12792.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Mór

SZÓCIKK: K. Mór, főrabbi, szül. Bácspetrovoszellón 1886. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, egyetemi tanulmányait Zürichben és Bernben végezte. Működött egy évig Luzernben, 4 évig a Veszprém megyei Nemesszalókon, 7 évig Gálszécsen 1819 óta Nagybánya főrabbija. Az egyetlen rabbi Erdélyben, aki városi tanácsos volt. Kiváló szónok, több homiletikus műve jelent meg. Sajtó alatt van egy rabbinikus műve a régiek operációs gyógymódjáról.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2792. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12792.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Mór

SZÓCIKK: K. Mór, főrabbi, szül. Bácspetrovoszellón 1886. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, egyetemi tanulmányait Zürichben és Bernben végezte. Működött egy évig Luzernben, 4 évig a Veszprém megyei Nemesszalókon, 7 évig Gálszécsen 1819 óta Nagybánya főrabbija. Az egyetlen rabbi Erdélyben, aki városi tanácsos volt. Kiváló szónok, több homiletikus műve jelent meg. Sajtó alatt van egy rabbinikus műve a régiek operációs gyógymódjáról.

12792.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Mó

SZÓCIKK K Mór főrabbi szül Bácspetrovoszelló 1886 Teológia tanulmányai Pozsonyban egyetem tanulmányai Zürichbe é Bernbe végezte Működöt eg évi Luzernben évi Veszpré megye Nemesszalókon évi Gálszécse 181 ót Nagybány főrabbija A egyetle rabb Erdélyben ak város tanácso volt Kivál szónok töb homiletiku műv jelen meg Sajt alat va eg rabbiniku műv régie operáció gyógymódjáról

12792.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau M

SZÓCIK Mó főrabb szü Bácspetrovoszell 188 Teológi tanulmánya Pozsonyba egyete tanulmánya Zürichb Bernb végezt Működö e év Luzernbe év Veszpr megy Nemesszalóko év Gálszécs 18 ó Nagybán főrabbij egyetl rab Erdélybe a váro tanács vol Kivá szóno tö homiletik mű jele me Saj ala v e rabbinik mű régi operáci gyógymódjáró

12792.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra

SZÓCI M főrab sz Bácspetrovoszel 18 Teológ tanulmány Pozsonyb egyet tanulmány Zürich Bern végez Működ é Luzernb é Veszp meg Nemesszalók é Gálszéc 1 Nagybá főrabbi egyet ra Erdélyb vár tanác vo Kiv szón t homileti m jel m Sa al rabbini m rég operác gyógymódjár

12792

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr

SZÓC főra s Bácspetrovosze 1 Teoló tanulmán Pozsony egye tanulmán Züric Ber vége Műkö Luzern Vesz me Nemesszaló Gálszé Nagyb főrabb egye r Erdély vá taná v Ki szó homilet je S a rabbin ré operá gyógymódjá

1279

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ főr Bácspetrovosz Teol tanulmá Pozson egy tanulmá Züri Be vég Műk Luzer Ves m Nemesszal Gálsz Nagy főrab egy Erdél v tan K sz homile j rabbi r oper gyógymódj