12799.htm

CÍMSZÓ: Krisme-leinen

SZÓCIKK: Krismeleinen, (Kriász Semá leinen), elmondani a Séma kezdetű hitvallomást. Ez a hitvallomás legfontosabb része a mindennapi ájtatosságoknak, de el kell mondani lefekvés előtt is. Csak a lefekvés előtti hitvallomás recitálását mondja leinen-nek a jiddis nyelvhasználat. F. M.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2799. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12799.htm

CÍMSZÓ: Krisme-leinen

SZÓCIKK: Krismeleinen, Kriász Semá leinen , elmondani a Séma kezdetű hitvallomást. Ez a hitvallomás legfontosabb része a mindennapi ájtatosságoknak, de el kell mondani lefekvés előtt is. Csak a lefekvés előtti hitvallomás recitálását mondja leinen-nek a jiddis nyelvhasználat. F. M.

12799.ht

CÍMSZÓ Krisme-leine

SZÓCIKK Krismeleinen Kriás Sem leine elmondan Sém kezdet hitvallomást E hitvallomá legfontosab rész mindennap ájtatosságoknak d e kel mondan lefekvé előt is Csa lefekvé előtt hitvallomá recitálásá mondj leinen-ne jiddi nyelvhasználat F M

12799.h

CÍMSZ Krisme-lein

SZÓCIK Krismeleine Kriá Se lein elmonda Sé kezde hitvallomás hitvallom legfontosa rés mindenna ájtatosságokna ke monda lefekv elő i Cs lefekv előt hitvallom recitálás mond leinen-n jidd nyelvhasznála

12799.

CÍMS Krisme-lei

SZÓCI Krismelein Kri S lei elmond S kezd hitvallomá hitvallo legfontos ré mindenn ájtatosságokn k mond lefek el C lefek elő hitvallo recitálá mon leinen- jid nyelvhasznál

12799

CÍM Krisme-le

SZÓC Krismelei Kr le elmon kez hitvallom hitvall legfonto r minden ájtatosságok mon lefe e lefe el hitvall recitál mo leinen ji nyelvhaszná

1279

CÍ Krisme-l

SZÓ Krismele K l elmo ke hitvallo hitval legfont minde ájtatosságo mo lef lef e hitval recitá m leine j nyelvhaszn