko

1279

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ r Csá Ba bácsm János k ra lako hitközs ke jel műk Köve jel Szim Han B Mi Jisz M Vehan E Lade S Kriegsh Né fordí U valláserk műv Műv nagy vallásgyako törvény foglalk