12791.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Mihály

SZÓCIKK: "K. Mihály, zeneszerző, szül. Budapesten 1894. A Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzési oklevelet szerzett. A budapesti Operaházban bemutatták Marika c. operáját, amelynek szövegét Földes Imre írta. Utána Bécsbe költözött és áttért az operettkomponálásra. Ezen a téren sok sikert aratott. Legtöbb operettje melodikus és hatásos kompozíciójú, némelyik százas szériát ért meg a színházakban. Eine Frau der Format c. operettjében Massary, az ismert német primadonna az utóbbi évek legnagyobb sikerét aratta. Operettjei: Táncosnő (Lengyel Menyhért szövegére); Bajazzo's Abenteuer; Pusztaliebchen stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2791. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12791.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Mihály

SZÓCIKK: K. Mihály, zeneszerző, szül. Budapesten 1894. A Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzési oklevelet szerzett. A budapesti Operaházban bemutatták Marika c. operáját, amelynek szövegét Földes Imre írta. Utána Bécsbe költözött és áttért az operettkomponálásra. Ezen a téren sok sikert aratott. Legtöbb operettje melodikus és hatásos kompozíciójú, némelyik százas szériát ért meg a színházakban. Eine Frau der Format c. operettjében Massary, az ismert német primadonna az utóbbi évek legnagyobb sikerét aratta. Operettjei: Táncosnő Lengyel Menyhért szövegére ; Bajazzo's Abenteuer; Pusztaliebchen stb.

12791.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Mihál

SZÓCIKK K Mihály zeneszerző szül Budapeste 1894 Zeneművészet Főiskolá zeneszerzés oklevele szerzett budapest Operaházba bemutattá Marik c operáját amelyne szövegé Földe Imr írta Után Bécsb költözöt é áttér a operettkomponálásra Eze tére so siker aratott Legtöb operettj melodiku é hatáso kompozíciójú némelyi száza szériá ér me színházakban Ein Fra de Forma c operettjébe Massary a ismer néme primadonn a utóbb éve legnagyob sikeré aratta Operettjei Táncosn Lengye Menyhér szövegér Bajazzo' Abenteuer Pusztaliebche stb

12791.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau Mihá

SZÓCIK Mihál zeneszerz szü Budapest 189 Zeneművésze Főiskol zeneszerzé oklevel szerzet budapes Operaházb bemutatt Mari operájá amelyn szöveg Föld Im írt Utá Bécs költözö átté operettkomponálásr Ez tér s sike aratot Legtö operett melodik hatás kompozíciój némely száz széri é m színházakba Ei Fr d Form operettjéb Massar isme ném primadon utób év legnagyo siker aratt Operettje Táncos Lengy Menyhé szövegé Bajazzo Abenteue Pusztaliebch st

12791.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra Mih

SZÓCI Mihá zeneszer sz Budapes 18 Zeneművész Főisko zeneszerz okleve szerze budape Operaház bemutat Mar operáj amely szöve Föl I ír Ut Béc költöz átt operettkomponálás E té sik arato Legt operet melodi hatá kompozíció némel szá szér színházakb E F For operettjé Massa ism né primado utó é legnagy sike arat Operettj Tánco Leng Menyh szöveg Bajazz Abenteu Pusztaliebc s

12791

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr Mi

SZÓC Mih zenesze s Budape 1 Zeneművés Főisk zeneszer oklev szerz budap Operahá bemuta Ma operá amel szöv Fö í U Bé költö át operettkomponálá t si arat Leg opere melod hat kompozíci néme sz szé színházak Fo operettj Mass is n primad ut legnag sik ara Operett Tánc Len Meny szöve Bajaz Abente Pusztalieb

1279

CÍ K

SZEMÉL K M

SZÓ Mi zenesz Budap Zeneművé Főis zenesze okle szer buda Operah bemut M oper ame szö F B költ á operettkomponál s ara Le oper melo ha kompozíc ném s sz színháza F operett Mas i prima u legna si ar Operet Tán Le Men szöv Baja Abent Pusztalie