12800.htm

CÍMSZÓ: Kristály

SZEMÉLYNÉV: Kristály Jenő

SZÓCIKK: Kristály Jenő, festő, szül. Nagyváradon 1877, megh. 1910-12 között. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán, továbbá Hollósynál tanult. Kora fiatalságától fogva epilepsziában szenvedett, mely végre el is pusztította. Eredetileg címfestő volt. Képeinek tárgyát a bányász, munkás és szegény emberek életéből merítette. Munkácsy művészete volt rá nagy hatással, de festői látása tele volt deformációkkal, melyek betegségére voltak visszavezethetők. Képei nem igen voltak kiállítva és ismeretlen tulajdonban vannak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2800. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12800.htm

CÍMSZÓ: Kristály

SZEMÉLYNÉV: Kristály Jenő

SZÓCIKK: Kristály Jenő, festő, szül. Nagyváradon 1877, megh. 1910-12 között. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán, továbbá Hollósynál tanult. Kora fiatalságától fogva epilepsziában szenvedett, mely végre el is pusztította. Eredetileg címfestő volt. Képeinek tárgyát a bányász, munkás és szegény emberek életéből merítette. Munkácsy művészete volt rá nagy hatással, de festői látása tele volt deformációkkal, melyek betegségére voltak visszavezethetők. Képei nem igen voltak kiállítva és ismeretlen tulajdonban vannak.

12800.ht

CÍMSZÓ Kristál

SZEMÉLYNÉV Kristál Jen

SZÓCIKK Kristál Jenő festő szül Nagyvárado 1877 megh 1910-1 között Budapeste Képzőművészet Főiskolán tovább Hollósyná tanult Kor fiatalságátó fogv epilepsziába szenvedett mel végr e i pusztította Eredetile címfest volt Képeine tárgyá bányász munká é szegén embere életébő merítette Munkács művészet vol r nag hatással d festő látás tel vol deformációkkal melye betegségér volta visszavezethetők Képe ne ige volta kiállítv é ismeretle tulajdonba vannak

12800.h

CÍMSZ Kristá

SZEMÉLYNÉ Kristá Je

SZÓCIK Kristá Jen fest szü Nagyvárad 187 meg 1910- közöt Budapest Képzőművésze Főiskolá továb Hollósyn tanul Ko fiatalságát fog epilepsziáb szenvedet me vég pusztított Eredetil címfes vol Képein tárgy bányás munk szegé ember életéb merített Munkác művésze vo na hatássa fest látá te vo deformációkka mely betegségé volt visszavezethető Kép n ig volt kiállít ismeretl tulajdonb vanna

12800.

CÍMS Krist

SZEMÉLYN Krist J

SZÓCI Krist Je fes sz Nagyvára 18 me 1910 közö Budapes Képzőművész Főiskol tová Hollósy tanu K fiatalságá fo epilepsziá szenvede m vé pusztítot Eredeti címfe vo Képei tárg bányá mun szeg embe életé merítet Munká művész v n hatáss fes lát t v deformációkk mel betegség vol visszavezethet Ké i vol kiállí ismeret tulajdon vann

12800

CÍM Kris

SZEMÉLY Kris

SZÓC Kris J fe s Nagyvár 1 m 191 köz Budape Képzőművés Főisko tov Hollós tan fiatalság f epilepszi szenved v pusztíto Eredet címf v Képe tár bány mu sze emb élet meríte Munk művés hatás fe lá deformációk me betegsé vo visszavezethe K vo kiáll ismere tulajdo van

1280

CÍ Kri

SZEMÉL Kri

SZÓ Kri f Nagyvá 19 kö Budap Képzőművé Főisk to Holló ta fiatalsá epilepsz szenve pusztít Erede cím Kép tá bán m sz em éle merít Mun művé hatá f l deformáció m betegs v visszavezeth v kiál ismer tulajd va